KANDIRA İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kandıra/Bağırganlı'da villa icradan satılıktır

KANDIRA İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01188933
Şehir : Kocaeli / Kandıra
Semt-Mahalle : BAĞIRGANLI MAH. / KANDIRA
Bulunduğu Kat : Villa Tipi
Yayınlandığı Gazeteler

KOCAELİ 13.07.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/116 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
1,129,317 TL
Birinci Satış Günü
:
20.08.2020 14:35
İkinci Satış Günü
:
18.09.2020 14:35
Satış Yeri
:
Kandıra Belediyesi 2. Kat Toplantı Salonu - Kandıra/KOCAELİ

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. KANDIRA İCRA DAİRESİ
2018/116 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :Satışa konusu gayrimenkuller, Kocaeli ili, Kandıra ilçesi, Bağırganlı Köyü, 101 ada 297 no.lu parsellerdir. Bağırganlı Köy merkezi girişinde kalmaktadır. Söz konusu Bağırganlı Köyü merkezinde yazlık olarak kullanılan siteler ve müstakil binalar bulunmaktadır. Köy merkezinde deniz kenarında plaj mevcuttur. Bölgede kış aylarında yaşayanlar azdır. Köy merkezi dışındaki alanda ise, tarlalar, fındık bahçeleri ve kısmen ormanlık alan bulunmaktadır. Satışa konusu parseller fındık bahçelerinin olduğu bölgededir. Köy ile Kandıra Merkezi arasındaki yol asfalttır.Parsellerin geometrik şekli, düzensiz olarak girintili çıkıntılı çokgendir. Parseller düz topoğrafik yapıdadır. Parseller üzerinde Mihrabi Villaları adlı site bulunmaktadır. Sitede A, B, C, D, E, F olarak adlandırılmış toplam 5 adet blok bulunmaktadır. A ve C Bloklar, 101 ada 297 parsel üzerinde, A, C Bloklar ikiz blok, Belediye arşivindeki projeleri incelenmiş olup, projesine göre, A ve C bloklar zemin + 1 normal katli olup, yerinde tüm bloklar zemin + 1 normal kat + çatı katlı olarak inşa edilmişlerdir. Belediyedeki dosyasında ruhsat harici yapılmış çatı katları ile ilgili tutulmuş 07.03.2018 tarihli 4/11 no.lu Yapı Durdurma Zaptı bulunmaktadır. Projesine göre İkiz bloklarda da, zemin katta 2 adet, 1. katta 2 adet olmak üzere toplam 4 adet daire bulunmaktadır. Yerinde ruhsat harici çatı katı yapıldığından,1. kattaki daireler içten merdivenli dubleks daire yapılmıştır. Zemin kattaki dairelere direk olarak, 1. kattaki dairelere de bina dışından ve açıkta çıkan merdiven ile ulaşılmaktadır. Blok alanları, ruhsat tarih ve no.ları aşağıdaki tabloda özetlenmiştir. Blok dış cepheleri akrilik boyalıdır. Merdiven basamak ve sahanliklari mermer kaplıdır. Bloklarda oturum başlamıştır. Keşif sırasında dairelerin içleri görülememiştir. Yapıların, 16.07.1985 tarihli ve 85/9707 sayıli Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin hesabında kullanılacak 2018 Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkinda Tebliğe göre, parseller üzerindeki binaların sinifinin ve grubunun III-B olduğu saptanmıştır. Binalar yeni yapılmış ve bakımlıdır. Bu nedenle yıpranma payı düşülmemiştir. Parsel üzerinde, daire şeklinde site yapılmış olsa da kat irtifakı kurulmamıştır. Tapu kayıtlarından anlaşıldığı üzere, satilan dairelerin arsa üzerinde hisse olarak satılmıştır. Söz konusu parseller üzerinde henüz kat irtifakı kurulmamış olsa da, üzerlerindeki binalar tamamlanmış ve kat irtifakı kurmaya uygun durumdadırlar. Parsellerin satışının bir bütün halinde ve/veya hisseli olarak gerçekleşmesi zordur. Kat irtifakı kurulması durumunda bağımsız bölüm olarak satış kolaylığı doğacaktır. Bu nedenle değer takdirinde arsa fiyati ve bina birim maliyetinin yanında, %10 objektif değer artışı da alınmıştır.
Arsa Değeri : 1.900,00m2 x 350,00.-TL/m2 = 665.000,00.-TL
Bina Degeri: 1.108,84 m? x 966,00.-TL/m² = 1.071.139,44.-TL
Toplam = 1.736.139,44.-TL
%10 objektif değer 173.613.94.-TL
GENEL TOPLAM= 1.909.753,38.-TL
Borçlu Mihrabi GÜREŞ hissesi = 22471/38000 x 1.909.753,38.-TL = 1.129.317,85
Adresi : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, 101 Ada, 297 Parsel, BAĞIRGANLI Mahalle
Yüzölçümü : 1.899,28 m2
Arsa Payı : 22471/38000
İmar Durumu : Kandıra Belediyesi İmar Müdürlüğünün 04.07.2018 tarihli imar durum belgesi yazısına göre parsel 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında kısmen "Konut Alanı", kısmen "İmar Yolu", kısmen "İçme Suyu Tesis Alanı" Kalmaktadır. Kadastral yola cephesi vardır.
Kıymeti : 1.129.317,85 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 20/08/2020 günü 14:35 - 14:40 arası
2. Satış Günü : 18/09/2020 günü 14:35 - 14:40 arası
Satış Yeri : Kandıra Belediyesi 2. Kat Toplantı Salonu - Kandıra/KOCAELİ


Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. İhale damga vergisi, tapu alım harcı, K.D.V. ve taşınmazın tahliye ileteslim giderleri alıcıya ait olacaktır. Ayrıca tellâllık harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6-Gazetede ve elektronik ortamda yapılacak satış ilanının tapuda adresi bulunmayan ve/veya tapuda kayıtlı adreslerinde bulunamayan ve adli tebligatı iade edilen ilgililere de tebligat yerine geçecektir.
7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/116 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR