KOCAELİ 8. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İzmit/Arızlı'da 80 m2 daire icradan satılıktır

KOCAELİ 8. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01001753
Şehir : Kocaeli / İzmit
Oda Sayısı : 2+1
: 80
Banyo Sayısı : 1
Isıtma : Doğalgaz (Kombi)
Yayınlandığı Gazeteler

KOCAELİ DEMOKRAT 24.05.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/63904 ESAS
Muhammen Bedeli
:
200,184 TL
Birinci Satış Günü
:
10.07.2019 14:50
İkinci Satış Günü
:
05.08.2019 14:50
Satış Yeri
:
2 Nolu Mezat Salonu - Kadıköy Mah. Bağdat Cad. No:59 İç Kapı No:Z 01 (Giriş Gülvatan Sok. İçerisindendir.) MERKEZ / KOCAELİ

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.KOCAELİ 8. İCRA DAİRESİ
2018/63904 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Taşınmazın Tapu Kaydı ve Özellikleri: Kocaeli, İzmit, 153 Ada, 14 Parsel, Ş.Arızlı Mah., 1. kat, A blok, 2. giriş, 4 nolu bağımsız bölüm mesken vasıflı taşınmaz ;
Taşınmazın Alt yapı ve belediye hizmetleri tamdır.
Taşınmaz geometrik olarak dikdörtgen şeklinde, topoğrafik olarak kuzey yönden güney yöne doğru dik bir eğime sahip, arsa üzerinde İzmit belediyesince düzenlenmiş yapı ruhsatları ile ayrık yapı nizamında, betonarme yapım tekniği ile yapılmış, 2'şer girişleri olan 1bodrum katı,1 zemin katı, 2 normal katından oluşan 4 katlı A ve B blokların yer aldığı YELKEN PARK sitesinde yer almaktadır.
Konu taşınmaz arsanın batı sınırına konumlu A Blok'un batı yönünde yer alan 2.Girişte yer almaktadır. A Blok'a bodrum kat seviyesinden doğu cepheden girilmektedir. Bina merdiven evi tabanları, basamak ve rıhtları mermer kaplamalı, duvarları saten boyalıdır. 2.Girişinbodrum katında 1 mesken ve sığınak alanı, zemin katı ve 2 normal katın her bir katında 2'şer mesken olmak üzere 7 mesken bulunmaktadır.Bina dış cepheleri akrilik boyalı, çatıları ondüline kaplamalıdır. Blokların çatı katında takriben 120 m2 alanlı ortak kullanımda olan açık yüzme havuzu bulunmaktadır.
Konu mülk ; Binaya Samet Sokak'tan bakıldığında 2.giriş merdiveninin sol kol yönünde, güney ve kuzey cepheli olarak konumlanmıştır. İzmit tapu müdürlüğü arşivinde yer alan 08.10.2013 tarih ile kat irtifakına esas mimari projeye göre brüt 88,00 m2, net 80 m2 alanlı olup salon, mutfak, 2 oda, banyo, antre ve 2 balkondan oluşmaktadır. Keşif esnasında taşınmazın içine girilememiştir.
Adresi : Yeni Mah., Samet Sok., No:3 Yelkenpark Sitesi A Blok, 2. Giriş, 1. Kat, Daire:4İzmit / KOCAELİ
Yüzölçümü : 2.402,00 m2 Arsa Payı : 73/2402
İmar Durumu : Ana taşınmaz arsa 13.03.2014 Tarihli 1/1000 ölçekli İzmit Belediyesi Uygulama İmar Planında" Konut Alanı" kalmaktadır. Yapılaşma koşulları; TAKS:0,40-KAKS:1,20 Hmax: 9,50 metre olarak belirtilmiştir. Mevcut imar paftasına göre parselin terki yoktur.
Bina inşasına 02.06.2013 tarih ve 463 sayılı yapı ruhsatı ile başlanılmıştır.
Kıymeti : 200.184,50 TL KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibi
1. Satış Günü : 10/07/2019 günü 14:50 - 14:55 arası
2. Satış Günü : 05/08/2019 günü 14:50 - 14:55 arası
Satış Yeri : 2 Nolu Mezat Salonu - Kadıköy Mah. Bağdat Cad. No:59 İç Kapı No:Z 01 (Giriş Gülvatan Sok. İçerisindendir.) MERKEZ / KOCAELİ
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2-Artırmaya istirak edeceklerin, tahmin edilen degerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın dosya numaramızı belirtir“sartsız, kesin ve süresiz” teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Yabancı para kurunda günlük değişimler olması ve 805 sayılı Kanun'un 1. maddesine göre “döviz” teminat olarak kabul edilmez.
Bu gayrimenkul üzerinde hakkı olan alacaklının iştiraki halinde alacağı mezkur nispet raddesinde ise İ.İ.K.nun 124/4. Madde gereğince ayrıca pey akçesi veya teminat aranmaz. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, tapu alım harcı ve tapu dairesince alınacak başkaca masraflar ile teslim ve tahliye masrafları alıcıya aittir. Alıcıya yapılacak ihtarda verilen süre içerisin de ihaleden kaynaklanan Damga Vergisi , KDV ve tapu alım harcını yatırmadığı taktirde resen İİK nun 133. Maddesi uyarınca ihalenin iptaline karar verilecektir. İhaleden kaynaklanan Tellâliye resmi, tapu satım harcı ve taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
Tahliye işlemleri için "taşınmaz alıcıya ihale edilip bedeli alındıktan sonra alıcı namına tescil edilmesi için ( İİK-134) üncü maddede yazılı müddete riayet edilerek tapuya müzekkere yazılır. Taşınmaz borçlu tarafından veya hacizden evvelki bir tarihte yapıldığı resmi bir belge ile belgelenmiş bir akte dayanmayarak başkaları tarafından işgal edilmekte ise onbeş gün içinde tahliyesi için borçluya veya işgal edene bir tahliye emri tebliğ edilir. Bu müddet içinde tahliye edilmezse zorla çıkarılıp taşınmaz alıcıya teslim olunur." hükmünü içeren İ.İ.K 135.Maddesi uygulanır.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5-İİK 'nun 127. maddesi uyarınca,ilgililerintapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz,
(Mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara takip ilgililerine gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlıgı halinde isbu satıs ilanı Adlarına tebligat yapılamayan ilgililere gazetede ve elektronik ortamda yapılan busatış ilanı tebligat yerine geçer.
6 -İİK 'nun 151 ve 142. maddelerine göre sıraya itirazla ilgili ihale alacağa mahsuben ihalenin yapılması halinde veya satış bedelinin İİK nun 138. Maddesi cümlesinde ipotek alacaklısına ödenmesi durumunda, alakadarların satışı takip ederek İİK nun 142. Maddesine göre itirazları olanın bu hakkını 7 gün içinde kullandıklarına dair dosyamıza derkenar ibraz etmeleri İİK nun 83,100,142,151 ve M.K. Nun 789,777. Maddelerine göre ayrıca ilan olunur.
7- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
8- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi ve satış ilanını görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/63904 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları , ilan olunur.
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR