KARŞIYAKA 3. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İzmir/Çiğili'de avlulu ev icradan satılıktır (hisseli satış)

KARŞIYAKA 3. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00964603
Şehir : İzmir / Çiğli
Semt-Mahalle : YAKAKENT MAH. / BÜYÜKÇİĞLİ
: 177
Yayınlandığı Gazeteler

SABAH 16.03.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/801 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
121,140 TL
Birinci Satış Günü
:
19.06.2019 10:00
İkinci Satış Günü
:
18.07.2019 10:00
Satış Yeri
:
Karşıyaka Adliyesi Ek Binası Kemalpaşa Cad. Vakıf İşhanı No:82/C K:4 (4. Kat Satış Odası ) Karşıyaka / İZMİR

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
KARŞIYAKA
3. İCRA DAİRESİ
2018/801 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
TAŞINMAZIN
Özellikleri :İzmir İli, Çiğli İlçesi, Büyükçiğli mahallesi, 82 cilt, 9462 sayfa, 41221 ada, 2 parselde kayıtlı, 177,00000 m² yüzölçümlü, Ana Taşımaz Niteliği "AVLULU EV" olan, Zemin Tipi: Ana Taşınmaz, Zemin no : 17259861 olan taşınmaz. 1/2 Hisseli.
Adresi : Yakakent Mahallesi,8175/2 Sokak no :4 Çiğli İZMİR
İmar Durumu :Çiğli Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 03/09/2018 tarih 11168 sayılı yazısına göre konu taşınmazın bulunduğu parsel, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında imar hattı tahakkuk ettikten sonra bitişik nizam 2 kat, Hmax=6.80m. gabarili konut adasına isabet ettiği belirtilmiştir.
Çiğli Belediyesi arşivinde tarafımdan yapılan incelemede 30/03/1983 tarih 180 nolu İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Olarak Yapılan Gecekondulara Ait Başvuru Dilekçe Formunda dava konusu binanın inşaatının 1981 yılında bittiği, binanın oturduğu alanın 70.00 m² olduğu belirtilmiştir.
Hali Hazır Durumu : Taşınmazın Güneydoğu cepheli olduğu, taşınmazın bulunduğu binanın 8175/2 Sokağa cepheli olduğu, İzmir Valiliği Kadastro Müdürlüğü’nün 28/08/2018 tarih 722 sayılı yazısı ekindeki harita (plan) örneğinde; konu taşınmazın geometrik olarak dikdörtgen şeklinde olduğu, 41221 ada,1, 3 ve 4 nolu parsellere komşu olduğu, Temel Belediye ve Kamu Hizmetlerinden yararlandığı ( Yol, Toplu taşıma, elektrik, çöp toplama, belediye, şebeke suyu, kanalizasyon, PTT hizmetleri vs) Demografik yapının tamamlanarak devam ettiği ve bölgede genel olarak orta, alt gelir grubundaki insanların yaşadığı, Taşınmazın konumu ve kullanım amacı bakımından 2. dereceden merkezi sayılabilecek bir yerleşim alanında olduğu, taşınmazın ara parsel olduğu,Tespit edilmiştir. Taşınmazın kuşuçuşu; Kanuni İlkokulu'na 140 m., Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi'ne 185 m., Kemal Hadımlı Ortaokulu'na 230 m., Esentepe Camisi'ne 145 m., Çiğli Kültür Merkezi'ne 800 m., Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne 2170 m., Metro AVM'ye 1415 m., Anadolu Caddesi'ne 1365 m., Çiğli Güzeltepe Sahası'na 270 m.mesafesinde olduğu tespit edilmiştir. Taşınmaz 2 katlıdır. Taşınmazın üzerindeki meskenler kapalı olduğu için çevre sakinlerinden meskenlerde herhangi bir değişiklik olmadığı 8175/2 sokağa bakan,binanın ön tarafında bulunan meskende Nurettin ÖZTÜRK adlı taşınmaz malikinin ikamet ettiği, meskenin 2 oda, salon, mutfak, giriş, banyodan ibaret,giriş kapısının çelik kapı olduğu, binanın arka tarafında bulunan meskende Çetin ÖZTÜRK adlı taşınmaz malikinin ikamet ettiği, meskenin 2 oda, salon, mutfak, giriş, banyo ibaret, giriş kapısının çelik kapı olduğu bilgisi alınmış olup, her katta 1 daire vardır. Nurettin ÖZTÜRK'e ait daire zemin katta olup, bina girişine göre ön cephelidir. Çetin ÖZTÜRK'e ait daire bodrum katta olup, bina girişine göre arka cephelidir. Dairelerin net kullanım alanları yaklaşık 60.00 m² dir. Taşınmazın bulunduğu binanın dış cephesinin boyalı ve çatısının olduğu tespit edilmiştir.
Kıymeti : 121.140,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler : Dosyamızda bulunan tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 19/06/2019 günü 10:00 - 10:10 arası
2. Satış Günü : 18/07/2019 günü 10:00 - 10:10 arası
Satış Yeri : Karşıyaka Adliyesi Ek Binası Kemalpaşa Cad. Vakıf İşhanı No:82/C K:4 (4. Kat Satış Odası ) Karşıyaka / İZMİR
---------------------------------------------------------------------------------------------
SATIŞ ŞARTLARI :
1- Taşınmazın birinci açık arttırması Günü yukarıda belirtilen saat aralığında Karşıyaka 3. İcra Müdürlüğü'nde (Karşıyaka Adliyesi Ek Binası Kemalpaşa Cad. Vakıf İşhanı No :82/C, 4.KAT SATIŞ ODASI, Karşıyaka / İZMİR) açık artırma sûretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada takdir edilen değerin %50'sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderleri toplamını geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da takdir edilen kıymetinin %50'sini ve varsa rüçhanlı alacaklıların alacağını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin taşınmazların tahmin edilen kıymetlerinin %-20'si nispetinde Türk Lirası olarak pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri, elektronik ortamda teklif vererek artırmaya katılacakların teminat göstermeleri gerektiği ve elektronik ortamda teklif vereceklerin taktir edilen kıymetin %20’si nispetinde teminatı Vakıfbank Karşıyaka Şubesi TR890001500158007290494284 no'lu IBAN'ına dosya numarası ve ihale katılımcısının ismi yazılarak yatırılması ve yatırıldığına dair dekontun satış saatinden önce ibraz etmeleri veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Yabancı para kurunda günlük değişimler olması ve 805 sayılı Kanun'un 1. Maddesine göre "döviz" teminat olarak kabul edilmez.Vekaletname ile ihaleye katılacak ilgililerin vekaletname aslı veya noter tasdikli suretini ibraz etmeleri,
Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, tapu alım harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler ve tapu satım harcı satış bedelinden ödenir. KDV oranlarında bir değişiklik olması halinde bu orandan veya yetkili makamlarca başka bir orandan alınmasına karar verilmesi halinde aradaki fark ile buna ilişkin faiz ve cezaları İhale alıcısı tarafından yatırılacaktır.
3-Taşınmazı satın alanlar, ihaleye alacağına mahsuben iştirak etmemiş olmak kaydıyla, ihalenin feshi talep edilmiş olsa bile, satış bedelini derhal veya İİK.m.130. maddeye göre verilen süre içinde nakten ödemek zorundadırlar.
4-İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
5-Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
6-Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. Satışı iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/801 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla Müdürlüğümüze başvurabilirler.
7-Satış ilanı ilgililerin adreslerine tebliğe gönderilmiş olup, işbu satışın gazetede yayınlanan ilanı, adreste tebligat yapılamaması veya adresleri bilinmeyenler ile tapuda adresi olmayanlar için İİK.127. Maddesi gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere, Tebliğ ve ilan olunur. 05/03/2019 Sbs

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR