GAZİEMİR VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İzmir Buca'da 116 m² konut vergi dairesinden satılıktır

GAZİEMİR VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01090960
Şehir : İzmir / Buca
Semt-Mahalle : AKINCILAR MAH. / ŞİRİNYER
Yayınlandığı Gazeteler

YENİGÜN 02.12.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
YENİGÜN 05.12.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
23.12.2019 15:45
İhale Usulü
:
6183 Sayılı AATUHK Usulünce Satış
İhale Türü
:
Satış

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun (85) (93). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı
Gaziemir Vergi Dairesi Müdürlüğü
Satış Komisyonu Başkanlığı


GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI
1- Satışa çıkarılan gayrimenkulün

bulunduğu mahalle, sokak ve kapı no: İzmir ili, Buca ilçesi, Akıncılar Mh.
563/4 Sk. No:27/3 Buca/İZMİR

2-Satışa çıkarılan gayrimenkulün
durumu ve vasıfları : Taşınmaz tapu kayıtlarında 40546 ada, 11 parselde 3 nolu bağımsız bölüm olarak kayıtlı mesken vasıflı taşınmazdır. İzmir ili, Buca ilçesi, Akıncılar mahallesi, 563/4 sokak, No:27 D:3 posta adresinde konumludur. Taşınmaz 548/2 sokak üzerinde 65m ilerlendikten sonra sağa konu taşınmazın konumlu olduğu 563/4 sokağa dönülür.563/4 sokak üzerinde yaklaşık 35m sonra sağ kolda 27 kapı numaralı taşınmaza ulaşılır. Bölge genel olarak orta gelir grubuna hitap etmektedir. Taşınmazın yakın çevresinde Akdoğan caddesi, Akıncılar İlkokulu ve Koşu İzban İstasyonu bulunmaktadır. Taşınmaz 40546 ada, 11 parselde 181,00m² alanlı, arsa vasıflı taşınmaz niteliğindedir. Parsel üzerindeki yapı bitişik nizamda, betonarme karkas yapı tarzında projelendirilmiş ve inşa edilmiş olup, mimari projesine göre zemin+3 kat olmak üzere toplam 4 kattan ve 4 bağımsız bölümden oluşmaktadır. Taşınmazın dış cephesi akrilik dış cephe boyası ile boyalı, giriş ve merdiven zemini mermer kaplıdır. Binada asansör bulunmamakta. Doğalgaz bulunmaktadır. Taşınmaz bina girişine göre 2.katta tek dairedir. Projesine göre 4 oda, salon, antre, mutfak, banyo ve 1 balkon hacimlerinden oluşup 116 m² alanlıdır. Parsel üzerindeki yapı için Yapı Ruhsatı Belgesi bulunmaktadır.

3- Gayrimenkulün artırılmasına esas
olmak üzere biçilen rayiç değer : 270.000,00-TL

4- Artırmaya iştirak için alınacak
teminat tutarı ve nelerin teminatlar
olarak alınacağı : 20.250,00-TL tutarında para, bankalar ve özel finans
kurumları tarafından verilen süresiz teminat mektubu,
Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen devlet iç borçlanma
senetleri veya Hükümetçe belli edilecek Milli Esham ve
Tahvilat”Bu esham ve tahvilat,teminatın kabul edilmesine
en yakın borsa cetvelleri üzerinden %15 noksanıyla
değerlendirilir.”

5- İhalenin yapılacağı yer, gün,saat: Gaziemir Vergi Dairesi Müdürlüğünde 23.12.2019
Pazartesi 15:45-16:00 arasında yapılacaktır.

6- Gayrimenkul Satış Şartnamesinin
nereden alınabileceği veya görülebileceği: Gaziemir Vergi Dairesi Müdürlüğü Satış Servisi

7- Teminatın yatırıldığına dair Alındı
Belgesinin nereye, hangi tarih ve
saate kadar ibraz edileceği : Satış saatinden yarım saat öncesine kadar
Satış Komisyon Başkanlığı'na

8- Gayrimenkul malın satışında verilen bedel, gayrimenkule biçilen rayiç bedelin %75'ini bulmadığı ve şayet artırılan bedel amme alacağına rüçhan olan alacakların tutarından fazlaya çıkmadığı ve yapılacak masrafları karşılayamadığı takdirde, en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartı ile artırmanın 7 gün daha uzatılarak 30.12.2019 tarihinde aynı mahalde ve aynı saatte tekrar artırmaya çıkarılacağı ;

9- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve muhteviyatını kabul etmiş sayılacağı,

10- İş bu ilan tapu kaydında adresi bulunmayan ilgililer ile tapu kaydında ad ve adresleri geçip de kendilerine tebliğ yapılamayan ilgililere de tebliğ yerine kaim olduğu ,

Başkaca bilgi edinmek isteyenlerin Gaziemir Vergi Dairesi Müdürlüğü Satış Servisi'ne müracaat etmeleri ;
İLAN OLUNUR.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR