KOCAELİ 8. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İzmit/Mehmetalipaşa'da dubleks daire icradan satılıktır

KOCAELİ 8. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00985281
Şehir : Kocaeli / İzmit
Oda Sayısı : 5+1
: 146
Banyo Sayısı : 2
Bulunduğu Kat : Çatı Katı
Isıtma : Doğalgaz (Kombi)
Yayınlandığı Gazeteler

KOCAELİ 24.04.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/64464 ESAS
Muhammen Bedeli
:
225,836 TL
Birinci Satış Günü
:
19.06.2019 14:15
İkinci Satış Günü
:
16.07.2019 14:15
Satış Yeri
:
2 Nolu Mezat Salonu - Kadıköy Mah. Bağdat Cad. No:59 İç Kapı No:Z 01 (Giriş Gülvatan Sok. İçerisindendir.) MERKEZ / KOCAELİ

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.KOCAELİ 8. İCRA DAİRESİ
2018/64464 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Taşınmazın Tapu Kaydı ve Özellikleri: Kocaeli, İzmit , 1741 Ada, 16 Parsel, Mehmetalipaşa Mah., 2+Çatı katı, 3 Nolu Bağımsız Bölüm Dubleks Mesken vasıflı taşınmaz;
Parselin üzerinde bitişik nizamda, betonarme karkas sistemle inşa edilmiş bina bulunmaktadır.taşınmaz, 20.05.2008 tarih, 2008/99 no.lu Yeni Yapı Ruhsatı bulunan, 2+Çatı katı, 3 bağımsız bölüm numaralı taşınmazdır. Ana gayrimenkul İzmit Tapu Sicil Müdürlüğü?nde incelenen 20.05.2008 tarih, 2008/99 sayılı kat irtifakına esas mimari projesine göre: Zemin + 2 normal kat + çatı katından oluşmakta olup toplam 4 katlı olarak inşa edilmiştir. Taşınmazın onaylı mimari projesine ve kat irtifakı listesine göre ana yapıda, zemin katta 1 adet dükkan, 1.normal katta 1 adet mesken, 2. Normal katta çatı katıyla irtibatlı dubleks mesken bulunmakta olup toplam 3 adet bağımsız bölüm kayıtlıdır. Ana yapıda tek giriş bulunmakta olup bina girişi zemin kat seviyesinden ve doğu cepheden verilmiştir. Konu taşınmazın dış cephesi sıvalı ve akrilik boyalıvaziyettedir. Çatısı ahşap çatı üzeri kiremit ile kaplıdır. Ana gayrimenkulün merdivenleri, merdiven sahanlıkları ve giriş holü mermer kaplı olup korkuluklar alüminyum malzemeden imaldir. Bina giriş kapısı ferforje kapıdır. Söz konusu bina doğalgazlı kombi ile ısınmaktadır.mimari projesine göre 2.normal katta: antre, salon, mutfak,2 adet oda, 1 adet kömürlük, 1 adet banyo, 1 adet wc ve 2 adet balkon plan tertibinde 87,15 m² net alanlı, 98,45 m² brüt alanlı, çatı katında: hol, 3 adet oda, 1 adet banyo, 1 adet wc, 1 adet balkon ve 2 adet teras plan tertibinde 59,75 m² net alanlı, 67,50 m² brüt alanlı, 35 m² açık alanlı olup toplam 146,90 m² net alanlı, 165,95 m² brüt alanlı, 35 m² açık alana sahiptir. Daire giriş kapısı çelik kapı şeklindedir. Keşif sırasında yapılan incelemede daire iç merdiveninin iptal edilerek 2 farklı daireye çevrilmiş olduğu ve 2. Normal katta oluşan dairenin içinin yapılı olduğu ancak çatı katının inşaat halinde olduğu tespit edilmiştir. 2.normal kattaki dairenin zemin kaplamaları salon veoda zeminleri parke, mutfak, antre ve ıslak hacimlerin zeminleri seramik kaplıdır. Mutfakta ahşap mutfak dolabı ve mermer tezgah bulunmaktadır. Tüm vitrifiye ve armatürler takılıdır. Giriş kapısı çelik kapı, tüm iç kapılar ahşap kapı ve pencereler PVC çift camlıdır. Çatı katında oluşturulan dairenin zeminleri şap beton halinde ve duvarlar sıvalı boyasız, genel olarak natamam haldedir. Tavan ahşap çatı iskeletini görmekte olup mevcut haliyle %70 inşaat seviyesinde olduğu tespit edilmiştir.
Adresi : Yenişehir Mah., Yeşil Sok. No:27 İzmit / KOCAELİ
Yüzölçümü : 252,00 m2 Arsa Payı : 170/362
İmar Durumu : İzmit Belediyesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında “ Konut Alanı ” kullanımında kalmaktadır. Parseldeki yapılaşma koşulları Ayrık yapı nizamı, kat adedi 3 kattır. Taban Alanı Katsayısı (TAKS) = 0,40, Kat Alanı Katsayısı (KAKS) = 1,20 olarak belirlenmiştir. Yaklaşma mesafeleri imar yolu cephelerinde min. 5,00 metre, yan cephelerde min. 3,00 metre ve arka bahçe H/2 dir.
Kıymeti : 225.836,00 TL KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibi
1. Satış Günü : 19/06/2019 günü 14:15 - 14:20 arası
2. Satış Günü : 16/07/2019 günü 14:15 - 14:20 arası
Satış Yeri : 2 Nolu Mezat Salonu - Kadıköy Mah. Bağdat Cad. No:59 İç Kapı No:Z 01 (Giriş Gülvatan Sok. İçerisindendir.) MERKEZ / KOCAELİ
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur.
Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2-Artırmaya istirak edeceklerin, tahmin edilen degerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın dosya numaramızı belirtir“sartsız, kesin ve süresiz” teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Yabancı para kurunda günlük değişimler olması ve 805 sayılı Kanun'un 1. maddesine göre “döviz” teminat olarak kabul edilmez.
Bu gayrimenkul üzerinde hakkı olan alacaklının iştiraki halinde alacağı mezkur nispet raddesinde ise İ.İ.K.nun 124/4. Madde gereğince ayrıca pey akçesi veya teminat aranmaz. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, tapu alım harcı ve tapu dairesince alınacak başkaca masraflar ile teslim ve tahliye masrafları alıcıya aittir. Alıcıya yapılacak ihtarda verilen süre içerisin de ihaleden kaynaklanan Damga Vergisi , KDV ve tapu alım harcını yatırmadığı taktirde resen İİK nun 133. Maddesi uyarınca ihalenin iptaline karar verilecektir. İhaleden kaynaklanan Tellâliye resmi, tapu satım harcı ve taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
Tahliye işlemleri için "taşınmaz alıcıya ihale edilip bedeli alındıktan sonra alıcı namına tescil edilmesi için ( İİK-134) üncü maddede yazılı müddete riayet edilerek tapuya müzekkere yazılır. Taşınmaz borçlu tarafından veya hacizden evvelki bir tarihte yapıldığı resmi bir belge ile belgelenmiş bir akte dayanmayarak başkaları tarafından işgal edilmekte ise onbeş gün içinde tahliyesi için borçluya veya işgal edene bir tahliye emri tebliğ edilir. Bu müddet içinde tahliye edilmezse zorla çıkarılıp taşınmaz alıcıya teslim olunur." hükmünü içeren İ.İ.K 135.Maddesi uygulanır.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5-İİK 'nun 127. maddesi uyarınca,ilgililerintapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz,
(Mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara takip ilgililerine gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlıgı halinde isbu satıs ilanı Adlarına tebligat yapılamayan ilgililere gazetede ve elektronik ortamda yapılan busatış ilanı tebligat yerine geçer.
6 -İİK 'nun 151 ve 142. maddelerine göre sıraya itirazla ilgili ihale alacağa mahsuben ihalenin yapılması halinde veya satış bedelinin İİK nun 138. Maddesi cümlesinde ipotek alacaklısına ödenmesi durumunda, alakadarların satışı takip ederek İİK nun 142. Maddesine göre itirazları olanın bu hakkını 7 gün içinde kullandıklarına dair dosyamıza derkenar ibraz etmeleri İİK nun 83,100,142,151 ve M.K. Nun 789,777. Maddelerine göre ayrıca ilan olunur.
7- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
8- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi ve satış ilanını görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/64464 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları , ilan olunur.
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR