İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İstanbul/Sarıyer’de 45 m² daire icradan satılıktır (çoklu satış)

İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01048552
Şehir : İstanbul / Sarıyer
Semt-Mahalle : ZEKERİYAKÖY MAH. / SARIYER
Oda Sayısı : 1+1
: 45
Bulunduğu Kat : Zemin Kat
Yayınlandığı Gazeteler

MİLAT 08.09.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2019/449 ESAS
Muhammen Bedeli
:
850,000 TL
Birinci Satış Günü
:
21.10.2019 15:20
İkinci Satış Günü
:
25.11.2019 15:20
Satış Yeri
:
İstanbul 10. İcra Müdürlüğü Mezat Salonu-B Blok 1.Kat Kapı No:B3-136 Nolu Oda

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ

2019/449 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


TAŞINMAZLARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ: Satışa konu taşınmazın bulunduğu mevkie gelinmiş olup, mevcut çap yardımı ile 1/1 000 ölçekli Hali Hazır Haritası üzerindeki durumu tespit edilen parselin, paftanın fiili durumüzerinden araziye uygulanması neticesinde yerine ve dosyada mevcut Harita ( Plan ) Örneği' ne şeklen uyduğu anlaşılmıştır. Konum olarak eski Atabey Sokak yeni adı Fırat Caddesi üzerinde yer alan ve topoğrafik açıdan eğimli olan parselde caddeden mahreç alacak şekilde İmaj Garden ismiyle kullanılan 23 kapı nolu bir sitenin yer aldığı ve cadde üzerinden giriş yapılan sitenin cadde yönünde iki bloğun bulunduğu, bunlardan caddeden bakıldığında sol tarafında kalan bloğun A, sağ tarafındaki bloğun ise B Blok olduğu, Site yapılanmasının eğimli arsa üzerinde her birinin önü açık olacak şekilde set set vaziyet planı doğrultusunda hafredilen blok yerlerinde yapılandırılan bloklar şeklinde olduğu ve kiremit çatı örtülü her katta çift daire şeklinde blokta dört bağımsız bölüm şeklinde dubleks kullanımlı daireler yapıldığı, alüminyum korkuluktu balkonları olan Amerikan cyding olarak tabir edilen mantolama yapılmış müstakil blokların kot olarak caddeden düşük kottan binalara giriş yapıldığı ve caddenin parsel yönündeki cephesinde yüksek istinat duvarlarının mevcut olduğu, caddeden merdivenle irtibat sağlanan blokların bahçe dublekslerinde bahçe kullanımının olduğu ısıcamlı pencere doğramalarının kullanıldığı, site genelinde bakımlı peyzaj alanları bulunduğu, ancak inceleme esnasında dairelerde kimse bulunamadığından içerilerinde inceleme yapılamadığı, kot olarak yaklaşık olarak blok çatılarının cadde seviyesine denk geldiği hususları tespit edilmiştir. "İstinat duvarı havuzu ve sosyal tesisleri olan altı adet ikişer katlı iki adet üçer katlı betonarme bina ve arsası" vasıflı ana taşınmazda, iki farklı konuttur gabaride konut projelendirmesi yapıldığı ve topoğrafik yapısının eğimli oluşu nedeniyle arsadaki istinat duvarlarının da ruhsata bağlandığı, arsanın ortasına denk gelen kısımda havuz ve sosyal tesis üniteleri varken, cadde yönündeki (kıymet takdire konu bağımsız bölümlerin yer aldığı) kesimde fiili durumda dörder dubleks daireden oluşan iki yapı bloğu ile alt kotlarda da villa şeklinde müstakil yapılanmalı altı adet bina bulunduğu, peyzajı yapılmış bakımlı bir site olduğu gözlemlenmektedir. Ancak ilçe belediyeden gelen yazıdan 20.03.2015 tarih ve 21 sayı ile Yapı Kullanma îzin Belgesi düzenlendiği anlaşılan konu yerde, halihazırda dosyada mevcut tapu kaydına göre kat irtifakının olduğu ve cins değişikliğine gidilmediği, kat mülkiyeti tesis edilmediği görülmektedir. Ayrıca zemin kattaki dairelerde arsanın yapısı itibari ile fiili durumda bodrum katların bahçe katı şeklinde açığa çıktığı ve bu katların da emprenye edilmiş bahçe teraslan ile dubleks şeklinde kullanımda oldukları anlaşılmaktadır.

TAŞINMAZLARIN ORTAK İMAR DURUMU:Sarıyer Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30.01.2019 tarih ve 474 sayılı yazısında; “Söz konusu parsel, 20.10.2003 t.t.li tarihli 1/1000 ölçekli Sarıyer - Uskumruköy - Zekeriyaköy Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planlannda maks net KAKS:0,30 maksH:6.50m yapılanma şartlarında “M” lejantlı konut alanında kalmaktadır. Ancak parseli de kapsayan bölgede yapılan 18.madde uygulaması İstanbul 10.İdare Mahkemesi’nin 20.09.2018 tarih ve 2017/810Esas, 2018/1592Karar sayılı kararı ile iptal edildiğinden imar uygulaması yapılamamaktadır. Parsele ait imar işlem dosyasında yapılan incelemede 6 adet bağımsız bölümden oluşan A Blok için; 16.07.2012 tarih ve 71 sayı ile Yapı Ruhsatı, 22,05.2013 tarih 43 sayı ile tadilat ruhsatı, 02.07.2014 tarih ve 59 sayı ile 2.tadilat ruhsatı ve 20.03.2015 tarih ve 21 sayı ile Yapı Kullanma İzin Belgesi düzenlendiği görülmüştür. Söz konusu bağımsız bölümleri de kapsayan 05.06.2014 tarih ve 12/034 sayı ile onaylı tadilat mimari uygulama projesi üzerinde yapılan incelemede; net alan hesabına rastlanılmadığından U bildirilememektedir.” Denilmektedir.

TAŞINMAZLARIN ORTAK KDV ORANI: %8(İhale neticesi oluşacak duruma göre 21.03.2019 tarih ve 843 Sayılı Cumhurbaşkanı kararına göre KDV oranı,48ve 91 seri nolu KDV genel tebliği gereğince %8 olarak uygulanacaktır)

TAŞINMAZLARIN KAYDINDAKİ ORTAK ŞERHLER:H.K.K LIĞI 5.FÜZE FİLO K NIN 25.11 1998 T.9125-06-98/429 S.Y. İLE RADAR GÖR. ENGELLENMEMESİ İÇ. .İNŞ. İÇ. GÖRÜŞ ALINACAĞINA DAİR ŞERH:27/11/1998 S.2009,ASKERİ GÜVENLİK BÖLGESİDİR 12/01/1999 YEV:119, Olup diğer bilgiler tapu kaydındaki gibidir.

1 NO'LU TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı: İstanbul İl, Sarıyer İlçe, ZEKERİYAKÖY Mahalle/Köy, 1412 Ada, 59 Parsel,4.524,94 m2 Yüzölçümü, 14648/452494 Arsa Payı, A blok Zemin kat Mesken Nitelikli 2 Nolu Bağımsız Bölümün Tamamı.
Özellikleri: Sarıyer İlçesi, Zekeriyaköy Mahallesi, 1412 ada, 59 parsel, A blok, Zemin kat, 2 nolu Bağımsız Bölümün giriş holü (5.17m2) + yatak odası (11.64m2) + banyo-wc (4.61m2) + salon (23.57m2) toplam 45.00m2 net alana sahip olduğu, Fiili durumda site görevlisinden alınan bilgiye göre zemin kat bahçe dubleksi olduğu, oysaki projeye kat irtifakına göre ise tek kat halinde bulunduğu, bu nedenle iki kez tadilat ruhsatı aldığı belediye yazısından anlaşılmıştır.
Kıymeti:850.000,00 TL
1. Satış Günü : 21/10/2019 günü 15:20 - 15:25 arası
2. Satış Günü : 25/11/2019 günü 15:20 - 15:25 arası
Satış Yeri: İstanbul 10. İcra Müdürlüğü Mezat Salonu-B Blok 1.Kat Kapı No:B3-136 Nolu Oda
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı: İstanbul İl, Sarıyer İlçe,ZEKERİYAKÖY Mahalle/Köy, 1412 Ada, 59 Parsel4.524,94 m2 Yüzölçümü,17849/452494 Arsa Payı, A blok Normal Kat Çatı Arası Piyesli Olan Mesken Nitelikli 4 Nolu Bağımsız Bölümün Tamamı.
Özellikleri: Sarıyer İlçesi, Zekeriyaköy Mahallesi, 1412 ada, 59 parsel, A blok, Normal kat, 4 nolu Bağımsız Bölümün giriş holü (4.68m2) + yatak nişi (3.30m2) + banyo-wc (3.68m2) + salon (31.00m2) + mutfak nişi (5.80m2) toplam 48.46m2, çatı arası kat hol (6.18m2) + yatak odası (16.27m2) + banyo-wc (6.09m2) + depo (9.38m2) toplam 37.92m2 net alana sahip olan 4 nolu bağımsız bölümün normal kat + çatı arası kat toplam 86.88m2 net alana sahip olduğu belirlenmiştir.
Kıymeti : 1.650.000,00 TL
1. Satış Günü : 21/10/2019 günü 15:35 - 15:40 arası
2. Satış Günü : 25/11/2019 günü 15:35 - 15:40 arası
Satış Yeri: İstanbul 10. İcra Müdürlüğü Mezat Salonu-B Blok 1.Kat Kapı No:B3-136 Nolu Oda

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları:
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20'si oranında pey akçesini İstanbul 10. İcra Müdürlüğü T.Vakıflar Bankası Çağlayan Adliye Şubesinde bulunan TR140001500158007265092207 İBAN numaralı emanet hesabına T.C. kimlik ve dosya numarası yazılarak yatırılması veya bu miktar kadar Milli bir bankanın “şartsız, kesin ve süresiz” teminat mektubunu vermeleri veya Vakıfbank Bankomat kartı olanların müdürlüğümüzde bulunan POS cihazından yatırmaları lazımdır. Yabancı para kurunda günlük değişimler olması ve 805 sayılı Kanunun 1. maddesine göre “döviz” teminat olarak kabul edilmez. Satış peşin para iledir; alıcı istediğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Satıştan doğan Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile tahliye ve teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, tapu harcının 1/2'si satış bedelinden karşılanacaktır. Taşınmaz üzerinde ipotek alacağı bulunması halinde, ihale bedeli ipotek alacağını karşılamıyor ise taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenmeyecektir.
3- İpotek sahibi alacaklıların, irtifak hakkı sahiplerinin ve diğer ilgililerin (*) bu taşınmaz üzerindeki haklarını, özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını, dayanağı belgeler ile ilan tarihinden itibaren (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacaktır. Bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.6- İİK.127. Mad. GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (Mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara ve takip ilgililerine gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde iş bu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/449 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.29/08/2019 *Örnek no:27

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR