BAKIRKÖY 18. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İstanbul/Zeytinburnu ilçesinde çatı piyesli daire icradan satılıktır

BAKIRKÖY 18. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00907597
Şehir : İstanbul / Zeytinburnu
Semt-Mahalle : ÇIRPICI MAH. / ÇIRPICI
Yayınlandığı Gazeteler

MİLAT 01.12.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2017/191 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
250,000 TL
Birinci Satış Günü
:
14.01.2019 10:20
İkinci Satış Günü
:
13.02.2019 10:20
Satış Yeri
:
Bakırköy Adalet Sarayı Satış Mezat Salonu

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. BAKIRKÖY 18. İCRA DAİRESİ
2017/191 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
TAŞINMAZIN TAPU KAYDI : İstanbul ili, Zeytinburnu ilçesi, Çırpıcı Mah. 2735 Ada, 3 Parsel, 185,00 m² yüzölçümlü, 45/360 Arsa paylı, 3. Kat, 8 nolu bağımsız bölüm çatı piyesli daire nitelikli taşınmazın tamamı satışa konudur.
Özellikleri: Satışa ilişkin dosyada mevcut 08/08/2017 tarihli bilirkişi raporuna göre " Satışa konu taşınmaz; İstanbul, Zeytinburnu İlçesi, Çırpıcı Mahallesi, Çınar 8.Sokakta, tapunun 2735 ada, 3 parsel numarasında kayıtlı ve Çınar 8.Sokaktan 7 dış kapı numarası alan 185,00 m2 miktarlı kat irtifaklı kargir Park Apartmanında 45/360 arsa paylı 3.Kat (8) nolu çatı arası piyesli dairenin tamamı niteliğindedir. Bodrum kat+ zemin kat+ 3 normal kattan müteşekkil, B.A.K. tarzda, bitişik nizamda, 2.Sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ise inşa edilmiş olan, katlarında ikişer daireli, elektrik, sıhhi tesisat, doğalgaz tesisatları mevcut ana binanın 3.normal katında yer alan 8 nolu dubleks daire Tapu Müdürlüğünde bulunan onaylı mimari projesine göre daire giriş kapısının bulunduğu 3.katta yer alan esas daire kısmı antre-hol, salon, mutfak, iki oda, banyo, WC, balkon mahallerinden ibaret iç ölçüleri itibari ile 56,13 m2 net kullanım alanına sahiptir. Daire içi dahili merdiven ile çıkılan çatı katta ise onaylı projesine göre 14.04 m2 alanlı bir oda olması gerekirken mahallinde çatı arasının olmadığı ve dairenin 3.katta normal daire olarak kullanıldığı tespit edilmiştir. Daire PVC doğrama ve ısıcamlı, elektrik, sıhhi tesisat, doğalgaz tesisatları mevcut, doğalgaz kombi ısıtmalı, çelik giriş kapılıdır. Dairede ıslak zeminler seramik, salon ve odalar parke kaplama, daire iç kapıları ahşap, mutfak dolapları sabit tezgah üstü ahşap dolaptır.3.kat (13) nolu dubleks daire onaylı projesine göre 70,17 m2 net, 81,00 m2 brüt kullanım alanına sahip iken çatı arası piyesinin yapılmaması nedeni ile 56,13 m2 net, 65,00 m2 brüt alanlıdır. Satışa konu taşınmaz bulunduğu konum itibariyle alt ve üst yapısı tamamlanmış, belediye ve sosyal imkanlardan istifade edecek konumda, konut alanında yer almaktadır. "denilmektedir.
İmar Durumu : Zeytinburnu Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.03.2017 tarih, 19338 sayılı imar durumu yazısına göre Çırpıcı Mahallesi, 2735 ada, 3 parsel sayılı taşınmaz; 06.12.2007 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Zeytinburnu Uygulama İmar Planında “Yerleşik Meskun Alanda” kalmakta olup, bitişik nizam ve H:12.50 m’dir denilmiştir.
Kıymeti : 250.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler : 1-Beyan : Yönetim Planı : 31/01/1992
2- Eklenti:1885136 Sistem Nolu, Ek:7 Nolu Kömürlük
1. Satış Günü : 14/01/2019 günü 10:20 - 10:30 arası
2. Satış Günü : 13/02/2019 günü 10:20 - 10:30 arası
Satış Yeri : Bakırköy Adalet Sarayı Satış Mezat Salonu
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SATIŞ ŞARTLARI :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. İhaleye fiziken iştirak edecek veya teklifte bulunacak gerçek veya tüzel kişiler Teminat bedelini ihaleye katılımdan önce T.Vakıflar Bankası T.O.A. nezdindeki TR 51 0001 5001 5800 7300 5897 58 iban numaralı hesaba katılımcı tarafından TC Kimlik veya Vergi numaraları yazılı vaziyette yatırılmış olması ve banka dekontunun aslının ibraz edilmiş olması gerekmektedir. Banka hesabına yatırılan teminat bedellerinin iadesi yine banka hesabı üzerinden yatıran kişinin hesabına yapılacaktır. Ayrıca Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün 12/03/2013 tarihli 10594 sayılı yazısı uyarınca; ihaleye nakit olarak teminatını sunarak da katılabilecektir. Bu gayrimenkul üzerinde hakkı olan alacaklının iştiraki halinde alacağı mezkur nispet raddesinde ise İ.İ.K.nun 124/4. Madde gereğince ayrıca pey akçesi veya teminat aranmaz. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, tapu alım harcı ve tapu dairesince alınacak başkaca masraflar ile teslim ve tahliye masrafları alıcıya aittir. Alıcıya yapılacak ihtarda verilen süre içerisin de ihaleden kaynaklanan Damga Vergisi , KDV ve tapu alım harcını yatırmadığı taktirde resen İİK nun 133. Maddesi uyarınca ihalenin iptaline karar verilecektir. İhaleden kaynaklanan Tellâliye resmi, tapu satım harcı satış bedelinden ödenir. Taşınmazın aynından doğan vergi borcu yönünden ise takibin ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile başlatılan takip olması halinde ihale bedelinin dosya alacağını karşılamaması durumunda 7101 sayılı kanunla değişikliğe gidilen İ.İ.K 206. Madde ve 6183 sayılı AATUHK'nun 21/2 maddesi dikkate alınacaktır.
3- Tahliye işlemleri için "taşınmaz alıcıya ihale edilip bedeli alındıktan sonra alıcı namına tescil edilmesi için (134) üncü maddede yazılı müddete riayet edilerek tapuya müzekkere yazılır. Taşınmaz borçlu tarafından veya hacizden evvelki bir tarihte yapıldığı resmi bir belge ile belgelenmiş bir akte dayanmayarak başkaları tarafından işgal edilmekte ise onbeş gün içinde tahliyesi için borçluya veya işgal edene bir tahliye emri tebliğ edilir. Bu müddet içinde tahliye edilmezse zorla çıkarılıp taşınmaz alıcıya teslim olunur." hükmünü içeren İ.İ.K 135. Maddesi uygulanır.
4- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
5- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
6- İİK 'nun 127. maddesi uyarınca, ilanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.
7 - Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
8- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve şartnamenin içeriğini kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/191 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.19/11/2018

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR