SİLİVRİ İCRA DAİRESİ

İstanbul/Silivri’de 3+1 daire icradan satılıktır

SİLİVRİ İCRA DAİRESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01038330
Şehir : İstanbul / Silivri
Semt-Mahalle : PİRİ MEHMET PAŞA MAH. / SİLİVRİ
Oda Sayısı : 3+1
: 100
Bulunduğu Kat : 1
Yayınlandığı Gazeteler

MİLLİ GAZETE 10.08.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2019/294 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
300,000 TL
Birinci Satış Günü
:
08.10.2019 11:00
İkinci Satış Günü
:
05.11.2019 11:00
Satış Yeri
:
Mezat Salonu - Adalet Sarayı SİLİVRİ / İSTANBUL

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.SİLİVRİ İCRA DAİRESİ

2019/294 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İstanbul İl, Silivri İlçe, 1638 Ada, 2 Parsel, PİRİMEHMET PAŞA Mahallesi, Yüzölçümü: 332,42 m2 Arsa payı 4/100, Ana taşınmaz nitelikli,dükkanı olan altı katlı apartman,1. Kat 3 nolu bağımsız taşınmaz, taşınmazın içerisine girilememiş olup emsal teşkil edecek olan komşu dairedeve belediye onaylı projesinde yapmış olduğumuz incelemelerde taşınmazın her ne kadar 3 kapı numaralı taşınmaz olduğu gösterilsede belediye ruhsat projesinde taşınmazın 5 numaralı bağımsız bölüm olduğu görülmüştür . 3 oda + salon + banyo ve mutfaktan meydana geldiği tespit edilmiş olup , taşınmazın bulunduğu apartman Silivri bp benzinlik arkasında yer almakta olup e-5 karayollarına çok yakın konumda , boyluca deresine çok yakın konumdayer alan sanatkarlar caddesinde yer almaktadır .Dava konusu olan daire 100,00 m2 olup keşif tarihi itibari ile kullanılmaktadır .Malzeme özelliği olarak Dava konusu olan bağımsız bölümün bulunduğu apartmanın asansörünün olduğu , dış kapısının çelik kapı olduğu , iç kapılarının ahşap doğrama , pencerelerinin p.v.c doğrama olduğu , ısıtma sisteminin doğalgaz ve radyatör olduğu , ortak mahallerin tabanlarınınseramik , odaların tabanının parke olduğu , banyo ve mutfak dolaplarının yeni ve kullanılır halde olduğu , proje ve komşudan edinilen bilgilerden anlaşılmıştır .
Arsa Payı : 4/100
İmar Durumu : Yapılan inceleme neticesinde söz konusu Piri Mehmet Paşa Mahallesi 1638 ada 2 nolu parsel 21.02.1990 tasdik tarihli Silivri 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında Bitişik Nizam 5 kat Konut+Ticaret Alanında kalmaktadır. Parsel ve çevresinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan ve 17.10.2017 tasdik tarihli 1/5000 Ölçekli Silivri Merkez Sahil Bölgesi Revizyon Nazım İmar Planında parsel Taşkına Maruz Alan içerisinde kısmen Dere Yapı Yaklaşma Sınırı ve Alanı içinde Park ve Yeşil Alanda, kısmen Ticaret+Konut (TİCK)Alanındakalmaktadır. Plan notu gereği Taşkına Maruz Alanlar: İSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan taşkın modelleme ve analiz çalışması neticesinde belirlenen “Taşkın Önlemli Yapılaşma Bandı” dâhilinde öncelikli olarak dere ıslah çalışmalarının tamamlanması teknik altyapı kapsamında zorunlu olup bu alanlarda ancak ilgili dere ıslahlarının tamamlanmasının ardından planda belirtilen fonksiyon ve yapılaşma şartları üzerinden yapılaşmaya izin verilecektir. Bu alanlarda İSKİ Genel Müdürlüğünün belirlediği tedbirlere uyulması zorunlu olup, bodrum kat iskân edilemez ve taşkın kontrolü amacıyla inşa edilen tesislerin (dereler) üzerlerikapatılmaz,denilmektedir. Plan notu gereği Dere Yapı Yaklaşma Sınırı ve Alanı: İSKİ Genel Müdürlüğü kurum görüşü doğrultusunda; İSKİ Genel Müdürlüğü’ne ait mevcut ve planlanan içmesuyu, atıksu, yağmursuyu hatlarının geçtiği güzergâhlar İSKİ’nin uygun görüşü doğrultusunda deplase edilememesi durumunda 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve uygulamalarında yol olarak korunacaktır. Dere Yapı Yaklaşma Sınırı; İSKİ Genel Müdürlüğü kurum görüşü çerçevesinde gösterilen dere mutlak koruma alanlarıdır. Dere koruma alanları, Fener-Tuzla, Kayalı-Boğluca, Kırlangıç, Çamur, Çamurlu dereleri ve yan kollarının; yağmur suyu 80-130 hektarın arasında olan dere aksları için dere aksından itibaren derenin sağından ve solundan 10 ar metre olmak üzere toplam 20 metre genişliğinde, yağmur suyu 130-240 hektarın arasında olan dere aksları için dere aksından itibaren derenin sağından ve solundan 15 er metre olmak üzere toplam 30 metre genişliğinde, yağmur suyu 240 hektarın üzerinde olan dere aksları için dere aksından itibaren derenin sağından ve solundan 25 er metre olmak üzere toplam 50 metre genişliğinde alan dere mutlak koruma bandıdır. Dere Yapı Yaklaşma Sınırı içinde kalan alanlar yol ve Yeşil Alan olarak ayrılmış olup, bu bant içinde yapılaşmaya izin verilemez, derenin doğal akışını engelleyecek, arazi topografyasını değiştirecek herhangi bir çalışmayapılamaz,denilmektedir. Plan notu gereği Ticaret+Konut (TİCK) Alanında ise; Katlı otopark, özel eğitim, özel sağlık ve sosyal kültürel tesis binaları, iş merkezi, ofis-büro, çarşı, lokanta, yönetim binaları, banka, finans kurumu ve benzeri fonksiyonlar yapılabilir. Zemin üstü katlarda konut fonksiyonu da yer alabilir. Bu alanlar 1/1000 ölçekli planlarda bu plandan önce yürürlükte olan 1/1000 ölçekli planlardaki yapılaşma nizamları dikkate alınarak emsal değeri verilmeksizin ayrık, ikiz, bitişik nizam yapılaşma düzenine sahip olarak düzenlenecek alanlardır. H.maks: 18.00 metre (5 kat) ve yoğunluk 700 K/H’dır, denilmektedir. Belediyemiz tarafından 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planıyapılacaktır. Denmektedir .
Kıymeti : 300.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydında olduğu gibidir.
1. Satış Günü : 08/10/2019 günü 11:00 - 11:10 arası
2. Satış Günü : 05/11/2019 günü 11:00 - 11:10 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu - Adalet Sarayı SİLİVRİ / İSTANBUL
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/294 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.06/08/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR