BAKIRKÖY 18. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İstanbul/Güngören Mahallesi'nde daire icradan satılıktır

BAKIRKÖY 18. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00943597
Şehir : İstanbul / Güngören
Oda Sayısı : 2+1
: 75
Yayınlandığı Gazeteler

HÜRRİYET 09.02.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/924 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
230,000 TL
Birinci Satış Günü
:
18.03.2019 09:40
İkinci Satış Günü
:
17.04.2019 09:40
Satış Yeri
:
Bakırköy Adalet Sarayı Satış Mezat Salonu

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. BAKIRKÖY 18. İCRA DAİRESİ

2018/924 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı:

İstanbul ili, Güngören ilçesi, Güngören mah., 6804 parsel, 203,00 m² yüzölçümlü, 22/252 arsa paylı, 1.kat, 6 nolu bağımsız bölüm mesken nitelikli taşınmazın tamamı satışa konudur.

Özellikleri: Satışa ilişkin dosyada mevcut 23/11/2018 tarihli bilirkişi raporuna göre " Satışa konu taşınmaz; İstanbul, Güngören İlçesi, Güven Mahallesi, Lalezar Sok, No:29, Kat: 1, D:3 adresinde konumlu, tapunun Güngören Mahallesi, 14 pafta, 6804 parsel numarasında, 203.00 m2 yüzölçümlü, kat irtifakı tesisli, Arsa vasıflı ana taşınmazda bulunan 22/252 arsa paylı, 1.kat, (6) bağımsız bölüm nolu meskenin tamamı niteliğindedir.Konu taşınmazın konumlandığı bina; B.A.K. yapı tarzında, ikiz nizam, 2.Sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiş olup, 2 bodrum kat + zemin kat + 4 normal kattan oluşmaktadır, yaklaşık otuz yıllık ömre sahiptir. Güngören Tapu Müdürlüğü’nde incelenen mimari projesine göre ve yerinde; binanın 2. Bodrum katında; sığınak ve kömürlükler, 1. Bodrum katında 2 adet dükkan, zemin kat ve 4 Normal katta 2’şer adet daire olmak üzere, toplam 12 bağımsız bölüm bulunmaktadır. Bina girişi; bina güneybatı cephesinden zemin kat seviyesinden yapılmakta olup, dış cephesi akrilik boyalı, merdivenleri ve merdiven sahanlıkları mozaik beton kaplama, merdiven korkulukları demir doğramadır. Binada; elektrik, sıhhi tesisat, doğalgaz tesisatları mevcuttur. 6 nolu bağımsız bölüm mimari projesine göre ve yerinde; binanın 1. Normal Katında, bina girişine göre binanın arka cephesinde, Lalezar Sokak’tan binaya bakıldığında, bina sağ cephesinde, kat merdivenlerinden çıkıldığında kat holünün solunda yer almakta olup, mahallinde 3 kapı numarası almaktadır. Daire plan itibariyle; salon, 2 oda, mutfak, WC, banyo, balkon hacimlerinden ibaret, 75 m2 brüt kullanım alanlıdır. Zeminler; oda ve salonda laminant parke kaplama, antre, hol, mutfak ve ıslak hacimlerde seramik kaplamadır. Duvarlar; odalarda plastik boyalı, ıslak hacimlerde seramik kaplamadır. Mutfakta; yonga levha üzeri laminant kaplı mutfak dolabı, granit kaplı tezgah, banyoda; duşakabin, klozet ve banyo dolabı mevcuttur. Dairenin pencereleri PVC doğrama, iç mekan kapıları panel kapı, giriş kapısı çelik kapıdır. Isıtma doğalgaz yakıtlı kombi ile sağlanmaktadır. Satışa konu taşınmazın bulunduğu bölgenin; teknik altyapı ve üstyapısı tamamlanmış, belediye, kamu hizmetlerinden istifadesi tamdır. Bölgede yoğunlukla ikiz nizam yapı düzeninde konut amaçlı kullanılan binalar bulunmaktadır. Taşınmaz bölgenin ana ulaşım akslarından olan Eski Londra Asfaltı Caddesi’ne yaklaşık 300-400 m., Kale Center Alışveriş Merkezi’ne ise 250-300 m. mesafededir. "denilmektedir.
İmar Durumu :Güngören Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 05.11.2018 tarih, E.55230 sayılı imar durumu yazısına göre Güngören Mahallesi, 6804 parsel numaralı yerin; 1/1000 ölçekli, 18.02.2005 tasdik tarihli, Güngören Revizyon İmar Planında, ön bahçe mesafesi min 3 m. yan bahçe mesafesi 3 m. arka bahçe plan notu H: 13,50 m, 4 katlı irtifalı, İkiz nizam yapılaşma şartlarında “Konut Alanı”nda kalmakta olduğu, 13.06.1988 tarih ve 88/5 sayılı Yapı Ruhsatı aldığı bildirilmiştir.
Kıymeti : 230.000,00 TL
KDV :Konut Finansmanı kredisinden kaynaklı olduğundan K.D.V.'den istisnadır.
Kaydındaki Şerhler : 1- Beyan : Yönetim Planı: 29/08/1988
2- Eklenti : 2242423 Sistem Nolu, 4 Kömürlük.
1. Satış Günü : 18/03/2019 günü 09:40 - 09:50 arası
2. Satış Günü : 17/04/2019 günü 09:40 - 09:50 arası
Satış Yeri : Bakırköy Adalet Sarayı Satış Mezat Salonu
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SATIŞ ŞARTLARI :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. İhaleye fiziken iştirak edecek veya teklifte bulunacak gerçek veya tüzel kişiler Teminat bedelini ihaleye katılımdan önce T.Vakıflar Bankası T.O.A. nezdindeki TR 51 0001 5001 5800 7300 5897 58 iban numaralı hesaba katılımcı tarafından TC Kimlik veya Vergi numaraları yazılı vaziyette yatırılmış olması ve banka dekontunun aslının ibraz edilmiş olması gerekmektedir. Banka hesabına yatırılan teminat bedellerinin iadesi yine banka hesabı üzerinden yatıran kişinin hesabına yapılacaktır. Ayrıca Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün 12/03/2013 tarihli 10594 sayılı yazısı uyarınca; ihaleye nakit olarak teminatını sunarak da katılabilecektir. Bu gayrimenkul üzerinde hakkı olan alacaklının iştiraki halinde alacağı mezkur nispet raddesinde ise İ.İ.K.nun 124/4. Madde gereğince ayrıca pey akçesi veya teminat aranmaz. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Konut Finansmanı kredisinden kaynaklı olduğundan K.D.V.'den istisna olup, Damga vergisi, tapu alım harcı ve tapu dairesince alınacak başkaca masraflarile teslim ve tahliye masrafları alıcıya aittir. Alıcıya yapılacak ihtarda verilen süre içerisin de ihaleden kaynaklanan Damga Vergisive tapu alım harcını yatırmadığı taktirde resen İİK nun 133. Maddesi uyarınca ihalenin iptaline karar verilecektir. İhaleden kaynaklanan Tellâliye resmi, tapu satımharcısatış bedelinden ödenir. Taşınmazın aynından doğan vergi borcu yönünden ise takibin ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile başlatılan takip olması halindeihale bedelinin dosya alacağını karşılamaması durumunda 7101 sayılı kanunla değişikliğe gidilen İ.İ.K 206. Madde ve 6183 sayılı AATUHK'nun 21/2 maddesi dikkate alınacaktır.
3- Tahliye işlemleri için "taşınmaz alıcıya ihale edilip bedeli alındıktan sonra alıcı namına tescil edilmesi için (134) üncü maddede yazılı müddete riayet edilerek tapuya müzekkere yazılır. Taşınmaz borçlu tarafından veya hacizden evvelki bir tarihte yapıldığı resmi bir belge ilebelgelenmiş bir akte dayanmayarak başkaları tarafından işgal edilmekteise onbeş gün içinde tahliyesi için borçluya veya işgal edene bir tahliye emri tebliğ edilir. Bu müddet içinde tahliye edilmezse zorla çıkarılıp taşınmaz alıcıya teslim olunur." hükmünü içeren İ.İ.K 135.Maddesiuygulanır.
4- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
5- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
6- İİK 'nun 127. maddesi uyarınca, ilanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.
7 - Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
8- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve şartnamenin içeriğini kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/924 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.29/01/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR