KOCAELİ 8. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İzmit/Arızlı'da 170 m² dubleks daire icradan satılıktır

KOCAELİ 8. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01078213
Şehir : Kocaeli / İzmit
Semt-Mahalle : ARIZLI MAH. / İZMİT
Oda Sayısı : 4+1
: 170
Banyo Sayısı : 2
Bulunduğu Kat : Bodrum ve Zemin
Isıtma : Doğalgaz (Kombi)
Yayınlandığı Gazeteler

KOCAELİ 07.11.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2019/5225 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
308,950 TL
Birinci Satış Günü
:
17.12.2019 12:05
İkinci Satış Günü
:
13.01.2020 12:05
Satış Yeri
:
2 Nolu Mezat Salonu - Kadıköy Mah. Bağdat Cad. No:59 İç Kapı No:Z 01 (Giriş Gülvatan Sok. İçerisindendir.) MERKEZ / KOCAELİ

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.KOCAELİ 8. İCRA DAİRESİ


2019/5225 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Taşınmazın Tapu Kaydı ve Özellikleri : Kocaeli, İzmit İlçe, Ş.Arızlı Mah., 147 Ada, 1 Parsel, A.Blok, 1.Bodrum+Zemin katı, 4 Nolu Bağımsız bölüm Dubleks vasıflı taşınmaz;
Taşınmaz 1.516,00 m² arsa üzerine2 bloklu olarak inşa edilmiş sitede yer almaktadır. Sosyal donatısı olmayan sitede A blokta konumludur. A blok Radar Caddesine cepheli olup parselin güneyinde yer almaktadır. 2 bodrum, zemin, 2 normal kat ve çatı piyesinden oluşmaktadır. 2. Bodrum katında 2 ticari otopark, 1 bodrum katı ve zemin katında 4 dubleks mesken, 1 normal katında 4 mesken, 2 normal katında çatı piyesli 4 dubleks mesken olmak üzere toplam 14 bağımsız bölümlüdür. Dış cephesi mantolama üzeri akrilik boyalı, giriş kapısı camlı alüminyum doğrama, zeminler ve merdiven basamakları mermer kaplma, duvarlar plastik boyalıdır. 22.04.2015 tarih 233 sayı ile ruhsatlıdır. Ana taşınmazda oturum başlamış, bakımlı durumdadır.
Bağımsız bölüm zemin ve 1. Bodrum katta blok giriş kapısına göre sağ, ön tarafta yer almaktadır. Mimari projesine göre toplam net: 170 m², brüt: 195 m² alanlıdır. Zemin katı net:80m², brüt: 90 m² alanlı, antre, koridor, salon, oda, mutfak, WC ve 2 balkon hacimlerinden oluşmaktadır. 1. Bodrum katı net: 90m², brüt: 105 m² alanlıdır. Hol, 3 oda, 2 banyo ve 2 teras hacimlerinden oluşmaktadır. Bloğa ve bağımsız bölüme girilememiş olup dışarıdan yapılan tespite göre boş durumda, içi yapılı oturuma hazır haldedir. Doğalgaz kombi ısıtma sistemlidir.
Adresi : Yenimahalle Radar Caddesi, No 195/4 İzmit İzmit / KOCAELİ
Yüzölçümü : 1.516,00 m2
Arsa Payı : 731516
İmar Durumu :Bilirkişininİzmit Belediyesi İmar Müdürlüğünden alınan şifahi bilgiye göre parsel1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında" Konut Alanı" kalmaktadır. Yapılaşma koşulları; Ayrık nizam 3 kat, TAKS: 0,40; KAKS: 1,20 olarak belirtilmiştir.
Kıymeti : 308.950,00 TL
KDV Oranı :-Satış bedeli üzerinden İhalenin kesinleşeceği tarihteki yasal KDV oranı alınmasına,
20/03/2019 Tarih ve 843 sayılı cumhurbaşkanlığı kararnamesi gereğince taşınmazın31/12/2019 tarihine kadar ihalenin kesinleşmesi ve taşınmazınteslimi halinde % 8 KDV alınacağı
Yeni bir kararname çıkartılması halinde çıkarılacak kararnamede belirlenecek oranıntahsiline Bu tarihten 31/12/2019 sonraKDV indirim süresinin uzatılmaması halindeihalenin kesinleşmesi ve Taşınmazınteslimi halinde %18 KDV alınmasına;
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibi
1. Satış Günü : 17/12/2019 günü 12:05 - 12:10 arası
2. Satış Günü : 13/01/2020 günü 12:05 - 12:10 arası
Satış Yeri : 2 Nolu Mezat Salonu - Kadıköy Mah. Bağdat Cad. No:59 İç Kapı No:Z 01 (Giriş Gülvatan Sok. İçerisindendir.) MERKEZ / KOCAELİ

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya istirak edeceklerin, tahmin edilen degerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın dosya numaramızı belirtir“sartsız, kesin ve süresiz” teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Yabancı para kurunda günlük değişimler olması ve 805 sayılı Kanun'un 1. maddesine göre “döviz” teminat olarak kabul edilmez.
Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, satış bedelinden ödenir.
Tahliye işlemleri için "taşınmaz alıcıya ihale edilip bedeli alındıktan sonra alıcı namına tescil edilmesi için ( İİK-134) üncü maddede yazılı müddete riayet edilerek tapuya müzekkere yazılır. Taşınmaz borçlu tarafından veya hacizden evvelki bir tarihte yapıldığı resmi bir belge ile belgelenmiş bir akte dayanmayarak başkaları tarafından işgal edilmekte ise onbeş gün içinde tahliyesi için borçluya veya işgal edene bir tahliye emri tebliğ edilir. Bu müddet içinde tahliye edilmezse zorla çıkarılıp taşınmaz alıcıya teslim olunur." hükmünü içeren İ.İ.K 135.Maddesi uygulanır.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5-İİK 'nun 127. maddesi uyarınca,ilgililerintapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz,
(Mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara takip ilgililerine gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlıgı halinde isbu satıs ilanı Adlarına tebligat yapılamayan ilgililere gazetede ve elektronik ortamda yapılan busatış ilanı tebligat yerine geçer.

6 - Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi ve satış ilanını görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/5225 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları , ilan olunur.
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR