İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İstanbul/Sarıyer’de bahçeli kargir ev icradan satılıktır

İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00907388
Şehir : İstanbul / Sarıyer
Semt-Mahalle : BÜYÜKDERE MAH. / BÜYÜKDERE
: 89
Yayınlandığı Gazeteler

MİLLİYET 02.12.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2013/922 ESAS
Muhammen Bedeli
:
1,250,000 TL
Birinci Satış Günü
:
12.02.2019 11:10
İkinci Satış Günü
:
15.03.2019 11:10
Satış Yeri
:
İSTANBUL 10.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ MEZAT SALONU(1.KAT B BLOK B3-136 NUMARALI ODA)

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.İSTANBUL10. İCRA DAİRESİ

2013/922 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı :İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, Büyükdere Mahallesi,Mühendis Şevket ve Dede Yusuf Mevkiinde bulunan 1054 ada,2 parsel sayılı 89,10 m2 miktarlı Bahçeli Kargir Ev vasıflı taşınmaz satışa konudur.
Özellikleri :Satışa konu taşınmaz; İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, Büyükdere Mahallesi,Mühendis Şevket Sokakta , tapunun 1054 ada,2 parsel numarasında kayıtlı ve Mühendis Şevket Sokaktan 7 dış kapı numarası alan 89,10 m2 miktarlı Bahçeli Kargir Ev vasıflı taşınmazın tamamı niteliğindedir.Mühendis Şevket Sokağa paralel cephesi 4mt, parsel arka cephesi 4,50mt, yola dik ortalama derinliği 21,25 mt civarında olan ve tamamı 89,10 m2 alana sahip bahçeli kargir ev,bodrum kat+zemin kat+1 normal kattan müteşekkil,yığma kargir sistemde , ahşap döşemeli inşa edilmiş olup,arazi kot farkından dolayı bodrum katı bahçe kotunda ve bahçe kullanımlı, bina ana girişi Mühendis Şevket Sokak yol kotunda olup,bodrum katında salon,mutfak,WC,zemin ve normal katında iki oda,banyo-WC mahallerinden ibaret , kapalı alanları itibariyle takribi 210 m2 inşaat alanına sahip,bodrum katta bahçe kullanımına haiz,dış cephesi yol cephesinde sıvalı ve boyalı,yan cephede ahşap cepheli,pencere doğramaları ahşap ve yağlı boyalı,katlarda zemin döşemeleri seramik ve ahşap şeklinde, duvarları sıvalı ve boyalı, bina dahilinde elektrik,sıhhi tesisatlar ikmal edilmiş durumda, normal soba ısıtmalıdır.Satışa konu taşınmaz bulunduğu konum itibariyle alt ve üst yapısı tamamlanmış, her türlü belediye ve sosyal imkandan istifade edecek konumda, Boğaz manzarasına sahip olup,civarın talep gören iskana elverişli konut alanında yer almaktadır.Bina halihazır durumu itibariyle bakım ve onarım gerektirecek durumdadır.
İmar Durumu : İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Boğaziçi İmar Müdürlüğü'nün 01.06.2017 tarih, 106884 sayılı imar durum belgesine göre; Sarıyer İlçesi,Büyükdere Mahallesi,84 pafta,1054 ada,2 parsel sayılı taşınmaz; 22.02.1983 onanlı,1/1000 ölçekli Boğaziçi Sahil Şeridi ve Öngörünüm Bölgesi Uygulama İmar Planında '' Konut Alanında '' kalmakta olup,planda görülmemekle birlikte İstanbul III Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 21.04.2009 tarih,3630 sayılı kararı ile 1054 ada,2 parsel sayılı yapının II.Grup korunması gerekli kültür varlığı olarak tesciline karar verilmiştir.Söz konusu uygulama imar planının Boğaziçi İmar Yüksek Koordinasyon Kurulunun 13.06.2011 tarih ve 2011/2 sayılı kararı ile onanan ve 04.01.2013 tarih ve 2013/3 sayılı kararı ile de tadili yapılan plan lejantı ve plan hükümlerinin 2.2. Maddesine göre; Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu İlke Kararları doğrultusunda ilgili Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu ve ilgili Kültür Varlıklarını koruma bölge kurulunca karar alınarak uygulama yapılacaktır. Plan lejantı ve plan hükümlerinin 1.c.maddesine göre de;Uygulama imar planında işlenmemiş korunması gerekli kültür varlıkları için ; fonksiyon ve istikamet değişikliği gerektiren parseller dışında ilgili Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu ve ilgili Kültür Varlıklarını koruma bölge kurulu kararı doğrultusunda ,Büyükşehir Belediye Başkanlığınca onaylanan projeye göre uygulama yapılacaktır.İlgili Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu ve ilgili Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu çerçevesinde , restore edilen binanın kontur, gabari ve kat adedini değiştirmemek , lokanta, kahvehane gibi kamuya açık kullanımlar dışında bağımsız bölüm artışı yapmamak kaydıyla uygulama yapılacaktır.Diğer hususlarda onanlı plan hükümlerine uyulacaktır denilmiştir.
Kıymeti : 1.250.000,00 -TL
KDV Oranı :5582 sayılı Kanunun 35.maddesi ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17.maddesinin 4.fıkrasına eklenen ş bendi uyarınca KDV istisnası bulunmaktadır.
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydı gibidir.
1. Satış Günü : 12/02/2019 günü 11:10 - 11:20 arası
2. Satış Günü : 15/03/2019 günü 11:10 - 11:20 arası
Satış Yeri: İSTANBUL 10.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ MEZAT SALONU(1.KAT B BLOK B3-136 NUMARALI ODA) -
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesini İstanbul 10.İcra Müdürlüğü T. Vakıflar Bankası Çağlayan Adliye Şubesinde bulunan TR140001500158007265092207 İBAN numaralı hesabımıza T.C kimlik ve dosya numarası yazılarakyatırılması veya bu miktar kadar milli bir bankanın “şartsız, kesin ve süresiz” teminat mektubunu vermeleri veya Vakıfbank Bankomat kartı olanları Müdürlüğümüzde bulunan POS cihazından yatırmaları lazımdır. Yabancı para kurunda günlük değişimler olmasıve 805 sayılı Kanun'un 1. maddesine göre “döviz” teminat olarak kabul edilmez. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.6- İİK.127.Md. GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (Mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara takip ilgililerine gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde işbu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanentebliğ olunur. 7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2013/922 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.26/10/2018

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR