KARŞIYAKA 3. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Karşıyaka İmbatlı Mahallesi'nde 50 m² müstakil ev icradan satılıktır

KARŞIYAKA 3. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01062313
Şehir : İzmir
Yayınlandığı Gazeteler

TAKVİM 05.10.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/1017 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
36,627 TL
Birinci Satış Günü
:
27.11.2019 10:30
İkinci Satış Günü
:
26.12.2019 10:30
Satış Yeri
:
Karşıyaka Adliyesi Ek Binası Kemalpaşa Cad. Vakıf İşhanı No:82/C K:4 (4. Kat Satış Odası ) Karşıyaka / İZMİR

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
KARŞIYAKA 3. İCRA DAİRESİ 2018/1017 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Taşınmazın Özellikleri : İzmir İli, Karşıyaka İlçesi, İmbatlı Mahallesi,1 cilt no, 11 sayfa no, 35000 ada, 11 parsel, 86,00m² yüzölçümlü, Ana Taşımaz Niteliği " 1 KATLI EV VE ARSA" olan, 15/86 hisseli taşınmaz.Adresi : Örnekköy Mahallesi 7511 Sokak No: 25,No : 25/A Karşıyaka İZMİR
İmar Durumu :Karşıyaka Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü'nün 21835 sayılı yazısına göre konu taşınmazın bulunduğu parselde ruhsatlı yapı bulunmadığı 5393 Sayılı Belediye Kanunun 73.Maddesine göre ilan edilen Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alan Sınırı içerisinde kalmakta olduğu, Kapalı Spor Tesisi alanına ve yola isabet ettiği belirtilmiştir.
Hali Hazır Durumu : Bilirkişi raporuna göre; Taşınmaz ana gayrimenkulde Zemin Katta mesken, 1. Katta mesken olmak üzere, her katta 1 adet bağımsız bölüm olmak üzere toplam 2 adet bağımsız bölüm olduğu tespit edilmiştir. Zemin kat, mesken olarak kullanılmaktadır. Mesken, salon, oda, mutfak, banyo, koridor hacimlerinden ibaret olup brüt 67.49 m², net 50.00 m² alanlıdır. Dairenin giriş kapısı pvc kapıdır. Pencere doğramaları ahşap doğramadır. Daire iç kapıları ahşap kapıdır. Salon, oda ve koridorun mozaik, mutfak, banyonun yer döşemeleri seramik kaplıdır. Banyosunda klozet ve ayaklı lavabosu mevcut olup, duvarının yarısına kadar olan kısmı fayans kaplıdır. Mutfakta mermer banko, üst asma mutfak dolapları mevcuttur Zemin katın bahçesinde wc, ayaklı lavabo ve depo bulunmaktadır. Birinci kat, mesken olarak kullanılmaktadır. Mesken, salon, oda, mutfak, banyo, hacimlerinden ibaret olup, brüt 67.49 m²,net 50.00 m²alanlıdır. Dairenin giriş kapısı ahşap kapıdır. Pencere doğramaları ahşap doğramadır. Daire iç kapıları ahşap kapıdır. Salon, oda ve mutfak yer döşemeleri laminant parke kaplıdır. Banyosunda duş mevcut olup, duvarlarının yarısına kadar olan kısmı fayans kaplıdır. Mutfakta mermerit banko, alt ve üst asma mutfak dolapları mevcuttur. Taşınmazın batı cepheli, 7511 sokağa cepheli olduğu, taşınmazın yola cephesi olan kısmında bahçe duvarı mevcut olup, kapı numaraları 25 ve 25/A olan demir kapıdan konu taşınmaza giriş sağlanmaktadır, ara parsel olduğu, İzmir Valiliği Kadastro Müdürlüğü’nün E.3701509 (Karşıyaka) sayılı yazısı ekindeki harita (plan) örneğinde; konu taşınmazın geometrik olarak dikdörtgen şeklinde olduğu, 35000 ada 6,7,8,9,12 nolu parsellere komşu olduğu, Tapu kaydında taşınmazın cinsi “ 1 Katlı Ev ” olarak belirtilmişse de taşınmaz üzerinde Zemin kat + 1 kat olmak üzere toplam 2 adet bağımsız bölümden oluştuğu, dış cephesinin boyasız olduğu, Temel Belediye ve Kamu Hizmetlerinden yararlandığı ( yol, toplu taşıma, elektrik, çöp toplama, belediye, şebeke suyu, kanalizasyon, PTT hizmetleri vs). Taşınmazın kuşuçuşu Örnekköy Spor Tesisleri'ne 280 m., Hülyan Karer Camisi'ne 250 m., Örnekköy İlköğretim Okulu'na 240 m., Mehmet Ali Lahur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne 500 m., Karşıyaka Devlet Hastanesi'ne 600 m., Anadolu Caddesi'ne 660 m. Mesafesindedir.
Kıymeti : 36.627,91 TL ( Satışa çıkan taşınmaz hissesinin değeri: arsa+ bina değeri )
KDV Oranı : %8
Kaydındaki Şerhler : Taşınmazın beyanlar kısmında 30.10.2012 ve 201612 yevmiye numara ile kentsel dönüşüm ve gelişim projesi sınırları içinde kaldığına dair beyan şerhi vardır. Dosyamızda bulunan tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 27/11/2019 günü 10:30 - 10:40 arası
2. Satış Günü : 26/12/2019 günü 10:30 - 10:40 arası
Satış Yeri : Karşıyaka Adliyesi Ek Binası Kemalpaşa Cad. Vakıf İşhanı No:82/C K:4 (4. Kat Satış Odası ) Karşıyaka / İZMİR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SATIŞ ŞARTLARI :
1- Taşınmazın birinci açık arttırması Günü yukarıda belirtilen saat aralığında Karşıyaka 3. İcra Müdürlüğü'nde (Karşıyaka Adliyesi Ek Binası Kemalpaşa Cad. Vakıf İşhanı No :82/C, 4.KAT SATIŞ ODASI, Karşıyaka / İZMİR) açık artırma sûretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada takdir edilen değerin %50'sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderleri toplamını geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da takdir edilen kıymetinin %50'sini ve varsa rüçhanlı alacaklıların alacağını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin taşınmazların tahmin edilen kıymetlerinin %-20'si nispetinde Türk Lirası olarak pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri, elektronik ortamda teklif vererek artırmaya katılacakların teminat göstermeleri gerektiği ve elektronik ortamda teklif vereceklerin taktir edilen kıymetin %20’si nispetinde teminatı Vakıfbank Karşıyaka Şubesi TR890001500158007290494284 no'lu IBAN'ına dosya numarası ve ihale katılımcısının ismi yazılarak yatırılması ve yatırıldığına dair dekontun satış saatinden önce ibraz etmeleri veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Yabancı para kurunda günlük değişimler olması ve 805 sayılı Kanun'un 1. Maddesine göre "döviz" teminat olarak kabul edilmez.Vekaletname ile ihaleye katılacak ilgililerin vekaletname aslı veya noter tasdikli suretini ibraz etmeleri,
Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, tapu alım harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler ve tapu satım harcı satış bedelinden ödenir. KDV oranlarında bir değişiklik olması halinde bu orandan veya yetkili makamlarca başka bir orandan alınmasına karar verilmesi halinde aradaki fark ile buna ilişkin faiz ve cezaları İhale alıcısı tarafından yatırılacaktır.
3-Taşınmazı satın alanlar, ihaleye alacağına mahsuben iştirak etmemiş olmak kaydıyla, ihalenin feshi talep edilmiş olsa bile, satış bedelini derhal veya İİK.m.130. maddeye göre verilen süre içinde nakten ödemek zorundadırlar.
4-İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
5-Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
6-Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. Satışı iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/1017 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla Müdürlüğümüze başvurabilirler.
7-Satış ilanı ilgililerin adreslerine tebliğe gönderilmiş olup, işbu satışın gazetede yayınlanan ilanı, adreste tebligat yapılamaması veya adresleri bilinmeyenler ile tapuda adresi olmayanlar için İİK.127. Maddesi gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere, Tebliğ ve ilan olunur. 27/09/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR