BAKIRKÖY 18. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İstanbul/Güngören'de 3+1 daire icradan satılıktır

BAKIRKÖY 18. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00961546
Şehir : İstanbul / Güngören
Yayınlandığı Gazeteler

TÜRKİYE 10.03.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2017/229 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
280,000 TL
Birinci Satış Günü
:
22.04.2019 10:40
İkinci Satış Günü
:
20.05.2019 10:40
Satış Yeri
:
Bakırköy Adalet Sarayı Satış Mezat Salonu

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. BAKIRKÖY 18. İCRA DAİRESİ

2017/229 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı:İstanbul İli, Güngören İlçesi, Güngören Mah., 3397 Parsel, 243,00 m² yüzölçümlü, 22/255 arsa paylı, 3. Kat, 9 Nolu Bağımsız Bölüm, Mesken Nitelikli Taşınmazın tamamı satışa konudur.
Özellikleri: Satışa ilişkin dosyada mevcut 29/05/2017 tarihli bilirkişi raporuna göre "Satışa konu taşınmaz İstanbul İli,Güngören İlçesi, Akıncılar Mahallesi Şinasi Sokak No:10 D:9 adresindedir. Ana gayrimenkul betonarme binadır. 2 Bodrum kat+zemin kat+4 normal katı ile toplam 7 katlı olarak inşa edilmiştir. Toplam 12 adet bağımsız bölüm bulunmaktadır.Dış cephesi boyalıdır.Giriş kapısı çelik kapı olup olup, sahanlıklar paledyen, merdivenler mermer kaplıdır. Asansör yoktur. Bina yaklaşık 31 yaşındadır.1999 Marmara Depremi öncesi inşa edilmiştir. Değerleme konusu bağımsız bölüm ana gayrimenkulün 3. Katında giriş kapısının sağ tarafında konumludur. 82 m2 alanda salon, 3 oda, mutfak, banyo, wc, 2 balkon mahallidir. Doğramalar pvc esaslı olup , daire kapısı tahta , iç kapılar panel , yaşam mahallerinde ve koridorda zeminler laminant parke, ıslak hacimlerde seramiktir.Isınma kombidir. Mutfak dolapları laminanttır. Banyoda dolaplı lavabo, kabinli kuvet , kolzet mevcuttur. Wc alaturkadır.Dekoratif boya uygulaması yapılmıştır.Bodrum katta 2 m2 alanlı kömürlük eklentisi vardır. Ana gayrimenkule ait 86/5393 sayılı Mimari Proje incelenmiştir. Taşınmaz, onanlı mimari projesine kat ve konum olarak uygundur.13.11.1986 tarih C:86/34 S:13 sayılı Yapı Ruhsatı mevcuttur."denilmektedir.
İmar Durumu : Güngören Belediye Başkanlığı,İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 05.05.2017 tarihli yazısında İstanbul İli,Güngören İlçesi , Güngören İlçesi Güngören Mahallesi 3397 parselin , 18.02.2005 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Güngören Revizyon İmar Planında Konut alanında kalmakta olup, ön bahçe mesafesi :3m. Teşekkül istikameti, yan bahçe mesafesi: 3m. , arka bahçe plan notu, H:13,50m. ( 4 kat ) irtifada, ikiz nizam yapılaşma şartlarına haiz olduğu bilgisi verilmiştir.
Kıymeti : 280.000,00 TL
KDV Oranı : %1
TAŞINMAZ KAYDINDAKİ ŞERH/BEYAN/İRTİFAK:
1-Beyan: Yönetim Planı: 09/06/1987
2-Eklenti: 2232511 Sistem nolu, 9 nolu kömürlük
3-İhtiyati Tedbir (Bakırköy 10.Aile Mahkemesi'nin 06/02/2018 Tarih 2017/580 Es. Sayılı Mahkeme Müzekkeresi sayılı yazıları ile (Açıklama: Tapu İptali ve Tescil Davası-İstanbul 12.İcra Hukuk Mahkemesi 2018/770 Es. Sayılı kararı ile işbu tedbirin satışa engel teşkil etmediği anlaşılmıştır. )
1. Satış Günü : 22/04/2019 günü 10:40 - 10:50 arası
2. Satış Günü : 20/05/2019 günü 10:40 - 10:50 arası
Satış Yeri : Bakırköy Adalet Sarayı Satış Mezat Salonu
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SATIŞ ŞARTLARI :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. İhaleye fiziken iştirak edecek veya teklifte bulunacak gerçek veya tüzel kişiler Teminat bedelini ihaleye katılımdan önce T.Vakıflar Bankası T.O.A. nezdindeki TR 51 0001 5001 5800 7300 5897 58 iban numaralı hesaba katılımcı tarafından TC Kimlik veya Vergi numaraları yazılı vaziyette yatırılmış olması ve banka dekontunun aslının ibraz edilmiş olması gerekmektedir. Banka hesabına yatırılan teminat bedellerinin iadesi yine banka hesabı üzerinden yatıran kişinin hesabına yapılacaktır. Ayrıca Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün 12/03/2013 tarihli 10594 sayılı yazısı uyarınca; ihaleye nakit olarak teminatını sunarak da katılabilecektir. Bu gayrimenkul üzerinde hakkı olan alacaklının iştiraki halinde alacağı mezkur nispet raddesinde ise İ.İ.K.nun 124/4. Madde gereğince ayrıca pey akçesi veya teminat aranmaz. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, tapu alım harcı ve tapu dairesince alınacak başkaca masraflar ile teslim ve tahliye masrafları alıcıya aittir. Alıcıya yapılacak ihtarda verilen süre içerisin de ihaleden kaynaklanan Damga Vergisi , KDV ve tapu alım harcını yatırmadığı taktirde resen İİK nun 133. Maddesi uyarınca ihalenin iptaline karar verilecektir. İhaleden kaynaklanan Tellâliye resmi, tapu satım harcı satış bedelinden ödenir. Taşınmazın aynından doğan vergi borcu yönünden ise takibin ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile başlatılan takip olması halinde ihale bedelinin dosya alacağını karşılamaması durumunda 7101 sayılı kanunla değişikliğe gidilen İ.İ.K 206. Madde ve 6183 sayılı AATUHK'nun 21/2 maddesi dikkate alınacaktır.
3- Tahliye işlemleri için "taşınmaz alıcıya ihale edilip bedeli alındıktan sonra alıcı namına tescil edilmesi için (134) üncü maddede yazılı müddete riayet edilerek tapuya müzekkere yazılır. Taşınmaz borçlu tarafından veya hacizden evvelki bir tarihte yapıldığı resmi bir belge ile belgelenmiş bir akte dayanmayarak başkaları tarafından işgal edilmekte ise onbeş gün içinde tahliyesi için borçluya veya işgal edene bir tahliye emri tebliğ edilir. Bu müddet içinde tahliye edilmezse zorla çıkarılıp taşınmaz alıcıya teslim olunur." hükmünü içeren İ.İ.K 135.Maddesi uygulanır.
4- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
5- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
6- İİK 'nun 127. maddesi uyarınca, ilanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.
7 - Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
8- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve şartnamenin içeriğini kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/229 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.07/03/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR