İZMİR SELÇUK VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İzmir Selçuk İsabey'de 394 m² mesken vergi dairesinden satılıktır

İZMİR SELÇUK VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01064672
Şehir : İzmir / Selçuk
Semt-Mahalle : İSA BEY MAH. / SELÇUK
: 394
Bulunduğu Kat : Zemin Kat
Yayınlandığı Gazeteler

9 EYLÜL 11.10.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
9 EYLÜL 14.10.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
İzmir İli, Selçuk İlçesi, İsabey Mah. adresinde bulunan ve Selçuk Tapu Müdürlüğü 3133 ada 13 parselde, 394,00 m2, Zemin kat 1 nolu Bağ.Bölüm
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
06.11.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Atatürk Mah. 1040 Sok. No:4 Vergi Dairesi Müdür Odası Selçuk/İZMİR
İhale Usulü
:
6183 Sayılı AATUHK Usulünce Satış
İhale Türü
:
Satış

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun (85) (93). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

SELÇUK VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDENGAYRİMENKUL SATIŞ İLANI


SATILMASINA KARAR VERİLEN GAYRİMENKULUN CİNSİ, KIYMETİ VE SATIŞ ŞARTLARI:

İzmir İli, Selçuk İlçesi, İsabey Mah. adresinde bulunan ve Selçuk Tapu Müdürlüğü 3133 ada 13 parselde, 394,00 m2, Zemin kat 1 nolu Bağ.Bölüm, Mesken vasıflı taşınmazın, amme alacağının tahsili için açık artırma usulü ile satışı yapılacaktır.
TAKDİR OLUNAN RAYİÇ DEĞERİ : 200.000,00-TL.'dir. (%18 KDV, %05,69 Damga V. ve alıcı adına tahakkuk edecek Tapu Harcı masrafları alıcıya aittir.)

1-) Satış 06.11.2019 Çarşamba günü saat: 14:00’ de Atatürk Mah. 1040 Sok. No:4 Vergi Dairesi Müdür Odası Selçuk/İZMİR adresinde Selçuk Vergi Dairesi Müdürlüğünde toplanacak Gayrimenkul Satış Komisyonu tarafından açık artırma yoluyla yapılacaktır. Bu artırmada, teklif edilen bedelin artırmaya esas olan rayiç değerin %75'ini bulması ve rüçhanlı alacaklar varsa, artırma bedelinin rüçhanı olan alacakların tutarı ile yapılmış ve yapılacak masrafları geçmesi şartları gerçekleşirse, bu durumda gayrimenkul en çok artırana ihale olunur. Böyle bir bedel ile alıcı çıkmaz ise en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla gayrimenkulün ikinci açık artırma ile satışı 13.11.2019 Çarşamba günü saat: 14:00’de yine aynı adreste yapılacaktır. Bu artırmada da bu miktar aşılamamış ise gayrimenkul en çok artıranın taahhüdü baki kalmak üzere artırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok artırana ihale edilecektir. Şu kadar ki tekliflerin değerlendirilmesinde, alacaklı kamu idaresi ile borçlunun menfaatlerinin mümkün olduğu kadar telif edilmesi esastır. Artırma bedelinin rüçhanlı olan alacakların toplamından fazla olması, ayrıca paraya çevirme ve masraflarını geçmesi lazımdır.

2-) Artırmaya katılacaklardan, gayrimenkulün takdir edilen değerinin %7,5'i nispetinde olan 15.000,00-TL. tutarında teminat alınacaktır. İştirakçilerin bu teminatlarını 06.11.2019 Çarşamba günü saat: 13:30'a kadar Selçuk Vergi Dairesi Müdürlüğü veznesine yatırarak vezne alındısını satış komisyonuna ibraz etmeleri gerekmektedir. Bu teminatlar, 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 10. maddesinin 1 ile 4. bentlerinde yazılı para, süresiz banka teminat mektubu, hazine tahvil ve bonoları veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler ile Hükümetçe belli edilecek milli esham ve tahvilatlardır. (Bu esham ve tahvilatlar en yakın borsa cetvelleri üzerinden %15 noksanıyla değerlendirilir.)

3-) Katma Değer Vergisi ve Damga Vergisi, alıcı adına tahakkuk edilecek Tapu Harcı ve masrafları alıcılar tarafından ayrıca ödenecektir.

4-) İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin varsa irtifak hakkı sahipleri de dahil olmak üzere bu gayrimenkul üzerindeki haklarını, faiz ve masrafa dahil olan iddiaların dayanağı olan belgelerle 15 gün içinde Selçuk Vergi Dairesi Müdürlüğüne bildirmeleri gerekmektedir. Aksi halde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç tutulurlar.

5-) Taşınmazı satın alanlar ihale bedelini Katma Değer Vergisi ve Damga Vergisiyle birlikte derhal öderler. Mühlet verilirse Katma Değer Vergisini derhal, ihale bedelini verilen süre içerisinde nakden ödemek zorundadırlar.

6-) Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse ödemelerini mühletinde yapmadığı taktirde satış feshedilerek ilgili gayrimenkul satış komisyonunca hemen 7 gün müddetle artırmaya çıkarılır. Bu artırmada ilgililere tebliğ yapılmaz. Sadece ilanla duyurulur ve gayrimenkul en çok artırana ihale edilir. İhalenin feshine sebep olan tüm alıcılarla kefilleri, teklif ettikleri bedelle son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan, ayrıca %5 faizden müteselsilen sorumlu olurlar. İhale farkı ve %5 faiz tutarı ayrıca hükme hacet kalmaksızın teminattan mahsubu yapıldıktan sonra, kalan bakiyesi 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uyarınca takip ve tahsil olunur.

7-) İhale günü ve zamanında ihaleyi sekteye uğratacak veya sonucunu olumsuz etkileyecek herhangi bir durum olması halinde, ihalenin yapılıp yapılmayacağı hususunda Satış Komisyonu yetkilidir.

8-) Satış Şartnamesi ilan tarihinden itibaren herkesin görebileceği şekilde açık olup, edinmek isteyenler mesai saatleri dahilinde Selçuk Vergi Dairesi Müdürlüğünden temin edebilirler. Satışa iştirak edecekler, şartnameyi görmüş ve içeriğinde yazılı hususları kabul etmiş sayılacaklardır. İlgili gayrimenkul ve satış işlemleri hakkında, yukarıda yazılı bulunan hususlar dışında başkaca bilgi almak isteyenler 2018/2 dosya numarası ile Selçuk Vergi Dairesi Müdürlüğüne müracaat edebilirler.

İşbu ilanın tapu kaydında adresi bulunmayan ilgililer ile tapu kaydında ad ve adresleri geçip de tebliğ edilemeyen ilgililere de tebliğ yerine kaim olduğu, İLAN OLUNUR

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR