İZMİR KARŞIYAKA 2. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Karşıyaka/İlçesi'nde avlulu kargir ev icradan satılıktır

İZMİR KARŞIYAKA 2. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00943086
Şehir : İzmir / Karşıyaka
Yayınlandığı Gazeteler

MİLAT 08.02.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2017/759 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
287,000 TL
Birinci Satış Günü
:
18.03.2019 10:30
İkinci Satış Günü
:
12.04.2019 10:30
Satış Yeri
:
Mezat Salonu - 1717 Sokak No:82/C Vakıf İşh. Kat:4 KARŞIYAKA / İZMİR

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
KARŞIYAKA
2. İCRA DAİRESİ
2017/759 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
TAŞINMAZIN
Özellikleri :İzmir,Karşıyaka,Cumhuriyet,3048 ada,9 parsel,200m² yüzölçümlü,avlulu kargir dükkan ve ev sayılı taşınmazın borçluya ait 41/50 hisesi.
Adresi : Cumhuriyet Mahallesi, Anadolu Caddesi No:658/8A
Yüzölçümü : 200 m2
Arsa Payı : --
İmar Durumu : Taşınmaz Cumhuriyet Mahallesi,26L-IVa pafta,3048 ada,9 parsel sayılı gayrimenkul, düzenlemesi yapılacak ayrık veya blok nizam E=1.4 yapı oranlı Hmax:24.80m gabarili M(metropoliten aktivite merkezi) koşullu ve T(tek taraflı parsellenecek) yapı adasına isabet etmektedir. Parsel Karşıyaka Belediye Encümeninin 04/02/2014 gün ve 204 sayılı kararına göre düzenleme saha sınırı içinde kalmakta olup, İmar Kanunun 18.maddesi hükmüne tabidir. Taşınmaz üzerinderuhsatlı yapı bulunmamakta olup, imar durum belgesi yazımız ekinde sunulmuştur.
ÖZELLİKLERİ : Taşınmaz Karşıyaka'dan Çiğli yönünde İzmir-Çanakkale Karayolu üzerinde ilerlerken Best Western Premier Karşıyaka Otel'e yaklaşırken sağ kolda, İzmir-Çanakkale Karayolu (Anadolu Caddesi) üzerinde, Karşıyaka Anadolu Lisesi'nin karşısında yer alır.Taşınmaz iki adet dükkana bölünmüş tek katlı bir yapı olup dükkanlar Anadolu Caddesi üzerinden 658/8A ve 658/8B kapı numaralarına sahiptir. Taşınmazın bulunduğu adada çeşitli müstakil yapılar, arka adalarda ise çok sayıda tekil veya site şeklideki 4-5 katlı konut yapıları mevcuttur .Konu taşınmaz Anadolu Caddesine cepheli, İzmir-Çanakkale otoyolu Çiğli çıkışına 100 m ve Mavişehir İzban istasyonuna 400m mesafede, Karşıyaka Anadolu Lisesinin hemen karşısında yer almakta olup ulaşımı oldukça kolay ve tercih edilir özelliklerdedir. Taşınmaz 200m² alanlı 3048 ada 9 parsel ve ü zerine inşa edilmiş yaklaşık 8mx10m=80m² alanlı tek katlı betonarme dükkan yapısıdır. Ana gayrimenkul "Avlulu kargir dükkan ve ev" olarak kayıtlıdır. Parsel üzerindeki yapının ruhsatı bulunmamaktadır. Tek katlı yapı ortadan ikiye bölünmüş olup oluşan dükkanlarda zeminler beton, duvarlar ve tavanlar sıvalı haldedir. Dükkanların demir kepenkleri mevcuttur. Konu yapının üstü teras çatı olup terasta yaklaşık 6m² bir depo yapılmaya başlanmış yarım bırakılmıştır.Parsel dikdörtgen şekilli olup düz bir topoğrafyaya oturmaktadır.Parselin etrafı çevrili değildir. Karşıyaka Belediyesinde 18/07/2017 tarihinde yapılan incelemede konu parsele ait herhangi bir ruhsat, dosya,tutanak veya yıkım kararına rastlanmamıştır. Parsel üzerindeki yapı ruhsatsız olduğundan değerlemeye dahil edilmemiş ve arsa değeri verilmiştir.
Kıymeti : 287.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 18/03/2019 günü 10:30 - 10:40 arası
2. Satış Günü : 12/04/2019 günü 10:30 - 10:40 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu - 1717 Sokak No:82/C Vakıf İşh. Kat:4 KARŞIYAKA / İZMİR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, KDV ORANINDA SATIŞ ÖNCESİNDE VE SONRASINDA YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLERDEN DOĞACAK FARKLARDAN İHALE ALICISI SORUMLUDUR, FARKI ÖDEMEYECE MECBURDUR, 1/2 tapu harcı ile teslim masraflar ıalıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3-Taşınmazı satın alanlar ihaleye alacağına mahsuben iştirak etmemiş olmak kaydıyla ihalenin feshi talep edilmiş olsa bile satış bedelinin derhal veya İİK. Madde 130 gereğince verilen süre içinde nakden ödemek zorundadırlar.
4- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
5- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
6- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
7-İş bu satış ilanının gazetede yayınlanan ilanı , tapuda adresi olmayanlar için İİK madde 127 gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere ilan ve tebliğ olunur.
8-TAŞINMAZIN KONUT FİNANSMANINDAN KAYNAKLI OLMASI HALİNDE KDV VE DAMGA VERGİSİ MUAFİYETİ SADECE DOSYA ALACAKLISI İÇİN GEÇERLİ OLUP, İHALE ALICISI ÜÇÜNCÜ KİŞİLER SADECE KDV'DEN MUAFTIR.
9-TAŞINMAZ ÜZERİNDE İPOTEK ŞERHİ OLMAKLA İPOTEK BEDELİ ALTINDA SATIŞA MUVAFFAKAT OLMADIĞINDANSATIŞ MASRAFLARI , TELLALİYE BEDELİ , TAHSİL HARCI , EMLAK VERGİ BORCU , TAPU SATIM HARCI EKLENMEK SURETİYLE TAŞINMAZIN SATIŞA ÇIKARILMASINA, 10- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/759 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.01/02/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR