KARŞIYAKA 1. İCRA DAİRESİ

İzmir Çiğli'de 3+1 daire icradan satılıktır

KARŞIYAKA 1. İCRA DAİRESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01049429
Şehir : İzmir / Çiğli
Semt-Mahalle : BALATÇIK MAH. / ÇİĞLİ
: 83
Banyo Sayısı : 1
Bulunduğu Kat : Zemin Kat
Binadaki Kat Sayısı : 7
Isıtma : Doğalgaz (Kombi)
Yayınlandığı Gazeteler

MİLAT 12.09.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/294 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
220,000 TL
Birinci Satış Günü
:
21.10.2019 15:00
İkinci Satış Günü
:
25.11.2019 15:00
Satış Yeri
:
Karşıyaka Adliyesi Ek Binası Kemalpaşa Cad. Vakıf İşhanı No :82/C, 4.KAT SATIŞ ODASI - İZMİR

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. KARŞIYAKA 1. İCRA DAİRESİ

2018/294 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ
İzmir İli, Çiğli İlçesi, Balatçık Mahallesi, 21723 Ada, 4 Parselde kayıtlı, Zemin kat, 3 nolu mesken niteliğinde bağımsız bölüm.
Adresi : Atatürk Mahallesi 8809/27 Sokak Panorama Evleri NO:5 Zemin Kat D:3 Çiğli İZMİR
Arsa Payı : 2/37
İmar Durumu : Çiğli Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, İzmir İli, Çiğli İlçesi, Balatçık Mahallesi, 21723 Ada, 4 Parselde kayıtlı gayrimenkul ile ilgi.i 1/1000 ölçekli uygulama imar planında yapılan incelemede; anılan parsel, ayrık nizam, E=1.6 yapı oranlı, 7 kat gabarili konut alanında kalmaktadır.
Kıymeti : 220.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler : Dosyamızda bulunan tapu kaydındaki gibidir.
Hali Hazır Durumu : Taşınmazın tasdikli mimari projesinde yapılan inceleme doğrultusunda, taşınmaz 3 oda 1 salon olup, 1 mutfak, 1 banyo-WC, 1 Ebeveyn banyosu, 1 antre ve 2 adet balkondan oluşmaktadır. Projeye göre bir balkon salon ve mutfak tarafından müşterek olarak kullanılmakta olduğu anlaşılmıştır ancak keşif mahalinde dışarıdan yapılan gözlemsel incelemede, bu balkonun bir bölümünün pvc doğrama ve yarım duvar ile kapatılmak suretiyle dairenin kullanım alanına dahil edildiği anlaşılmıştır. Diğer balkon ise yine pvc ile kapatılarak dairenin kullanım alanına dahil edilmiş olduğu gözlemsel olarak yapılan incelemeden anlaşılmıştır. Daire girişinde çelik kapı bulunduğu tespit edilmiştir.
Taşınmaz gerek 04/02/2016 tarihli numarataj krokisine gerekse tapu kaydına göre zemin katta bulunmaktadır. Bina içerisinde numaralandırmaya göre ise kıymet takdirine konu taşınmaz 1.katta gibi görünmektedir. Ancak yerinde yapılan incelemede taşınmazın gerek tapu kayıtlarına gerekse ruhsat eki mimari projesine uygun olarak zemin katta bulunduğu tespit edilmiştir. Bahse konu farklılığın yapıyı inşa eden müteahhit firma tarafından bina içi numaralandırma yapılırken -tasdikli mimari projesine ve murataj krokisine aykırı olarak bodrum kata "0" zemin kata "1" birinci kata "2" ikinci kata "3" üçüncü kata "4" dördürcü kata "5" beşinci kata "6" numaralarını verilmesinden kaynaklanmakta olduğu anlaşılmıştır. Sonuç olarak taşınmaz, ruhsat eki mimari projesinde ve tasdikli numarataj krokisinde belirtildiği şekilde zemin katta yer almaktadır.
Gözlemsel olarak yapılan inceleme doğrultusunda taşınmazın dış doğramalarının pvc vb. Malzeme olduğu anlaşılmıştır. Dairede doğalgaz bulunmakta olup, bina asansörlüdür. 01/06/2016 tarihli yapı kullanma izin belgesine göre binada sığınak, mescit ve açık otopark alanlarının ayrıldığı anlaşılmıştır.
Çiğli Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından İcra Müdürlüğünce istenilen bilgi ve belgeler gönderilmediğinden Çiğli Belediyesi İmar arşiv dosyasında yapılan incelemeye göre; inşaat ruhsat tarihi 31/10/2014 'dır. Taşınmazın yapı kullanma izin belgesi tarihi 01/06/2016'dır. Yapı kullanma izin belgesine göre bina yaşı 2 olup, betonarme yapılar için yıpranma payı %4 dür. Çiğli Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün brüt ve net kullanım alanı bildirilmediğinden, planlı alanlar İmar Yönetmeliği'nin göre yapılan hesaplama sonucunda brüt kullanım alanı 109,92 m², net kullanım alanı 83,33 m² olarak tespit edilmiştir.
01/06/2016 tarihli yapı kullanma izin belgesi ve 04/02/2016 tarihli numarataj krokisine göre bina bodrum+zemin+5 toplamda 7 katlıdır. Yapı kullanma izin belgesine göre binadaki toplam bağımsız bölüm sayısının 19 olduğu anlaşılmıştır. Yapının sınıfı 3 grubu B ' dir.
Taşınmaz inkişaf sahasında bulunmakta olup; gelişime ve yatırıma açık bir bölgede yer almaktadır.
1. Satış Günü : 21/10/2019 günü 15:00 - 15:10 arası
2. Satış Günü : 25/11/2019 günü 15:00 - 15:10 arası
Satış Yeri : Karşıyaka Adliyesi Ek Binası Kemalpaşa Cad. Vakıf İşhanı No :82/C, 4.KAT SATIŞ ODASI - İZMİR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SATIŞ ŞARTLARI :
1- Taşınmazın birinci açık arttırması Günü yukarıda belirtilen saat aralığında Karşıyaka 1. İcra Müdürlüğü'nde (Karşıyaka Adliyesi Ek Binası Kemalpaşa Cad. Vakıf İşhanı No:82/C, 4.KAT SATIŞ ODASI, Karşıyaka / İZMİR) açık artırma sûretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada takdir edilen değerin %50'sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderleri toplamını geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da takdir edilen kıymetinin %50'sini ve varsa rüçhanlı alacaklıların alacağını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin taşınmazların tahmin edilen kıymetlerinin %-20'si nispetinde Türk Lirası olarak pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri, elektronik ortamda teklif vererek artırmaya katılacakların teminat göstermeleri gerektiği ve elektronik ortamda teklif vereceklerin taktir edilen kıymetin %20’si nispetinde teminatı Vakıfbank Karşıyaka Şubesi TR300001500158007290494473 no'lu IBAN'ına dosya numarası ve ihale katılımcısının ismi yazılarak yatırılması ve yatırıldığına dair dekontun satış saatinden önce ibraz etmeleri veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Yabancı para kurunda günlük değişimler olması ve 805 sayılı Kanun'un 1. Maddesine göre "döviz" teminat olarak kabul edilmez. Vekaletname ile ihaleye katılacak ilgililerin vekaletname aslı veya noter tasdikli suretini ibraz etmeleri,
Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, tapu alım harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler ve tapu satım harcı satış bedelinden ödenir. KDV oranlarında bir değişiklik olması halinde bu orandan veya yetkili makamlarca başka bir orandan alınmasına karar verilmesi halinde aradaki fark ile buna ilişkin faiz ve cezaları İhale alıcısı tarafından yatırılacaktır.
3-Taşınmazı satın alanlar, ihaleye alacağına mahsuben iştirak etmemiş olmak kaydıyla, ihalenin feshi talep edilmiş olsa bile, satış bedelini derhal veya İİK.m.130. maddeye göre verilen süre içinde nakten ödemek zorundadırlar.
4-İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
5-Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
6-Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. Satışı iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/294 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla Müdürlüğümüze başvurabilirler.
7-Satış ilanı ilgililerin adreslerine tebliğe gönderilmiş olup, işbu satışın gazetede yayınlanan ilanı, adreste tebligat yapılamaması veya adresleri bilinmeyenler ile tapuda adresi olmayanlar için İİK.127. Maddesi gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere, Tebliğ ve ilan olunur. 29/08/2019 (İİK m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. * : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

2/2

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR