İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İstanbul/Fatih'te 86m² ahşap evin 1/4 hissesi icradan satılıktır

İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00942131
Şehir : İstanbul / Fatih
Semt-Mahalle : CİBALİ MAH. / ZEYREK
: 86
Binadaki Kat Sayısı : 3
Yayınlandığı Gazeteler

HARBİ GAZETE 08.02.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/403 ESAS
Muhammen Bedeli
:
153,750 TL
Birinci Satış Günü
:
15.04.2019 11:20
İkinci Satış Günü
:
16.05.2019 11:20
Satış Yeri
:
İSTANBUL ADALET SARAYI B BLOK 1. KAT KAPI NO:B3-136

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ

2018/403 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı : İstanbul İli, Fatih İlçesi, Kasap Demirhun Mah. 1016 Ada, 2 Parsel ''AHŞAP EV'' nitelikli 86,00 m2 yüzölçümlüana taşınmazın 1/4 hissesi (borçlunun hisse karşılığı 21,50 m2 olarak tapuda kayıtlıdır) borçlu adına kayıtlıdır.
Özellikleri : Satışa konu taşınmaz; İstanbul ili, Fatih ilçesi, (Kasap Demirhun) Cibali mahallesi, Tepedelen sokak No: 20 mevkiinde Bodrum kat (Depo)+ Zemin kat+ 1. Normal kattan ibaret 3 katlı bir binadır. Binanın dış cephesi mineral sıvalı olup, dış kapısı demirdir. Dış pencereler PVC dir. Satışa konu taşınmazın konum itibarı ile alt ve üst yapısı tamamlanmış olup, her türlü Belediye ve Sosyal imkanlardan istifade edecek konumda civarın talep gören Konut alanında kalmaktadır.
Adresi : Cibali Mah. Tepedelen Sokak No:20 Fatih / İSTANBUL
İmar Durumu : Fatih Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 16.08.2017 tarih ve 86170071-754-8420/E.54466 sayılı yazılarında; Fatih ilçesi, Cibali mahallesi 1016 ada 2 parsel sayılı yer İstanbul IV numaralı, İstanbul I numaralı yenileme alanları, İstanbul II numaralı Yenileme alanları Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurullarınca uygun bulunarak Büyük Şehir Belediye Başkanlığınca 04.10.2012 tarihinde onaylanan Fatih ilçesi, (Tarihi yarımada) Kentsel, Tarihi, Kentsel Arkeolojik, I derece Arkeolojik Sit Alanı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar planında, II derece koruma bölgesinde, Konut alanında kalmakta olup, H: 6.50 metre irtifa almaktadır. Parsel Eser Etkileşiminde kalmaktadır, denilmiştir.
Kıymeti : 153.750,00 TL (1/4 hisse bedeli)
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 15/04/2019 günü 11:20 - 11:30 arası
2. Satış Günü : 16/05/2019 günü 11:20 - 11:30 arası
Satış Yeri : İSTANBUL ADALET SARAYI B BLOK 1. KAT KAPI NO:B3-136
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesini İstanbul 10.İcra Müdürlüğü T. Vakıflar Bankası Çağlayan Adliye Şubesinde bulunan TR140001500158007265092207 İBAN numaralı hesabımıza T.C kimlik ve dosya numarası yazılarakyatırılması veya bu miktar kadar milli bir bankanın “şartsız, kesin ve süresiz” teminat mektubunu vermeleri veya Vakıfbank Bankomat kartı olanları Müdürlüğümüzde bulunan POS cihazından yatırmaları lazımdır. Yabancı para kurunda günlük değişimler olmasıve 805 sayılı Kanun'un 1. maddesine göre “döviz” teminat olarak kabul edilmez. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Satıştan doğan Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile tahliye ve teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, tapu harcının 1/2'si satış bedelinden karşılanacaktır. Taşınmaz üzerinde ipotek alacağı bulunması halinde, ihale bedeli ipotek alacağını karşılamıyor ise taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenmeyecektir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.6- İİK.127.Md. GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (Mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara takip ilgililerine gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde işbu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanentebliğ olunur. 7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/403 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.01/02/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR