SGK İZMİR SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

İzmir Bayraklı'da kain 3 adet konut satılacaktır

SGK İZMİR SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
Dokuz Eylül Sosyal Güvenlik Merkezi
İhale Kayıt No
:
DOSYA NO: 2015/33-G.M.S.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
06.11.2019 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Buca SGM Yerleşkesi B Blok İcra Satış Salonu Buca/İZMİR
İhale Usulü
:
6183 Sayılı AATUHK Usulünce Satış
İhale Türü
:
Satış

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun (85) (93). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞAKANLIĞI
İzmir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü
Dokuz Eylül Sosyal Güvenlik MerkeziGAYRİMENKUL SATIŞ İLANI


DOSYA NO: 2015/33-G.M.S.
Satılmasına karar verilen gayrimenkullerin;
TAPU KAYDI:
1-Satışa konu taşınmaz ( 32805 Ada, 20 Parsel zemin kat 1 nolu bağımsız bölüm)
Satışa konu taşınmaz, İzmir İli, Bayraklı İlçesi, Bayraklı Mahallesi, 123 cilt, 12126 sayfa, 32805 Ada, 20 Parselde kayıtlı 299,53 m2 yüzölçümlü ana taşınmaz üzerinde 789/9468 arsa paylı, zemin kat 1 bağımsız bölüm nolu mesken vasıflı taşınmaz.
2-Satışa konu taşınmaz ( 32805 Ada, 20 Parsel zemin kat 3 nolu bağımsız bölümün 428/789 hissesi)
Satışa konu taşınmaz, İzmir İli, Bayraklı İlçesi, Bayraklı Mahallesi, 123 cilt, 12128 sayfa, 32805 Ada, 20 Parselde kayıtlı 299,53 m2 yüzölçümlü ana taşınmaz üzerinde 789/9468 arsa paylı, zemin kat 3 bağımsız bölüm nolu mesken vasıflı taşınmazın 428/789 hissesi.
3-Satışa konu taşınmaz ( 32805 Ada, 20 Parsel 3. kat 12 nolu bağımsız bölüm)
Satışa konu taşınmaz, İzmir İli, Bayraklı İlçesi, Bayraklı Mahallesi, 123 cilt, 12137 sayfa, 32805 Ada, 20 Parselde kayıtlı 299,53 m2 yüzölçümlü ana taşınmaz üzerinde 789/9468 arsa paylı, 3. kat 12 bağımsız bölüm nolu mesken vasıflı taşınmaz.

İMAR DURUMU: Bayraklı Belediyesinden gelen 22/12/2017 tarih, E.22494 sayılı imar durumu belgesinde taşınmazın yer aldığı parsel, 1/1000 ölçekli Bayraklı Revizyon Uygulama İmar Planına göre bitişik nizam 4 kat konut adasına isabet etmektedir.

ÖNEMLİ ÖZELLLİKLERİ: Taşınmazlar İzmir ili, Bayraklı İlçesi, Çiçek Mahallesi, 1615/1 Sk. No : 21 de yer almaktadır. Bayraklı Tapu Müdürlüğünden gelen tapu takyidat belgesinin beyan bölümünde her üç mesken vasıflı taşınmaz için 6306 Sayılı Kanun gereğince riskli yapıdır ifadesi yazılı olup, eklenti bilgileri kısmında 1 nolu mesken için 1 nolu kömürlük, 3 nolu mesken için 3 nolu kömürlük ve 12 nolu mesken için 12 nolu kömürlük kaydı bulunmaktadır.

Bayraklı Belediyesinin taşınmazlara ait 10/03/2015 tarihli kat irtifakına ait mimari projesine göre:
1 nolu mesken vasıflı bağımsız bölüm zemin katta yer almakta olup net 72 m2, brüt 82 m2 alana sahiptir. 2 oda, 1 salon, 1 mutfak, 1 banyo, 1 ebeveyn banyosu, 1 antre ve 2 balkondan ibaret olup tamamı satılacaktır.
3 nolu mesken vasıflı bağımsız bölüm zemin katta yer almakta olup net 73 m2, brüt 84 m2 alana sahiptir. 2 oda, 1 salon, 1 mutfak, 1 antre, 1 banyo, 1 ebeveyn banyosu ve 1 balkondan ibaret olup 428/789 hissesi satılacaktır.
12 nolu mesken vasıflı bağımsız bölüm 3. katta yer almakta olup net 73 m2, brüt 84 m2 alana sahiptir. 2 oda, 1 salon, 1 mutfak, 1 antre, 1 banyo, 1 ebeveyn banyosundan ibaret olup tamamı satılacaktır.
Taşınmazların parseli topoğrafik olarak eğimli olup Altınyola yakın konumludur. Yapı kullanma izin belgeleri, otoparkı ve asansörü bulunmaktadır. Şehir merkezine 9,5 km mesafededir.

MUHAMMEN BEDELİ:
1-Satışa konu taşınmaz ( 32805 Ada, 20 Parsel zemin kat 1 nolu bağımsız bölüm)
247.500,00 TL (İki Yüz Kırk Yedi Bin Beş Yüz Türk Lirası)
2-Satışa konu taşınmaz ( 32805 Ada, 20 Parsel zemin kat 3 nolu bağımsız bölümün 428/789 hissesi)
135.500,00 TL (Yüz Otuz Beş Bin Beş Yüz Türk Lirası)
3-Satışa konu taşınmaz ( 32805 Ada, 20 Parsel 3. kat 12 nolu bağımsız bölüm)
277.500,00 TL( İki Yüz Yetmiş Yedi Bin Beş Yüz Türk Lirası)

SATIŞ ŞARTLARI:
1) –a) Satışa konu taşınmaz ( 32805 Ada, 20 Parsel zemin kat 1 nolu bağımsız bölüm)
1.açık arttırma: 06.11.2019 günü saat: 10:30 – 10:40 da Menderes Caddesi No:20 Buca SGM Yerleşkesi B Blok İcra Satış Salonu Buca/İZMİR adresinde,
2.açık arttırma: 13.11.2019 günü saat: 10:30 – 10:40 da Menderes Caddesi No:20 Buca SGM Yerleşkesi B Blok İcra Satış Salonu Buca/İZMİR adresinde yapılacaktır.
b) Satışa konu taşınmaz ( 32805 Ada, 20 Parsel zemin kat 3 nolu bağımsız bölümün 428/789 hissesi)
1.açık arttırma: 06.11.2019 günü saat: 11:00 -11:10 da Menderes Caddesi No:20 Buca SGM Yerleşkesi B Blok İcra Satış Salonu Buca/İZMİR adresinde,
2.açık arttırma: 13.11.2019 günü saat: 11:00 -11:10 da Menderes Caddesi No:20 Buca SGM Yerleşkesi B Blok İcra Satış Salonu Buca/İZMİR adresinde yapılacaktır.
c) Satışa konu taşınmaz ( 32805 Ada, 20 Parsel 3. kat 12 nolu bağımsız bölüm)
1.açık arttırma: 06.11.2019 günü saat: 11:30 -11:40 da Menderes Caddesi No:20 Buca SGM Yerleşkesi B Blok İcra Satış Salonu Buca/İZMİR adresinde,
2.açık arttırma: 13.11.2019 günü saat: 11:30 -11:40 da Menderes Caddesi No:20 Buca SGM Yerleşkesi B Blok İcra Satış Salonu Buca/İZMİR adresinde yapılacaktır.

Bu artırmalarda teklif edilen en yüksek bedel gayrimenkullere biçilen rayiç değerlerin %75’i ve takip masrafını ve varsa rüçhanlı alacakların tutarını geçmesi şartı ile en çok artırana ihale edilir. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla 13.11.2019 günü aynı yer ve saatlerde ikinci artırmalar yapılacaktır. İkinci artırmalarda rayiç değerlerin %50’si ve takip masrafını geçmesi şartıyla en çok artırana ihale edilir. Ancak ihale bedelinin rüçhanlı alacakla birlikte takip masraflarını da geçmesi şarttır. Şu kadarki; birinci artırmalarda istekli çıkmaz veya pey sürülmezse ikinci artırmalarda 6183 sayılı yasanın 94. maddesi gereğince birinci artırmalardaki şartlar aranacaktır.

2-) Artırmalara iştirak edeceklerin gayrimenkullerin artırmaya esas rayiç değerlerinin %7.5’u olan pey akçesini 6183 sayılı kanunun 10. maddesinin 1 ila 4. fıkrasında belirtildiği şekilde nakden veya hazine tahvil ve bonosu. Hükümetçe belli edilecek milli esham ve tahvilat, bankalar tarafından verilen süresiz - kesin teminat mektubu olarak Müdürlüğümüze satıştan önce vermeleri ya da Ziraat Bankası - Halk Bankası-Vakıfbank hesaplarına yatırılması ve ihaleden önce dekontun ibrazı zorunludur. (Teminat bedelini bankaya yatıracak olanlar TC veya Vergi numaraları ile Online tahsilatlar-Diğer tahsilatlar-İzmir Saymanlığı-1001 Geçici teminat hesabına yatırmaları ve açıklama olarak ta 2015/33 G.M.S. sayılı satış dosyası teminat bedeli yazdırmaları gerekmektedir).
3-) Satış peşin para ile yapılır. Alıcının talebine binaen 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir.
4-) Resmi ihale pulu, damga vergisi, tapu alım-satım harcı ve diğer tüm masraflar, tellaliye resmi, KDV ve gayrimenkul teslim masrafı, tahliye işlemleri ve masrafı alıcıya aittir.
5-) Taşınmazların aynından doğan birikmiş vergileri ihale bedellerinden ödenecektir.
6-) Pey ipotekli borç göz önüne alınmadan sürülür. Ancak gayrimenkul rehin suretiyle sağlanmış muaccel borçlar alıcıya devredilemez. Satış bedelinden tercihen ödenir. Müeccel olup alıcıya intikal eden rehinli borçlar ihale bedelinden tenzil edilerek alıcı uhdesinde bırakılır. Bakiyesi kendisinden tahsil olunur.
7-) İpotek sahibi alacaklılar ile diğer ilgililerin ve irtifak hakkı sahiplerin bu gayrimenkuller üzerindeki hakları hususu ile faiz ve masrafa dair iddiaların dayanağı belgelerle gayrimenkullerin satışına kadar İzmir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Dokuz Eylül Sosyal Güvenlik Merkezi İcra Satış Servisine bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
8-) Gayrimenkuller kendisine ihale olunan kimse ihale bedelini hemen veya süre verilirse verilen süre içinde ödemekle yükümlüdür. Aksi takdirde ihale kararı feshedilir ve gayrimenkul satış komisyonunca hemen 7 gün süre ile artırmaya çıkarılır. Bu artırmada ilgililere herhangi bir tebliğ yapılmaz. Yalnız ilanla yetinilir. Gayrimenkuller en çok artırana ihale edilir. Birinci kez ihale yapılan kimse iki ihale arasındaki farktan ve diğer zarardan mesul olup %5 faizi ile tahsil olunur, ihale farkı ve geçen günlerin faizi ayrıca hükme gerek kalmaksızın teminattan mahsubu yapıldıktan sonra bakiyesi 6183 Sayılı Amme Alacakları Tahsili Usulü Hakkında Kanun Hükmüne
göre göre İzmir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Dokuz Eylül Sosyal Güvenlik Merkezince tahsil olunur.
9-) Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebileceği İzmir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Dokuz Eylül Sosyal Güvenlik Merkezi İcra Satış Servisinde açık olup, masrafı verildiğinde bir örneği gönderilebilir.
10-) Satışa iştirak edeceklerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, bilgi almak isteyenlerin 2015/33 G.M.S. sayılı satış dosya numarası ile İzmir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Dokuz Eylül Sosyal Güvenlik Merkezi İcra Satış Servisine başvurmaları,
11-) İş bu ilanın tapu kaydında adresi bulunmayan ilgililer ile tapu kaydında ad ve adresleri geçip de tebliğ edilemeyen ilgililere de tebliğ yerine kaim olduğu,
İlan olunur. 29/07/2019

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR