İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İstanbul/Sarıyer’de 85 m² daire icradan satılıktır

İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01091565
Şehir : İstanbul / Sarıyer
Semt-Mahalle : ZEKERİYAKÖY MAH. / SARIYER
: 85
Bulunduğu Kat : Zemin Kat
Binadaki Kat Sayısı : 7
Yayınlandığı Gazeteler

MİLLİYET 28.11.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/1789 ESAS
Muhammen Bedeli
:
750,000 TL
Birinci Satış Günü
:
13.01.2020 10:30
İkinci Satış Günü
:
10.02.2020 10:30
Satış Yeri
:
İstanbul 10. İcra Müdürlüğü Mezat Salonu-B Blok 1.Kat Kapı No:B3-136 Nolu Oda

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. İSTANBUL10. İCRA DAİRESİ

2018/1789 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Tapu Kaydı/Özellikleri: İstanbul ili, Sarıyer ilçesi, Zekeriyaköy mahallesi, 121 ada, 1 parselde kayıtlı, 1.028,39 m2 yüzölçümlü, 85/3734 arsa pay/paydalı,7 nolu bağımsız bölümde kayıtlı konut nitelikli taşınmaz. Taşınmaz Tatar Sokaktan girilen North İstanbul Sitesi dahilinde yer almakta olup, ana bina mahallinde D Blok olarak numaralandırılmış durumda, 2 bodrum kat+ zemin kat+ 4 normal kattan müteşekkil, B.A.K. tarzda, blok nizamda, 2.sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiş olup, elektrik, sıhhi tesisat, doğalgaz tesisatı ile asansörü mevcuttur. 7 nolu daire ana binanın zemin katında yer almakta olup, daire salon, mutfak, oda, banyo-wc mahallerinden ibaret, 85 m2 brüt alana sahiptir. Emsal daireler seramik ve laminat parke zeminli, duvarları sıvalı ve boyalı, mutfaklarda sabit tezgah ile modüler mutfak dolapları, banyolarda sıhhi tesisat armatürleri ikmal edilmiş durumda, taşınmaz dahilinde elektrik, sıhhi tesisat ve kalorifer tesisatı mevcuttur. Satışa konu taşınmaz, bulunduğu konum itibariyle alt ve üst yapısı tamamlanmış, her türlü belediye ve sosyal imkanlardan istifade edecek konumda civarın talep gören iskana elverişli konut alanında yer almaktadır.
Adresi : Zekeriyaköy Mahallesi, Tatar Sokak, North İstanbul Sitesi, D Blok, D:7 Sarıyer/İstanbul
İmar Durumu : Boğaziçi Alanı, Etkilenme Bölgesi Siluet Dışı Alanda, 02.05.2008 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Sarıyer İlçesi, Zekeriyaköy Kasapçayırı Mevkii, 6 pafta, 229, 276, 277, 283, 284, 287, 288, 289, 289, 290, 291, 292, 1254, 1255, 1257, 1258, 1259, 1267 sayılı parseller, Kasapçayırı Mevkii Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgesi Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planlarında; TAKS:0.15 (brüt arsa alanı üzerinden), maksH:15,50mt bina cephesi maks. 30mt, bina derinliği maks. 15mt, bahçe mesafeleri; ön bahçe mesafesi en az 5mt, arka bahçe ve yan bahçe mesafesi en az 4mt yapılanma şartlarında “KONUT” alanı lejantında kalmaktadır. Söz konusu parsel üzerinde bulunan yapıda 34 adet bağımsız bölüm konut bulunmakta olup, 27.03.2014 tarih ve 71 sayılı yapı kullanma izin belgesi (iskan) düzenlenmiştir denilmiştir.

Kıymeti : 750.000,00 TL - KDV Oranı : %18 Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir
1. Satış Günü : 13/01/2020 günü 10:30 - 10:35 arası
2. Satış Günü : 10/02/2020 günü 10:30 - 10:35 arası
Satış Yeri : İstanbul 10. İcra Müdürlüğü Mezat Salonu-B Blok 1.Kat Kapı No:B3-136 Nolu Oda

SATIŞ ŞARTLARI :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20'si oranında pey akçesini İstanbul 10. İcra Müdürlüğü T.Vakıflar Bankası Çağlayan Adliye Şubesinde bulunan TR140001500158007265092207 İBAN numaralı emanet hesabına T.C. kimlik ve dosya numarası yazılarak yatırılması veya bu miktar kadar Milli bir bankanın “şartsız, kesin ve süresiz” teminat mektubunu vermeleri veya Vakıfbank Bankomat kartı olanların müdürlüğümüzde bulunan POS cihazından yatırmaları lazımdır. Yabancı para kurunda günlük değişimler olması ve 805 sayılı Kanunun 1. maddesine göre “döviz” teminat olarak kabul edilmez. Satış peşin para iledir; alıcı istediğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Satıştan doğan Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile tahliye ve teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, tapu harcının 1/2'si satış bedelinden karşılanacaktır. Taşınmaz üzerinde ipotek alacağı bulunması halinde, ihale bedeli ipotek alacağını karşılamıyor ise taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenmeyecektir.
3- İpotek sahibi alacaklıların, irtifak hakkı sahiplerinin ve diğer ilgililerin (*) bu taşınmaz üzerindeki haklarını, özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını, dayanağı belgeler ile ilan tarihinden itibaren (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacaktır. Bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- İİK.127. Mad. GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (Mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara ve takip ilgililerine gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde iş bu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.
7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/1789 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.18/11/2019

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR