İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İstinye'de 110 m² daire icradan satılıktır (çoklu satış)

İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01198166
Şehir : İstanbul / Sarıyer
Semt-Mahalle : İSTİNYE MAH. / İSTİNYE
: 110
Yayınlandığı Gazeteler

AYDINLIK VATAN-EMEK-NAMUS 25.07.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/6210 ESAS
Muhammen Bedeli
:
4,000,000 TL
Birinci Satış Günü
:
31.08.2020 10:00
İkinci Satış Günü
:
05.08.2020 10:00
Satış Yeri
:
İstanbul 10. İcra Müdürlüğü Mezat SalonuB Blok 3. Kat Kapı No:B3-336 Nolu Oda

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ 2018/6210 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı :İSTANBUL İl , SARIYER İlçe , İSTİNYE Mahalle/Mevki , 507 Ada No , 32 Parsel No , 30/312 Arsa Payı , 228,00 Yüz Ölçümü ,Mesken Nitelikli 5 Numaralı Bağımsız Bölümün Tamamı. Özellikleri: Anagayrimenkul, İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, istinye Mahallesi, İstinye caddesinde, tapunun 507 ada, 32 parsel numarasına kayıtlı ve İstinye Caddesinden 20 dış kapı numarası alan 228 m2 alana sahip kat mülkiyeti tesisli beş katlı bir dükkan beş meskenli kargir apartmanda 31/312 arsa paylı 2. Kat (5) no.lu meskenin tamamı niteliğindedir.
Satışa konu taşınmazın bulunduğu ana bina bodrum + zemin + 2 normal + çatı kattan oluşmaktadır. Katlannda ikişer daireli BA.K. tarzda, bitişik nizamda, 2. Sınıf malzeme ve işçilik kalitesinde inşa edilmiş olan, elektrik, sıhhi tesisat ve doğalgaz tesisattan mevcut ana binanın 2. Normal katında yer alan 5 no.lu daire giriş hol, salon, mutfak, banyo wcr den oluşmakta ıslak zeminleri seramik olan, oda zeminleri parke, banyo wc duvarları fayans kaplı, mutfakta sabit tezgâh İle mutfak dolapları mahallerinden oluşmakta ve yaklaşık brüt 110 m2 kullanım alalıdır. Söz konusu taşınmaz istinye körfezini görmekte ve boğaz manzarasına sahiptir.
Adresi: İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, İstinye Mahallesi, İstinye caddesi, No:20 Daire:5 Sarıyer / İSTANBUL
İmar Durumu: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Boğaziçi İmar Müdürlüğü'nün yazmış olduğu 22.02.2018 tarih ve 41054 sayılı yazısında; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Boğaziçi İmar Müdürlüğü Ruhsat Bürosunca tanzim ve tasdik edilmiş 22.02.2018 tarih, 410054 sayılı imar durum belgesine güre söz konusu parseller 22.07.1983 onanlı, 1/1000 Ölçekli Boğaziçi Sahil Şeridi ve öngörünüm Bölgesi Uygulama İmar Planında "Konut Alanında" kalmakta olup, plan hükümlerinin 3.5 Öneri bloklar maddesinde; "Planda bu seklide İşaretlenerek konut kullanımına ayrılmış ancak yapı yapılmamış yerlerde 2960 sayılı Yasa'nın geçici 4. Maddesi uyarınca yeşil alan statüsü uygulanır. Diğer hususlarda onanlı plan hükümleri uygulanacaktır." Denilmiştir.
Kıymeti : 4.000.000,00 TL -KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 31/08/2020 günü 10:00 - 10:05 arası
2. Satış Günü : 05/10/2020 günü 10:00 - 10:05 arası
Satış Yeri: İstanbul 10. İcra Müdürlüğü Mezat SalonuB Blok 3. Kat Kapı No:B3-336 Nolu Oda
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı: İSTANBUL İl , SARIYER İlçe , MİRGÜN Mahalle/Mevki , 101 Ada No , 33 Parsel No , 60,14 Yüz Ölçümlü, Avlulu kargir veahşap iki ev nitelikli taşınmazın Tamamı.
Özellikleri: Sarıyer İlçesi, Emirgan (tapuda Mİrgün) Mahallesi, Eşkîncî Sokakta, tapunun 101 ada, 33 parsel numarasına kayıtlı ve Eşkinci Sokaktan 16 dış kapı numarası alan 60,14m2 alana sahip avlulu kargır ve ahşap ev vasıflı taşınmazın tamamı niteliğindedir. Satışa konu taşınmaz Emirgan Mahallesi, Eşkinci Sokakta ve bu sokaktan 16 dış kapı numarası almaktadır. Tamamı 60,14m2 alana sahip parsel üzerinde bodrum kat+ zemin kat+ 1 normal katlı yapı bulunmaktadır. Keşîf tarihi itibari ile Eşkinci Sokak (çıkmaz sokak) sonunda bulunan atıl vaziyette, ağır bakım onarım gerektiren binanın toplam inşaat alanı 165,00m2 civarındadır.
Adresi:Emirgan (tapuda Mirgün) Mahallesi, Eşkîncî Sokak, No:16 Sarıyer / İSTANBUL
İmar Durumu: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Boğaziçi İmar Müdürlüğü Ruhsat Bürosuncatanzim ve tasdik edilmiş olan 22.02.2018 tarih, 41054 sayılı imar durum belgesine göre söz konusu parseller 22.07.1983 onanlı, 1/1000 ölçekli Boğaziçi Sahil Şeridi ve Öngörünüm Bölgesi Uygulama İmar Planında “Konut” alanında kalmakta olup, plan hükümlerinin 3.5 Öneri Bloklar maddesinde; “Planda bu şekilde işaretlenerek konut kullanımına ayrılmış ancak yapı yapılmamış yerlerde 2960 sayılı Yasa’nın geçici 4.maddesi uyarınca yeşil alan statüsü uygulanır, diğer hususlarda onanlı plan hükümleri uyulacaktır.” Denilmiştir.
Kıymeti: 4.000.000,00 TL KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 31/08/2020 günü 10:25 - 10:30 arası
2. Satış Günü : 05/10/2020 günü 10:25 - 10:30 arası
Satış Yeri: İstanbul 10. İcra Müdürlüğü Mezat SalonuB Blok 3. Kat Kapı No:B3-336 Nolu Oda
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları:
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20'si oranında pey akçesini İstanbul 10. İcra Müdürlüğü T.Vakıflar Bankası Çağlayan Adliye Şubesinde bulunan TR140001500158007265092207 İBAN numaralı emanet hesabına T.C. kimlik ve dosya numarası yazılarak yatırılması veya bu miktar kadar Milli bir bankanın “şartsız, kesin ve süresiz” teminat mektubunu vermeleri veya Vakıfbank Bankomat kartı olanların müdürlüğümüzde bulunan POS cihazından yatırmaları lazımdır. Yabancı para kurunda günlük değişimler olması ve 805 sayılı Kanunun 1. maddesine göre “döviz” teminat olarak kabul edilmez. Satış peşin para iledir; alıcı istediğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Satıştan doğan Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile tahliye ve teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, tapu harcının 1/2'si satış bedelinden karşılanacaktır. Taşınmaz üzerinde ipotek alacağı bulunması halinde, ihale bedeli ipotek alacağını karşılamıyor ise taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenmeyecektir.
3- İpotek sahibi alacaklıların, irtifak hakkı sahiplerinin ve diğer ilgililerin (*) bu taşınmaz üzerindeki haklarını, özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını, dayanağı belgeler ile ilan tarihinden itibaren (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacaktır. Bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- İİK.127. Mad. GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (Mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara ve takip ilgililerine gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde iş bu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.
7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/6210 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.20/07/2020 *Örnek no:27

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR