İSTANBUL 10.SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

İstanbul Fatih'te 2+1 daire mahkemeden satılıktır

İSTANBUL 10.SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00981501
Şehir : İstanbul / Fatih
Semt-Mahalle : AKŞEMSETTİN MAH. / İSKENDERPAŞA
Oda Sayısı : 2+1
: 80
Yayınlandığı Gazeteler

KARAR 14.04.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/31 Esas
Muhammen Bedeli
:
425,000 TL
Birinci Satış Günü
:
24.06.2019 13:30
İkinci Satış Günü
:
24.07.2019 13:30
Satış Yeri
:
İstanbul Adalet Sarayında B2 424 Nolu 10.Sulh Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda ÇAĞLAYAN İSTANBUL

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. Örnek No: 27

İSTANBUL 10.SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

DOSYA NO : 2018/31

SATIŞ GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTTIRMA İLANI İSTANBUL 10.SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU' NDAN

Satılmasına Karar verilen gayrimenkulün Cinsi, Kıymeti, Adedi, Evsafı :
TAPU KAYDI : İstanbul ili Fatih ilçesi Hasan Halife Mah. 2025 ada 27 parsel altında altı dükkanı olan üç blok kargir apartman B/çekme/- (bağ.böl.no 10) 35/1620 arsa paylı Bağ.Böl Nitelik Daire şerhi ve bunlara bağlı hak ve yükümlülükleri ile birlikte ihale edilecektir.
İMAR DURUMU : İstanbul10. Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğunun 2018/31 satış no sayılı dosyasında bulunan bilirkişi raporunda '' Fatih Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 23.06.2016 tarih ve E.5145 sayılı yazılarında Fatih ilçesi, Akşemsettin mah. 2025 ada 27 parsel sayılı yer, İstanbul IV numaralı, İstanbul I numaralı yenileme alanları, İstanbul II numaralı yenileme alanları Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurullarınca uygun bulunarak Büyükşehir Belediye Başkanlığınca 04.12.2012 tarihinde onaylanan , Fatih ilçesi (Tarihi Yarımada ) kentsel, tarihi, kentsel Arkeolojik, I .Derece Arkeolojik sit Alanı 1/1000 ölçekli Koruma amaçlı uygulama İmar Palanında, 3.derece koruma bölgesinde, 2 derece ticaret alanında kalmakta olup, Hmax : 5 kat irtifa almaktadır. Ayrıca 2025 ada, 27 parsele ait imar işlem dosyasında 01.01.2013 tarihinden sonra alınmış ruhsata ya da konut inşaat projesinde revizyon yapıldığına dair bilgiye rastlanmadığı imar yazılarından anlaşılmaktadır" denilmektedir.
ÖZELLİKLERİ : İstanbul10 Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğunun 2018/31 satış no sayılı dosyasında bulunan bilirkişi raporunda '' İstanbul ili Fatih ilçesi Akşemsettin mah.Sarı Abdullah Efendi sok. Kapı no 40 adresindeki B blok, yıldız Apartmanı Çekme kat, 10 nolu Bağımsız bölümün olduğu yerdir, söz konusu adreste bulunan kat mülkiyetli Çekme kat daire nitelikli 10 nolu bağımsız bölüm , boş bir durumda olan Antre+ salon+ 2 oda+koridordo olan mutfak+banyo+balkon ünitelerinden oluşmakta olup, salon ve odalar marley, ıslak zeminler seramik kaplı, giriş kapısı demir kapı, iç kapılar ahşap, pencere doğramaları Pvc mamulünden yapılmıştır. Binada doğalgaz bulunmaktadır. Yaklaşık olarak net 80,00 m2 civarındadır. Suyu ve elektriği mevcuttur. İç kısmı bağımsız olup, bakım gerekmektedir. Denilmektedir.
GAYRİMENKULÜN KIYMETİ : Dosyada mevcut Satışa ilişkin dosyada mevcut Bilirkişi Raporunda taşınmazın değeri 425.000,00 TL. (dörtyüzyirmibeşbintl) ' sı olduğu takdir edilmiştir. KDV ORANI % 1 dir.
1- Yukarıda Tapu Kaydı, Genel Özellikleri ve Kıymeti belirtili taşınmazın ihalesi 24.06.2019 PAZARTESİ GÜNÜ saat 13.30.’ dan - 13.35’ a kadar, İstanbul Adalet Sarayında B2 424 Nolu 10.Sulh Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda ÇAĞLAYAN İSTANBUL adresinde yapılacak olup, 1. ihale günü tahmin edilen kıymetin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa taşınmaz en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla ihalesi yapılamayan taşınmazlar 24.07.2019 ÇARŞAMBA GÜNÜ aynı yer ve saatinde taşınmaz ilanda gösterilen müddet sonunda en çok arttırana ihale edilecektir.
Şu kadarki; Artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin %50' sini bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
Açık artırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla başlanır. Elektronik ortamda teklif verme, birinci ihale tarihinden yirmi gün önce başlar, ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer; ikinci ihalede ise elektronik ortamda teklif verme birinci ihaleden sonraki beşinci gün başlar,ikinci ihalenin tamamlanacağı 24.07.2019 tarihinden önceki gün sonunda sona erer. Elektronik ortamda verilecek teklifler malın muhammen kıymetinin yüzde ellisinden az olamaz; teklif vermeden önce, ihaleye çıkarılan malın muhammen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde teminat gösterilmesi zorunludur. Elektronik ortamda teklif verecekler için Adalet Bakanlığı Resmi İnternet Sitesinde mevcut e-satış portalı üzerinden 10.Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğumuz birim kodu olarak esas alınması ve mutlaka Memurluğumuz 2018/31. SATIŞ. Satış Dosya Numarasının belirtilmesi gerekmektedir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin taşınmazın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri, elektronik ortamda teklif vererek artırmaya katılacaklarda yine teminat göstermesi gerekmektedir.(İİK.Md.124/3). Elektronik ortamda teklif verecek gerçek veya tüzel kişiler Teminat Bedellerini yine Adalet Bakanlığı Resmi İnternet Sitesinde mevcut e-satış portalı üzerinden tanımlanmış bulunan hesaba yine elektronik ortamda yatıracaklardır. Banka hesabına yatırılan teminat bedellerinin iadesi yine banka hesabı üzerinden yatıran kişinin hesabınayapılacaktır.
3-Memurluğumuzun (Iban TR060001500158007306644435) numaralı hesabına teminat havalesi yapılarak, buna ilişkin dekont veya makbuzların ihaleden önce memurluğumuza fiziken teslim edilmesi gerekmektedir.
Bu gayrimenkul üzerinde hakkı olan alacaklının iştiraki halinde alacağı mezkur nispet raddesinde ise İİK. Md. 124/4 gereğince ayrıca pey akçesi veya teminat aranmaz. Satış peşin para iledir. Alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. %1 KDV.,‰ 5,69 D.V., ‰ 20 Tapu Alım Harcı, gayri menkulün tahliye ve teslim masrafları ile yasalarca alıcıya yüklenen her türlü vergi ve giderler alıcıya aittir. Yukarıda Tellaliye, Tapu Satım harcı ve Taşınmazın aynından doğan birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. (Vergi, Harçoran ve cinslerinde yasal değişiklik yapılması halinde ilgili mevzuat uygulanacaktır.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.
4-İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleribedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak, bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup, masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. İş bu ilan tapu kayıtlarında adresi bulunmayan bütün ilgililere tebliğ yerine geçer.
6-Satışa iştirak edenlerin, şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş, taşınmazla ilgili dosyada mevcut her türlü bilgi ve belgeyi görmüş-okumuş biliyor sayılacakları,
AyrıcaYabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketlerinin Gayrimenkul hukuku ile ilgili hakları için 2644 Sayılı Tapu Kanunu hükümleri saklı tutulduğunun bilinerek ihale öncesi ilgililerinin kendi durumlarını bu yasa çerçevesinde değerlendirerek lüzumlu bilgi ve belgeleri temin ettikten sonra ihaleye katılmaları gerektiği, ihale yapılmış olsa dahi bu yasaya aykırılık tespiti halinde her türlü yasal sorumluluk alıcı veya alıcılara ait olacaktır.
Başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/31 SATIŞ sayılı dosya numarası ile Memurluğumuza başvurmaları ilan olunur.12.04.2019(İc.İf.K.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR