İSTANBUL ANADOLU 22. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kadıköy/Göztepe'de 130 m2 daire icradan satılıktır

İSTANBUL ANADOLU 22. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00926131
Şehir : İstanbul / Kadıköy
Semt-Mahalle : GÖZTEPE MAH. / GÖZTEPE
Oda Sayısı : 3+1
: 130
Binadaki Kat Sayısı : 11
Yayınlandığı Gazeteler

AKŞAM 09.01.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/15379 ESAS
Muhammen Bedeli
:
760000 TL
Birinci Satış Günü
:
23.01.2019 14:10
Satış Yeri
:
Mezat Salonu 1 - İstanbul Anadolu Adalet Sarayı B Blok -4. Kat KARTAL / İSTANBUL

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
İSTANBUL ANADOLU 22. İCRA DAİRESİ
2018/15379
ESAS
İİK. 133. MADDEYE GÖRE
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İstanbul ili, Kadıköy ilçesi, Göztepe mahallesi, Tanzimat sokağı üzerinde kain 3316 ada, 10 parsel sayılı 1.463,00 m² miktarlı arsada kurulmuş 80 sokak kapı no'lu NESRİN apartmanı isimli kat mülkiyetli bahçeli karkas apartmanda 8 katta 100/1970 arsa paylı (18) no'lu dairenin tamamı olup, Ana bina bodrum + zemin + 9 normal kattan ibaret 11 katlı, yaklaşık 20 yıllık ayrık nizamda bahçeli betonarme karkas apartman olup dış cephesi mineral sıvalı, üzeri çatı üstü kiremit kaplıdır. Binaya bahçe içinden 7 basamak çıkılarak yan cepheden zemin kattan demir doğramalı camekanlı kapıdan girilmekte olup katlar arası mermer basamaklı ve demir korkuluklu merdivenleri vardır. Binanın bodrum katta sığınak ve görevli dairesi, zemin ve normal katlarda mesken olarak kullanılan ikişer daire olup elektrik, su, doğalgaz girişi ve iki asansör teşkilatı mevcuttur. Parsel etrafı duvar üzeri demir parmaklık ile muhafazalı olup bina etrafı açık otopark ve yeşil alanları vardır. Dairede giriş holü, koridor, mutfak, banyo, WC, salon ve üç oda olup 130 m² miktarlıdır. Giriş holü, koridor ve mutfak zeminleri seramik, salon ve odaların zeminleri laminant parke, duvarları boyalı olup üzeri laminant kaplı mutfak tezgahı ve dolapları, banyoda duşa kabin, klozet, lavabo, WC'de klozet ve lavabo vardır. Dairenin kapıları üzeri boyalı ahşap, pencereleri PVC doğramalı ve üzeri panjur ile muhafazalı olup cümle giriş kapısı çelik kapıdır. Daire Tanzimat sokağına cepheli olup elektrik, su ve doğalgaz kat kaloriferi tesisatı mevcuttur. Satışa konu taşınmaz İİK 133.maddeye göre tamamlama ilanı şeklinde artırmaya çıkarılmış olup, işbu tamamlama ilanına dayanak olan ihale hakkında ihalenin feshi davası açılmıştır. İşbu satış ilanında belirtilen taşınmazı satın alacak kimseye taşınmazın tescili hemen verilmeyecek, yukarıda belirtilen ihalenin feshi davası sonucu beklenecektir. Asıl ihalenin feshine karar verilmesi halinde İİK 133.madde şartları ortadan kalkmış olacağından işbu tamamlama ihalesi de kaldırılacak, dolayısıyla ihale alıcısına malın satışı yapılmamış sayılacaktır. İhaleye girecek olanların işbu tamamlama ilanına dayanak olan asıl ilan hakkındaki ihalenin feshi davası sonucuna göre hareket etmeleri gerekmektedir.Malın ihale alıcısı adına tescilinin verilip verilmeyeceği bu nedenle kesin olmayıp ihalenin feshi davasına bağlıdır.
Adresi :Göztepe mahallesi, Tanzimat sokak No:80 Kadıköy/İSTANBUL
Yüzölçümü : 1.463 m2
Arsa Payı : 100/1970
İmar Durumu : Kadıköy ilçesi, Göztepe mahallesi, 3316 ada, 10 parsel sayılı yer 11.05.2006 T.T'li 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı, plan notu tadilatları ve lejandı değişikliğine göre; Yençok:15 kat, Max.KAKS:2.07, Max.TAKS:0,35 yapılanma şartlarında ayrık nizam ''konut alanı''nda, kısmen de ''Yol''da kalmakta olduğu anlaşılmıştır.
Kıymeti : 760.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler :TEDAŞ LEHİNE TRAFO MERKEZİ VE KABLO GEÇİŞ YERİ OLARAK KİRA ŞERHİ 24/02/2004 YEV:1688
YÖNETİM PLANI: 06/10/2000
Satış Günü : 23/01/2019 günü 14:10 - 14:20 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu 1 - İstanbul Anadolu Adalet Sarayı B Blok -4. Kat KARTAL / İSTANBUL
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SATIŞ ŞARTLARI :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- İş bu gazete ilanının tapu kaydında hak ve alacakları olan ve tebligat yapılamayan tüm ilgililere İİK. 127. madde gereği tebliğ yerine kaim olacağı ihtar olunur.
7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/15379 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.03/01/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR