BAKIRKÖY 18. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İstanbul/Güngören'de 3+1 daire icradan satılıktır

BAKIRKÖY 18. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00979796
Şehir : İstanbul / Güngören
Semt-Mahalle : AKINCILAR MAH. / AKINCILAR
Oda Sayısı : 3+1
: 77
Bulunduğu Kat : 1
Binadaki Kat Sayısı : 5
Yayınlandığı Gazeteler

TAKVİM 12.04.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2017/1002 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
280,000 TL
Birinci Satış Günü
:
30.05.2019 13:20
İkinci Satış Günü
:
26.06.2019 13:20
Satış Yeri
:
Bakırköy Adalet Sarayı Satış Mezat Salonu

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.BAKIRKÖY 18. İCRA DAİRESİ

2017/1002 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
TAŞINMAZIN TAPU KAYDI:İstanbul İli, Güngören İlçesi, Güngören Mah. 2792 Parsel, 219,00 m2 Yüzölçümlü, 90/1500 Arsa Paylı, 1. Kat, 4 Nolu Bağımsız Bölüm Mesken Nitelikli Taşınmazın Tamamı Satışa Konudur.
Özellikleri:Satışa ilişkin dosyada mevcut 16/02/2018tarihli bilirkişi raporuna göre " Satışa konu taşınmaz, Güngören İlçesi, Güngören Akıncılar Mahallesi, İnönü caddesi, 17 pafta 2792 parsel sayılı 219,00 m2 sahalı arsası ve üzerine inşa edilmiş olan kat irtifaklı kagir binanın dosya borçlusu adına kayıtlı olan(90/1500) arsa paylı 1. Normal kat 4 numaralı bağımsız bölüm meskenin tamamı satışa konudur. Parsel üzerine bodrum+zemin+4 normal katlı betonarme karkas inşaat tarzında birbina yapılmış olup, bina Güngören Akıncılar Mahallesi, İnönücaddesinden mahallen N0:103 kapı numarası alan bir yerdir. Parselin Zemin katında dükkan bulunmaktadır.Zemin sonrası normal katlar ise mesken olarak kullanılmaktadır. Binaya giriş ön bahçe mesafesinden girilmektedir. Bina İnönü Caddesine cepheli konumdadır. Satışa konu mesken projesine uygun olarak bina girişine göre sol tarafta kalan 4 numaralı bağımsız bölümüdür. Satışa konu mesken antre, salon, 2 yatak odası, mutfak, banyo ve wc den ibaret iken, daha sonrasında salonun kısmen odaya dönüştürülmesi ile 3+1 mesken olarak kullanılmaktadır. Meskenin brüt alanı 84,00 m2 olup, net alanı 77,44 m2 dir.Meskenin dış kapısı mobilya kaplı çelik kapıdır. Islak zeminler seramik, kuru zeminler ahşap/masif parke kaplıdır. İç kapılar Amerikan pres kapı olup dış cephe doğramaları PVC malzemeden imal çift camlıdır. Tavan ve duvar yüzeyleri boyalıdır. Duvarlar ıslak hacimlerde seramik, kuru zeminlerde sıva+boya dır. Meskende doğalgaz bulunmaktadır. Isınma sistemi buna uygun kombi sistem ve panel radyatör ile yapılmaktadır. Meskende anahtar, priz ve sigortalar, vitrifiye ve armatürler, tezgâh ve dolaplar tamdır. Taşınmaz yapımında kullanılan malzeme niteliği ve işçilik özeni orta sınıf kalitesi ile inşa edilmiştir."denilmektedir.
İmar Durumu :Güngören Belediye Başkanlığının 21/11/2017 tarihli ve 58512 sayılı yazısına göre, Güngören İlçesi, Akıncılar Mahallesi, İnönü caddesi, No:103 adresinde bulunan 17 pafta 2792 parsel sayılı 219,00 m2 sahalı yer 1/1000 ölçekli 18/02/2005 tasdik tarihli Güngören Revizyon imar planında YOLBOYU TİCARET alanında kalmakta olup, ön bahçe mesafesi minimum 3,00 metre teşekkül istikameti, Arka bahçe mesafesi Plan notu H=13,50 metre bitişik nizam 4 kat irtifada yapılaşma şartına haiz YOLBOYU TİCARET sahasında kalmakta olduğu belirtilmiştir.
Taşınmaz Üzerindeki Beyan/Eklenti Bilgileri:
1-Beyan:Yönetim Planı-11/07/1979
2-Eklenti:Sistem No:2237948,Tip:Kömürlük, Tanım:1 Nolu Kömürlük
Kıymeti : 280.000,00 TL
KDV :KONUTFİNANSMANINDAN KAYNAKLI OLDUĞUNDANK.D.V.'den İSTİSNADIR.
1. Satış Günü : 30/05/2019 günü 13:20 - 13:30 arası
2. Satış Günü : 26/06/2019 günü 13:20 - 13:30 arası
Satış Yeri : Bakırköy Adalet Sarayı Satış Mezat Salonu
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SATIŞ ŞARTLARI :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. İhaleye fiziken iştirak edecek veya teklifte bulunacak gerçek veya tüzel kişiler Teminat bedelini ihaleye katılımdan önce T.Vakıflar Bankası T.O.A. nezdindeki TR 51 0001 5001 5800 7300 5897 58 iban numaralı hesaba katılımcı tarafından TC Kimlik veya Vergi numaraları yazılı vaziyette yatırılmış olması ve banka dekontunun aslının ibraz edilmiş olması gerekmektedir. Banka hesabına yatırılan teminat bedellerinin iadesi yine banka hesabı üzerinden yatıran kişinin hesabına yapılacaktır. Ayrıca Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün 12/03/2013 tarihli 10594 sayılı yazısı uyarınca; ihaleye nakit olarak teminatını sunarak da katılabilecektir. Bu gayrimenkul üzerinde hakkı olan alacaklının iştiraki halinde alacağı mezkur nispet raddesinde ise İ.İ.K.nun 124/4. Madde gereğince ayrıca pey akçesi veya teminat aranmaz. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir.KONUTFİNANSMANINDAN KAYNAKLI OLDUĞUNDANK.D.V.'den İSTİSNA OLUP, Damga vergisi, tapu alım harcı ve tapu dairesince alınacak başkaca masraflarile teslim ve tahliye masrafları alıcıya aittir. Alıcıya yapılacak ihtarda verilen süre içerisin de ihaleden kaynaklanan Damga Vergisive tapu alım harcını yatırmadığı taktirde resen İİK nun 133. Maddesi uyarınca ihalenin iptaline karar verilecektir. İhaleden kaynaklanan Tellâliye resmi, tapu satımharcısatış bedelinden ödenir. Taşınmazın aynından doğan vergi borcu yönünden ise takibin ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile başlatılan takip olması halindeihale bedelinin dosya alacağını karşılamaması durumunda 7101 sayılı kanunla değişikliğe gidilen İ.İ.K 206. Madde ve 6183 sayılı AATUHK'nun 21/2 maddesi dikkate alınacaktır.
3- Tahliye işlemleri için "taşınmaz alıcıya ihale edilip bedeli alındıktan sonra alıcı namına tescil edilmesi için (134) üncü maddede yazılı müddete riayet edilerek tapuya müzekkere yazılır. Taşınmaz borçlu tarafından veya hacizden evvelki bir tarihte yapıldığı resmi bir belge ilebelgelenmiş bir akte dayanmayarak başkaları tarafından işgal edilmekteise onbeş gün içinde tahliyesi için borçluya veya işgal edene bir tahliye emri tebliğ edilir. Bu müddet içinde tahliye edilmezse zorla çıkarılıp taşınmaz alıcıya teslim olunur." hükmünü içeren İ.İ.K 135.Maddesiuygulanır.
4- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
5- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
6- İİK 'nun 127. maddesi uyarınca, ilanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.
7 - Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
8- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve şartnamenin içeriğini kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/1002 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.02/04/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR