İSTANBUL 8. SULH HUKUK MAHKEMESİ

İstanbul Fatih'te kargir ev mahkemeden satılıktır

İSTANBUL 8. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01113470
Şehir : İstanbul / Fatih
Semt-Mahalle : DERVİŞ ALİ MAH. / BALAT
Yayınlandığı Gazeteler

TÜRKİYE 10.01.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2019/3 SATIŞ
Muhammen Bedeli
:
465,000 TL
Birinci Satış Günü
:
17.02.2020 14:00
İkinci Satış Günü
:
17.03.2020 14:00
Satış Yeri
:
İSTANBUL 8.SULH HUKUK MAHKEMESİ DURUŞMA SALONU B2-318

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. İSTANBUL 8. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2019/3 SATIŞ

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İstanbul İl Fatih İlçe, 1873 Ada,13 Parsel, Hamami Muhittin mahallesi Aynalı dükkan sokak no 62 adresinde kain" kargir ev "
Adresi :
Yüzölçümü :38,00 m2
Arsa Payı :
İmar Durumu : Yok
Kıymeti : 465.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler :
1. Satış Günü :17/02/2020 günü14,00 - 14,10 arası
2. Satış Günü :17/03/2020 günü14,00- 14,10 arası
Satış Yeri : İSTANBUL 8.SULH HUKUK MAHKEMESİ DURUŞMA SALONU B2-318
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TAPU KAYDI : İstanbul İl Fatih İlçe, 1873 Ada,13 Parsel, Dervişali mahallesiAynalı dükkan sokak no 62 adresinde kain" kargir ev "a nitelikli taşınmaz ihale edilecektir.
İMAR DURUMU : Dosyada Mevcut Bilirkişi Raporunda;'' Dava dosyası içeriğinde bulunan Fatih Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 15/02/2019 tarihli ve 163078sayılı yazısında; " İstanbul ili, İstanbul İl Fatih İlçe, Dervişali Mahallesi,1873 Ada,13 Parsel, Aynalı dükkan sokak no 62 adresinde kain taşınmaz İstanbul IV numaralı İstanbul 1. Numaralı yenileme alanları , İstanbul 2. Numaralı yenileme alanları Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurullarınca uygun bulunarak Büyükşehir Belediye Başkanlığınca 04/10/2012 tarihinde onaylanan tarihi yarımada kentsel, tarihi, kentsel arkeolojik 1. Derece arkeolojik sit alanı , 1.1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planında 2. Derece koruma bölgesinde konut alanında kalmakta olup parselde tescilli eski eser kaydı bulunmaktadır. Koruma kurulundan karar alınmadan uygulama yapılamaz şeklinde şerhin mevcut olduğu bildirilmiştir.
ÖZELLİKLERİ :Satışa ilişkin dosyada mevcut, Bilirkişi Raporunda Taşınmaz; "İstanbul İl Fatih İlçe, 1873 Ada,13 Parsel, Dervişali mahallesiAynalı dükkan sokak no 62 adresinde kain" kargir ev " nitelikli taşınmazdır.
Taşınmazın üzerindeki kargir evin kapı numarasının 62 olduğu, zemin kat + 2 normal kat şeklinde köşe konumlu ,3 katlı ,yaklaşık 40-50 yıllık kargir yapının zemin katında 62/A kapı numaralı dükkan, normal katlarında her kata tek daire olmak üzere toplam 1 dükkan +2 daire bulunduğu, dükkanın Aynalıbakkal ve Karapapak sokaklara bakan cephelerinin yıpranmış durumda , saç kepenk olduğu ve kullanılmadığı, 1. Katta bulunan dairede ikamet edilmekte, 2 . Katta olan daire metruk durumda olduğu ve kullanılmadığı , dairelerin antre + koridor + salon + yatak odası+ mutfak +WC şeklinde yaklaşık 33,50 m2 net kullanım alanlı olduğu, ana yapının dış cephesinin yer yer sıvasının dökülmüş olduğu, beton demirlerin ortaya çıktığı , yer yer çatlakların mevcut olduğu, bakımsız durumda bulunduğu, 1. Katta bulunmakta olan dairenin pencerelerinin PWC doğrama ve ikinci kattaki ahşap olup camlarının kırılmış olduğu, 1. Katın rutubetli , ikincikatın tavana yakın kısımlarının su sızması nedeniyle lekelerinin oluştuğu , küflenmelerin mevcut olduğu görülmüştür.
Konum itibari ile yer aldığı Dervişali Mahallesi, tarihi yarımadada İstanbul'un en eski tarihi ,ilçesi Fatih'te olduğu , Haliç kıyısına yaklaşık 500 metre , mahalle Bizans Dönemindengünümüze değin tarihi önemi sürdüren Sur içinde kaldığı, parselin kaldığı taşınmazın mahallenin elektrik, su ,kanalisazyon , doğalgaz, telefongibi altyapı hizmetleri, kentsel olanaklardan yararlandığı görülmektedir.
" Denilmektedir.
GAYRİMENKULÜN KIYMETİ : Dosyadamevcut Satışa ilişkin dosyada mevcut Bilirkişi Raporundataşınmazın değeri 465.000,00TL. ( Dörtyüz altmış beşbintürk lirası) olduğu taktir edilmiştir.
KDV ORANI % 1dir.

SATIŞ ŞARTLARI :
1- Yukarıda Tapu Kaydı, Genel Özellikleri ve Kıymeti belirtili taşınmazın ihalesi 17/02/2020 PAZARTESİGÜNÜ saat 14.00’ dan - 14.10’ e kadar, İstanbul Adalet Sarayında 8. Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma salonuB Blok B 2 - 318 nolu Oda) - ÇAĞLAYAN İSTANBUL adresinde yapılacak olup, 1. ihale günü tahmin edilen kıymetin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa taşınmaz en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla ihalesi yapılamayan taşınmazla 17/03/2020 SALI GÜNÜ aynı yer ve saatinde taşınmaz ilanda gösterilen müddet sonunda en çok arttırana ihale edilecektir.
Şu kadarki; Artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin %50' sini bulmasıve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin taşınmazın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri, elektronik ortamda teklif vererek artırmaya katılacaklarda yineteminat göstermesi gerekmektedir.(İİK.Md.124/3). Elektronik ortamda teklif verecek gerçek veya tüzel kişiler Teminat Bedellerini yine Adalet Bakanlığı Resmi İnternet Sitesinde mevcut e-satış portalı üzerinden tanımlanmış bulunan hesaba yine elektronik ortamda yatıracaklardır. Banka hesabına yatırılan teminat bedellerinin iadesi yine banka hesabı üzerinden yatıran kişinin hesabınayapılacaktır.
Bu gayrimenkul üzerinde hakkı olan alacaklının iştiraki halinde alacağı mezkur nispet raddesinde ise İİK. Md. 124/4 gereğince ayrıca pey akçesi veya teminat aranmaz. Satış peşin para iledir. Alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. %1 KDV.,‰ 5,69 D.V., ‰ 20 Tapu Alım Harcı, gayri menkulün tahliye ve teslim masrafları ile yasalarca alıcıya yüklenen her türlü vergi ve giderler alıcıya aittir. YukarıdaDellaliye, TapuSatım harcı ve Taşınmazın aynından doğan birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. (Vergi, Harçoran ve cinslerindeyasal değişiklik yapılması halinde ilgili mevzuat uygulanacaktır.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.
4-İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleribedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak, bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup, masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. İş bu ilantapu kayıtlarında adresi bulunmayan bütün ilgililere tebliğ yerine geçer.
6-Satışa iştirak edenlerin, şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş, taşınmazla ilgili dosyada mevcut her türlü bilgi ve belgeyi görmüş-okumuş biliyor sayılacakları,
AyrıcaYabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketlerinin Gayrimenkul hukuku ile ilgili hakları için 2644 Sayılı Tapu Kanunu hükümleri saklı tutulduğunun bilinerek ihale öncesi ilgililerinin kendi durumlarını bu yasa çerçevesinde değerlendirerek lüzumlu bilgi ve belgeleri temin ettikten sonra ihaleye katılmaları gerektiği, ihale yapılmış olsa dahi bu yasaya aykırılık tespiti halinde her türlü yasal sorumluluk alıcı veya alıcılara ait olacaktır.
Başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/3 SATIŞ sayılı dosya numarası ile Memurluğumuza başvurmaları ilan olunur. 03/01/2020

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR