KARŞIYAKA 3. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İzmir Çiğli/Harmandalı Mahallesi'nde bir katlı bahçeli icradan satılıktır

KARŞIYAKA 3. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01117275
Şehir : İzmir / Çiğli
Semt-Mahalle : HARMANDALI GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK MAH. / HARMANDALI
Oda Sayısı : 2+1
: 139
Banyo Sayısı : 1
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ ASIR 17.01.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2019/8247 Esas
Muhammen Bedeli
:
384,347 TL
Birinci Satış Günü
:
27.02.2020 10:30
İkinci Satış Günü
:
24.03.2020 10:30
Satış Yeri
:
KARŞIYAKA ADLİYESİ EK BİNASI KEMALPAŞA CADDESİ VAKIF İŞ HANI NO 82/C 4. KAT SATIŞ ODASI KARŞIYAKA İZMİR

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
KARŞIYAKA 3. İCRA DAİRESİ

2019/8247 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
Taşınmazın Özellikleri: İzmir İli, Çiğli İlçesi, Harmandalı Mahallesi, 46 Cilt, 4515 Sayfa No, 448,00 M2 yüzölçümlü, 2156 Ada, 1 Parselde kayıtlı bir katlı bahçeli ev niteliğindeki tam hisseli taşınmaz.
Adres : Harmandalı Gazi Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi, 9 Eylül Caddesi No : 68 Çiğli İzmir
İmar durumu: Çiğli Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü kayıtlarına göre İzmir İli,Çiğli İlçesi, Harmandalı Mahallesi, 2156 Ada, 1 Parselde kayıtlı taşınmaz ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planında; anılan parselinbitişik nizam 2 kat gabarili konut alanına isabet ettiği anlaşılmıştır.
Hali Hazır Durumu: Bilirkişi raporuna göre; İzmir Büyükşehir Belediyesi 2 ve 3 Boyutlu Kent Rehberi veri tabanlarında taşınmazda iki katlı yapı olduğu anlaşılmıştır.Yerinde yapılan gözlemsel incelemede de veri tabanındaki bilgilerle yerindeki durumun eşleştiği görülmüş olup; çatı terasında çelik konstrüksiyon ve saç kaplama örtü ile pergole yapıldığıve pergolenin altının bir bölümünün depo niteliğinde teşkil edilmiş olduğu ve kullanıldığı görülmüştür.Taşınmazın zemin kattaki dairesi keşif anında açık olup; içerisi gezilebilmiştir. Taşınmaz;2 oda,1 Salon,1 Mutfak,1 Banyo-WC,1 Holden oluşmaktadır.Taşınmazda yer döşemelerinin laminat olduğu görülmüştür. Mutfak, ahşap mutfak şeklinde teşkil edilmiştir.Banyoda klozet , duş teknesi duşakabin ,aynalı dolap ve dolaplı lavabo mevcuttur.Duvarlar plastik boyalı olup; dairede kısmen kartonpiyer olduğu görülmüştür. İç kapılar Amerikan kapı, dış doğramalar ise, pvc vb. hafif malzemedendir.Daire girişinde çelik kapı ,pencerelerde demir parmaklıklar mevcuttur. Binada ısınmanın soba ve klima ile sağlandığı anlaşılmıştır.Taşınmazın birinci kattaki dairesi keşif anında kapalı olup; gezilememiştir. Ancak daire girişinde çelik kapı bulunduğu görülmüştür.Taşınmazın arşiv işlem dosyasında yapılan incelemede de yapı ruhsatı ,yapı kullanma izin belgesi ve tasdikli mimari projesine rastlanılmamış olup; taşınmazın ruhsat ve neviden herhangi bir izninin bulunmadığı anlaşılmıştır.Taşınmazın tapuda belirtilen yüzölçümü 448,00 m2 olarak belirtilmiştir.Taşınmaz üzerindeki iki katlı binanın taban alanın İzmir Büyükşehir Belediyesi CBS kayıtlarından 139,13 m2 olduğu anlaşılmakla,binanın tamamının alanının yaklaşık olarak 278,26 m2 olabileceği değerlendirilmiştir.Bedel tespiti yapılırken bu değerler göz önüne alınarak hesaplamalar yapılmıştır.Taşınmaz cami , okul, sağlık kuruluşlarına , park ve yeşil alanlara yakındır. Ancak üzerindeki yapılaşmaların ruhsatsız oluşu taşınmazın değerini olumsuz yönde etkileyen önemli bir faktördür.
Kıymeti : 384.347,40 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Dosyamızda bulunan tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 27/02/2020 günü 10:30 - 10:40 arası
2. Satış Günü : 24/03/2020 günü 10:30 - 10:40 arası
Satış Yeri : KARŞIYAKA ADLİYESİ EK BİNASI KEMALPAŞA CADDESİ VAKIF İŞ HANI NO 82/C 4. KAT SATIŞ ODASI KARŞIYAKA İZMİR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SATIŞ ŞARTLARI :
1- Taşınmazın birinci açık arttırması Günü yukarıda belirtilen saat aralığında Karşıyaka 3. İcra Müdürlüğü'nde (Karşıyaka Adliyesi Ek Binası Kemalpaşa Cad. Vakıf İşhanı No :82/C, 4.KAT SATIŞ ODASI, Karşıyaka / İZMİR) açık artırma sûretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada takdir edilen değerin %50'sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderleri toplamını geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da takdir edilen kıymetinin %50'sini ve varsa rüçhanlı alacaklıların alacağını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin taşınmazların tahmin edilen kıymetlerinin %-20'si nispetinde Türk Lirası olarak pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri, elektronik ortamda teklif vererek artırmaya katılacakların teminat göstermeleri gerektiği ve elektronik ortamda teklif vereceklerin taktir edilen kıymetin %20’si nispetinde teminatı Vakıfbank Karşıyaka Şubesi TR890001500158007290494284 no'lu IBAN'ına dosya numarası ve ihale katılımcısının ismi yazılarak yatırılması ve yatırıldığına dair dekontun satış saatinden önce ibraz etmeleri veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Yabancı para kurunda günlük değişimler olması ve 805 sayılı Kanun'un 1. Maddesine göre "döviz" teminat olarak kabul edilmez.Vekaletname ile ihaleye katılacak ilgililerin vekaletname aslı veya noter tasdikli suretini ibraz etmeleri,
Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, tapu alım harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler ve tapu satım harcı satış bedelinden ödenir. KDV oranlarında bir değişiklik olması halinde bu orandan veya yetkili makamlarca başka bir orandan alınmasına karar verilmesi halinde aradaki fark ile buna ilişkin faiz ve cezaları İhale alıcısı tarafından yatırılacaktır.
3-Taşınmazı satın alanlar, ihaleye alacağına mahsuben iştirak etmemiş olmak kaydıyla, ihalenin feshi talep edilmiş olsa bile, satış bedelini derhal veya İİK.m.130. maddeye göre verilen süre içinde nakten ödemek zorundadırlar.
4-İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
5-Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
6-Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. Satışı iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/8247 Esas sayılı dosya numarasıyla Müdürlüğümüze başvurabilirler.
7-Satış ilanı ilgililerin adreslerine tebliğe gönderilmiş olup, işbu satışın gazetede yayınlanan ilanı, adreste tebligat yapılamaması veya adresleri bilinmeyenler ile tapuda adresi olmayanlar için İİK.127. Maddesi gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere, Tebliğ ve ilan olunur. 10/01/2020

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR