MENEMEN İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İzmir/Menemen'de avlulu kargir ev icradan satılıktır

MENEMEN İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00964047
Şehir : İzmir / Menemen
: 358
Yayınlandığı Gazeteler

HABER EKSPRES 15.03.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2014/1390 ESAS
Muhammen Bedeli
:
310,556 TL
Birinci Satış Günü
:
24.04.2019 11:00
İkinci Satış Günü
:
20.05.2019 11:00
Satış Yeri
:
Adliye Sarayı Mezat Salonu Zemin Kat Z-16 Nolu Oda - Adliye Sarayı Mezat Salonu Zemin Kat Z-16 Nolu Oda MENEMEN / İZMİR

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
MENEMEN
İCRA DAİRESİ
2014/1390 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İzmir ili, Menemen ilçesi, Doğaköy, Köy içi mevkii 882 parsel sayılı taşınmaz, 358 m2 alanında olan gayrimenkulün Menemen tapu sicil müdürlüğündeki kaydı avlulu kargir evdir. Tapu kayıtlarına göre gayrimenkulün 1/2 hissesi dosyasında borlu Kadriye Altındağ adına, 1/2 hissesi de borçlu Selahattin Şener adına kayıtlıdır. Taşınmaz içerisinde hali hazırda ikamet edilen 2 adet 2 katlı betonarme yapı bulunmaktadır. Taşınmaz üzerinde Borçlulardan birine ait , 1 adet iki katlı betonarme yapının bulunduğu tespit edilmiştir. Yapılan ölçümler neticesinde yapının 2 katta toplam inşaat alanı 220 m2 olarak hesaplanmıştır. Keşif günü itibariyle fiilen ikamet edilen mesken nitelikli betonarme yapının zemin katında depo ve mesken bulunmakta olup üst katında da 1 adet mesken mevcuttur. Zemin katın dış cephe doğramaları demir doğrama olup üst katın dış cephe doğramaları alüminyum doğramadır. Yapının üzeri şap betondur. Fiilen içi gezilemediği için standart bir daire olarak kabul edilmiştir. Gerek yapım tarzı gerekse kullanım amacı ve mevcut durumu dikkate alındığında III. Sınıf A grubu yapı özelliğindedir. İki katlı yığma binanın yapım tarzı ve kullanım durumu göz önüne alındığında günün ekonomik koşulları ve paranın satın alma gücü karşısında değerinin 111.456,00 TL olup çıplak arsa değeri ise 13.425,00 TL olacağı kanaatine varılmıştır. Bu taşınmaz yönünden değerinin 111.456,00 TL+13.425,00 TL = 124.881,00 TL olduğu tespit edimiştir. Taşınmaz üzerinde diğer borçluya ait1 adet iki katlı betonarme yapının bulunduğu tespit edilmiştir. Yapılan ölçümler neticesinde yapının 2 katta toplam inşaat alanı 340 m2 olarak hesaplanmıştır. Keşif günü itibariyle fiilen ikamet edilen mesken nitelikli betonarme yapının her iki katında da ikamet edilmektedir. Aynı mimari özelliklere sahip mesken giriş antresi, antreye açılan 3 oda mutfak, banyo-wc hacimlerinden oluşmaktadır.Zemin döşemesi karo olup iç kapılar ahşap kapıdır. Zemin katın dış cephe doğramaları demir doğrama olup üst katın dış cephe doğramaları plastik doğramadır. Yapının üzeri şap betondur. Gerek yapım tarzı gerekse kullanım amacı ve mevcut durumu dikkate alındığında III. Sınıf A grubu yapı özelliğindedir. İki katlı yığma binanın yapım tarzı ve kullanım durumu göz önüne alındığında günün ekonomik koşulları ve paranın satın alma gücü karşısında değerinin 172.250,00 TL olup çıplak arsa değeri ise 13.425,00 TL olacağı kanaatine varılmıştır.(172.250,00 TL +13.425,00 TL =185.675,00 TL olarak tespit edilmiş olup, her iki taşınmazın toplam değeri 310.556,00TL dir.
Adresi : İzmir İli, Menemen İlçesi, Doğaköy, Köy İçi Mevkii, 615/2 Sk. Adresindedir Menemen / İZMİR
Yüzölçümü : 358 m2
İmar Durumu : İnşaat tarzı parsel köy yerleşik alınında kalmakta olup, 1/25000 ölçekli İzmir Kentsel Bölge Nazım imar planın 7.2.4 maddesi hükümlerine tabidir.
Kıymeti : 310.556,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 24/04/2019 günü 11:00 - 11:10 arası
2. Satış Günü : 20/05/2019 günü 11:00 - 11:10 arası
Satış Yeri : Adliye Sarayı Mezat Salonu Zemin Kat Z-16 Nolu Oda - Adliye Sarayı Mezat Salonu Zemin Kat Z-16 Nolu Oda MENEMEN / İZMİR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- İİK.127 maddesi gereğince, işbu satış ilanı,tapuda adresi bulunmayan ve tebligat yapılamayan ilgililere ilanen tebligat yerine kaim olacağı ilan olunur.
7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2014/1390 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.11/03/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR