KARS 2. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kars Küçükpirveli Köyü'nde ev ve ahır icradan satılıktır

KARS 2. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00890797
Şehir : Kars / Merkez
Semt-Mahalle : KÜÇÜKPİRVELİ KÖYÜ / MERKEZKÖYLER
Yayınlandığı Gazeteler

AYDINLIK VATAN-EMEK-NAMUS 08.11.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/21 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
187,382 TL
Birinci Satış Günü
:
03.01.2019 10:00
İkinci Satış Günü
:
29.01.2019 10:00
Satış Yeri
:
Kars Adalet Sarayı Kars 2. İcra Müdürlüğü Kalemi

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
KARS
2. İCRA DAİRESİ
2018/21 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kars İli, Merkez İlçesi, Küçük Pirveli Köyü,- ada, 100 Parsel 2.580,14 yüzölçümlü taşınmaz.
Sözkonusu taşınmaz Kars İli, Merkez İlçesi, Pirveli Köyü -ada, 100 Parsel sayılı yer ve üzerinden bulunan yapılardır. Parsel üzerinde yığma tarzda inşa edilmiş konut ve ahır olarak kullanılan yapılar bulunmaktadır. Yapıların alanları ve bilgileri sonuç ve kanaat bölümündeki tabloda gösterilmiştir. Taşınmaz küçük pirveli köyü köy içi mevkiindebulunmaktadır. Tapu kaydına göre - ada, 100 parselin alanı 2.580,14 m2 niteliği iki takım ev fenni ahır ve arsasıdır. İl merkezine yaklaşık 55,2 km 'dir.
16/07/1985 tarihli ve 85/9707 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe giren Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Şartnamesinin 3.2 maddesi gereğince mimarlık ve mühendislik hizmet bedellerinin hesabında kullanılacak 2018 yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri ve yukarıdaki bilgiler dikkate alındığında yapı maliyetleri aşağıda tabloda gösterilmiştir.
Buna Göre
Yapı Alanı Sınıfı Yaşı Yapı Yaklaşık Yapı Maliyeti Aşınma Payı Aşınma Payı
Birim Dikkate
Maliyeti Alındığında
(201 yılı) Yapı Maliyeti
Konut 123,76 III A 11-15 800,00 99.008,00 %18 81.186,56
Ahır 221,93 II B 16-20 483,00 107.192,19 %25 80.394,14
Ayrıca söz konusu taşınmazlar civarındaki yerlerin değerleri, parselin konumu, büyüklüğü gibi hususlar dikkate alındığında parsellerin değerleri aşağıda hesaplanmıştır.
Parsel Alanı (m2) Birim Değeri (TL/m2) Toplam Değeri
100 2.580,14 10,00 25.801,40
Sonuç olarak Kars İli, Merkez İlçesi, Küçük Pirveli Köyü, - ada, 100 Parsel sayılı yerin yapı ve arsa değerinin toplam 187.382,10 TL olacağı kanaatı oluşmuştur.
İmar Durumu : taşınmaz küçük pirveli köyü köy içi mevkiinde bulunmaktadır.
Kıymeti : 187.382,10 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : 3402 Sayılı Kanunun Ek 1 inci maddesi uygulamasına tabidir.
1. Satış Günü : 03/01/2019 günü 10:00 - 10:10 arası
2. Satış Günü : 29/01/2019 günü 10:00 - 10:10 arası
Satış Yeri : Kars Adalet Sarayı Kars 2. İcra Müdürlüğü Kalemi - null null / null
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/21 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.05/11/2018
** TAŞINMAZ ZİRAAT BANKASI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE İPOTEKLİ OLUP,BORÇ MİKTARININ(doğacak risk, işleyecek faiz, diğer masraflar, icra harç ve masrafları hariç) 130.000,00 TL OLDUĞU ve İPOTEK BEDELİ ALTINDA SATIŞA MUVAFAKAT EDİLMEDİĞİ BELİRTİLMİŞTİR**

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR