BAKIRKÖY SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

İstanbul/Güngören'de 2+1 daire mahkeme kararı ile satılıktır

BAKIRKÖY SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00980218
Şehir : İstanbul / Güngören
Semt-Mahalle : TOZKOPARAN MAH. / TOZKOPARAN
Oda Sayısı : 2+1
: 50
Yayınlandığı Gazeteler

MİLAT 12.04.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2017/98 SATIŞ
Muhammen Bedeli
:
310,000 TL
Birinci Satış Günü
:
15.05.2019 15:21
İkinci Satış Günü
:
13.06.2019 15:21
Satış Yeri
:
Bakırköy Adalet Sarayı Satış Mezat Salonu

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.BAKIRKÖY(SULH HUKUK MAHKEMELERİ) SATIŞ MEMURLUĞU

2017/98 SATIŞ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı:İstanbul İli, Güngören İlçesi, Osmaniye Mah., 1143 Ada, 2 Parsel Sayılı 664,00 m2 Yüzölçümlü B Yedi Blok Elli Bağımsız Bölümlü Kargir Apartman Nitelikli Ana Taşınmazda 1/50 Arsa Paylı B Blok 3. Kat 35 Nolu Bağımsız Bölüm Mesken Nitelikli Taşınmazın Tamamı Satışa Konudur.
Özellikleri : Satışa ilişkin dosyada mevcut25/07/2018 tarihli mahkeme bilirkişi raporuna göre "Dava konusuana taşınmaz Güngören İlçesi, Tozkoparan Mahallesi, Cevat Açıkalın Caddesi, No: 27 (Birlik Apartmanı, B Blok) Adresinde bulunmaktadır. Ana taşınmaz bodrum kat + zemin kat + 4 normal kattan havi, bahçeli nizam inşa edilmiş ve Cevat Açıkalın Caddesine cephelidir. Dava konusu mesken binanın 3. Normal katında, 35 kapı nolu dairesidir. Davaya konu dairetakriben 50.00m2 alanlı, 2 oda + salon + mutfak + banyo + tuvalet ve balkon kısımlarını ihtiva ettiği, daire giriş kapısı ve iç mekan oda kapılarıve pencereler ahşap doğramalı, salon ve odalarda yerler marley/muşamba kaplı, duvarlar sıvalı boyalı, mutfak tezgah arkası fayans döşeli, banyoda tavana kadar fayans döşeli,ıslak hacimler seramik kaplı, ısınmanın doğalgaz sobalı olduğu görülmekte olup, dairenin bakımsız bırakıldığı görülmektedir. Dava konusu taşınmazların etrafı meskun mahal olup, konut ve işyerleri ile doludur. Bulundukları yer itibarı ile alışveriş merkezlerine, bankalara, eğitim kurumlarına, otobüs ve minibüs duraklarına, ana ulaşım yollarına yakın mesafededirler. Belediye hizmetlerinden (Yol, su, elektrik, doğalgaz, kanal gibi) azami derecede istifade eder durumda olup, tarifi ve aranıp bulunması kolay bir noktadadırlar. Dava konusu taşınmaz (kuş uçuşu mesafesi olarak);1-Merter Metro durağına 550.00 m. Mesafededir. 2-Merter Metrobüs durağına 500.00m mesafededir. 3-Zeytinburnu Demirciler sitesine 800.00 m. Mesafededir. 4-Bakırköy Adliye Sarayı’na 2400.00 m.Mesafededir. " Denilmektedir.
İmar Durumu : Güngören Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 02.08.2016 tarih ve 2487-5382 kayıt nolu yazılarında,“İlgi yazıya konu olan Güngören Tozkoparan Mahallesi 69 pafta, 1143 ada, 2 parsel sayılı yer, Tozkoparan Mahallesi Gecekondu Önleme Bölgesinde kalmakta olup, Tozkoparan Gecekondu Önleme Bölgesi Belediye Meclisinin 08.02.2008 tarih 10 sayılı kararı ile Kentsel dönüşüm sahası ilan edilmiştir. Tozkoparan Gecekondu Önleme Bölgesinde plan yapma ve onama yetkisi, 28.03.2007 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 5609 sayılı Gecekondu Kanununda Değişiklik yapılmasına dair Kanun uyarınca Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’na (TOKİ) devredilmiş olup, bu bölgede -Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca başlatılmış ve planlanmış işleri yürütmeye, bu konuda yeni işler yapmaya, gerekli görülenleri belediyelere devretmeye-TOKİ Başkanlığı yetkili kılınmıştır. Başkanlığımız ve TOKİ Bakanlığı arasında 11.04.2008 tarihinde İstanbul İli, Güngören ilçesi, Tozkoparan Gecekondu Önleme Bölgesi Kentsel Yenileme Projesine İlişkin Protokol imzalanmış olup, bu doğrultuda Kentsel Yenileme Gecekondu Dönüşüm çalışmalarına başlanmıştır. Bahse konu yere ait 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planları 28.03.2007 tarihinde Bayındırlık Bakanlığı’nca onanarak yürürlüğe girmiş, ancak Danıştay 6. Dairesi’nin 05.10.2010 gün, 2008-579 E. ve 2010-8756 K. Sayılı kararı ile Tozkoparan Gecekondu Önleme Bölgesine ait, 28.03 2007 tasdik tarihli, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planları iptal edilmiştir. Gelinen noktada Tozkoparan Gecekondu Önleme Bölgesi sınırları içerisinde kalan alan plansız durumdadır. 6306 sayılı kanun kapsamında bahse konu yer Riskli Alan ilan edilmesi için 12.02.2013 tarih ve 561.1484 sayılı yazımız ile Çevre Şehircilik Bakanlığı’na iletilen Tozkoparan Riskli Alan Teklifi, 2013/4557 sayılı Bakanlar Kurlu Kararı ile kabul edilerek riskli alan ilan edilmiş ve 24.04.2013 tarih ve 28627 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bahse konu yer için 02.05 2013 tarih 1498.4077 sayılı yazımız ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan yetkilendirme istenmiş, 21.05 2013 tarih ve 2472 sayılı Bakanlık Olur’u ile Belediyemiz yetkilendirilmiş olup, Tozkoparan Gecekondu Önleme Bölgesi Kentsel Dönüşüm Alanına ait plan çalışmaları devam ettiğinden imar durumu tanzim edilememektedir” denilmektedir.
Kıymeti : 310.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler : Beyan: Yönetim planı 27/09/1993
1. Satış Günü : 15/05/2019 günü 15:21 - 15:31 arası
2. Satış Günü : 13/06/2019 günü 15:21 - 15:31 arası
Satış Yeri : Bakırköy Adalet Sarayı Satış Mezat Salonu
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SATIŞ ŞARTLARI :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Alıcıya yapılacak ihtarda verilen süre içersin de ihaleden kaynaklanan D.V.,KDV ve tapu alım harcını yatırmadığı taktirde resen İİK nun 133. Maddesi uyarınca ihalenin iptaline karar verilecektir. Damga vergisi, KDV,tapu alım harcı ve tapu dairesince alınacak başkaca masraflar ileteslim ve tahliye masraflarıalıcıya aittir. Tellâliye resmi,tapu satımharcı ve taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- İİK 'nun 127. maddesi uyarınca, ilanın birer sureti hissedarlara ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.
6- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
7- Tahliye işlemleri için "taşınmaz alıcıya ihale edilip bedeli alındıktan sonra alıcı namına tescil edilmesi için (134) üncü maddede yazılı müddete riayet edilerek tapuya müzekkere yazılır. Taşınmaz borçlu tarafından veya hacizden evvelki bir tarihte yapıldığı resmi bir belge ilebelgelenmiş bir akte dayanmayarak başkaları tarafından işgal edilmekteise onbeş gün içinde tahliyesi için borçluya veya işgal edene bir tahliye emri tebliğ edilir. Bu müddet içinde tahliye edilmezse zorla çıkarılıp taşınmaz alıcıya teslim olunur." hükmünü içeren İ.İ.K 135.Maddesiuygulanır.
8- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/98 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.27/03/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR