BAKIRKÖY 18. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İstanbul/Zeytinburnu'nda 46 m2 daire icradan satılıktır

BAKIRKÖY 18. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00980534
Şehir : İstanbul / Zeytinburnu
Semt-Mahalle : YEŞİLTEPE MAH. / ÇIRPICI
Oda Sayısı : 2+1
: 46
Bina Yaşı : 26-30 Arası
Bulunduğu Kat : 3
Isıtma : Doğalgaz (Kombi)
Yayınlandığı Gazeteler

MİLLİYET 13.04.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2019/111 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
275,000 TL
Birinci Satış Günü
:
29.05.2019 10:00
İkinci Satış Günü
:
24.06.2019 10:00
Satış Yeri
:
Bakırköy Adalet Sarayı Satış Mezat Salonu

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.

BAKIRKÖY 18. İCRA DAİRESİ

2019/111 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
TAŞINMAZIN TAPU KAYDI:İstanbul İli, Zeytinburnu İlçesi, Yeşiltepe Mah. 2271 Ada,36 Parsel, 124,00 m2 Yüzölçümlü, 10/100 Arsa Paylı, 3. Kat, 7 Nolu Bağımsız Bölüm Daire Nitelikli Taşınmazın Tamamı Satışa Konudur.
Özellikleri:Satışa ilişkin dosyada mevcut 26/02/2019 tarihli bilirkişi raporuna göre " Satışa Konu taşınmaz, İstanbul İli, Zeytinburnu İlçesi, Yeşiltepe Mahallesi,57/4 Sokak, 28 kapı nolu binada yer almaktadır. Taşınmazın bulunduğu yakın çevrede, genellikle bitişik nizamlı ve 4-6 katlı alt katlar ticaret, üst katlar konut amaçlı kullanılacak şekilde yapılaşma söz konusudur. Yapılaşmanın yüksek yoğunlukta olduğu bölgede, sosyal yaşamın gerektirdiği alışveriş, sağlık ocağı, okul, market vb. sosyal ihtiyaçlar kısa mesafelerde karşılanabilmektedir. Bölge, orta düzey gelir grubuna sahip insanların ikamet etmeyi tercih ettikleri bir bölge özelliğini taşımakta olup, toplu taşıma araçlarının da güzergahına olan yakınlığı ulaşımda rahatlık yaşanmasını sağlamaktadır. Bölgenin her türlü teknik altyapısı tamamlanmış ve kamu hizmetlerinden istifadesi tamdır. Ana yapı; bodrum + zemin + 3 normal kattan müteşekkil, bitişik nizamda inşa edilmiştir. Tapu Müdürlüğünde incelenen 90/9019 sayılı mimari projesine göre bodrum katta depo ve kömürlükler, zemin katta 2 dükkan ve normal katlarda her katta 2’şer adet daireden toplam 8 adet bağımsız bölüm bulunmaktadır. Binanın dış cephesi akrilik boyalıdır. Binaya giriş zemin kattan demir doğrama kapı ile sağlanmaktadır. Giriş zemini, kat arası sahanlıklar, merdivenleri mozaik döşeli, duvarlar plastik boyalıdır. Binada doğalgaz, elektrik, sıhhi tesisatları mevcuttur. Bina yaklaşık 27 yaşındadır.3. Normal Kat, 7 nolu mesken;Taşınmaz net 46 m², brüt 58 m² kullanım alanlıdır. Daire balkonlu salon, mutfak, biri balkonlu 2 adet oda, banyo, wc, hol ve antre bölümlerinden oluşmaktadır. Daireye giriş kapısı çelik, iç mekanlara açılan kapıları amerikan panel kapı ve pencereleri pvc doğramadır. Salon ve odalarının zeminleri laminat parke, duvarları plastik boyalıdır. Islak hacimlerin zemin ve duvarları seramik kaplıdır. Mutfakta ahşap dolap ve mermer tezgah, banyoda duş teknesi, duşa kabin, klozet, hilton lavabo mevcuttur. Wc bölümü ise ardiye olarak kullanılmaktadır. Isınması doğalgaz kombi ile sağlanan dairede panel radyatör mevcuttur. "denilmektedir.
İmar Durumu : Zeytinburnu Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 06.02.2019 tarihli imar durum belgesine göre; 2271 ada 36 parsel; ‘’06.12.2007 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Zeytinburnu Uygulama İmar Planında konut alanında kalmakta olup, bitişik nizam ve irtifa max H:12.50 m’dir. ’’ denilmiştir.
Taşınmaz Üzerindeki Beyan/Eklenti Bilgileri:
1-Beyan:Yönetim Planı-19/06/1991 Tarihli
2-Eklenti:Sistem No:1883347,Tip:Kömürlük, Tanım:EK:5 Nolu Kömürlük
Kıymeti : 275.000,00 TL
KDV Oranı : %1
1. Satış Günü : 29/05/2019 günü 10:00 - 10:10 arası
2. Satış Günü : 24/06/2019 günü 10:00 - 10:10 arası
Satış Yeri : Bakırköy Adalet Sarayı Satış Mezat Salonu
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SATIŞ ŞARTLARI :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. İhaleye fiziken iştirak edecek veya teklifte bulunacak gerçek veya tüzel kişiler Teminat bedelini ihaleye katılımdan önce T.Vakıflar Bankası T.O.A. nezdindeki TR 51 0001 5001 5800 7300 5897 58 iban numaralı hesaba katılımcı tarafından TC Kimlik veya Vergi numaraları yazılı vaziyette yatırılmış olması ve banka dekontunun aslının ibraz edilmiş olması gerekmektedir. Banka hesabına yatırılan teminat bedellerinin iadesi yine banka hesabı üzerinden yatıran kişinin hesabına yapılacaktır. Ayrıca Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün 12/03/2013 tarihli 10594 sayılı yazısı uyarınca; ihaleye nakit olarak teminatını sunarak da katılabilecektir. Bu gayrimenkul üzerinde hakkı olan alacaklının iştiraki halinde alacağı mezkur nispet raddesinde ise İ.İ.K.nun 124/4. Madde gereğince ayrıca pey akçesi veya teminat aranmaz. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, tapu alım harcı ve tapu dairesince alınacak başkaca masraflarile teslim ve tahliye masrafları alıcıya aittir. Alıcıya yapılacak ihtarda verilen süre içerisin de ihaleden kaynaklanan Damga Vergisi , KDV ve tapu alım harcını yatırmadığı taktirde resen İİK nun 133. Maddesi uyarınca ihalenin iptaline karar verilecektir. İhaleden kaynaklanan Tellâliye resmi, tapu satımharcısatış bedelinden ödenir. Taşınmazın aynından doğan vergi borcu yönünden ise takibin ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile başlatılan takip olması halindeihale bedelinin dosya alacağını karşılamaması durumunda 7101 sayılı kanunla değişikliğe gidilen İ.İ.K 206. Madde ve 6183 sayılı AATUHK'nun 21/2 maddesi dikkate alınacaktır.
3- Tahliye işlemleri için "taşınmaz alıcıya ihale edilip bedeli alındıktan sonra alıcı namına tescil edilmesi için (134) üncü maddede yazılı müddete riayet edilerek tapuya müzekkere yazılır. Taşınmaz borçlu tarafından veya hacizden evvelki bir tarihte yapıldığı resmi bir belge ilebelgelenmiş bir akte dayanmayarak başkaları tarafından işgal edilmekteise onbeş gün içinde tahliyesi için borçluya veya işgal edene bir tahliye emri tebliğ edilir. Bu müddet içinde tahliye edilmezse zorla çıkarılıp taşınmaz alıcıya teslim olunur." hükmünü içeren İ.İ.K 135.Maddesiuygulanır.
4- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
5- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
6- İİK 'nun 127. maddesi uyarınca, ilanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.
7 - Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
8- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve şartnamenin içeriğini kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/111 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.23/03/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR