İSTANBUL 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

İstanbul/Fatih'de 3+1 daire mahkemeden satılıktır

İSTANBUL 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00993076
Şehir : İstanbul / Fatih
Oda Sayısı : 3+1
: 120
Yayınlandığı Gazeteler

TÜRKİYE''DE YENİÇAĞ 11.05.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/29 SATIŞ
Muhammen Bedeli
:
1,000,000 TL
Birinci Satış Günü
:
03.07.2019 13:30
İkinci Satış Günü
:
07.08.2019 13:30
Satış Yeri
:
İstanbul Adalet Sarayında B Blok 3.Katta bulunan B2-328 nolu Duruşma Salonu - ÇAĞLAYAN İSTANBUL

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.

Örnek No: 27

İSTANBUL SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

DOSYA NO : 2018/29 SATIŞ
GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTTIRMA İLANI
İSTANBUL 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU' NDAN
Satılmasına Karar verilen gayrimenkulün Cinsi, Kıymeti, Adedi, Evsafı
TAPU KAYDI :
Fatih Kaymakamlığı Tapu Müdürlüğü’nün İstanbul 2. (Sulh Hukuk Mahkemesi) Satış Memurluğu’nun 27.03.2018 tarih ve 2018/29 Ort. Gid. Satış sayılı yazısına cevaben tapu bilgileri cetvelinden:
İstanbul İli, Fatih İlçesi, Nesli Şah Mahallesi, 2587 ada, 1 parsel sayılı, ana taşınmaz niteliği 'B Bir B İki Tipli Bodrum Zemin Yedi Normal Bir Teras Katlı Otuz Daireli Kargir Apartman' olan 639 m2 yüzölçümlü taşınmazda, kat mülkiyetli, 295/8705 arsa paylı, B2 blok, 1. normal kat, 18 no.lu bağımsız bölümde yer alan 'Daire' (keşif esnasında fiilen 120 m2 alanlı olduğu tespit edilmiştir) nitelikli taşınmaz; AŞAĞIDA YAZILI ŞERHLERLE BİRLİKTE ihale edilecektir.
Beyan Hanesinde:
- Yönetim Planı T: 29.05.1974,
- 24.07.2006 tarih, 1250 yevmiye numarası ile Fatih 1. Sulh Huk. Hak. 2006/705 Dosyası ile Vasi Davası Açıldığına Dair Evrak Dosyasındadır 24.07.2006 Sayı: 1250 belirtmesi,
Mülkiyet Hanesinde:
Taşınmazın tamamının 21.08.1974 tarih, 5633 yevmiye numarasıyla satış yolu ile Eşref kızı Ayşe DOĞRU adına kayıtlı olduğu,
Şerh Hanesinde:
- 29.09.2006 tarih,7870 yevmiye numarası ile İ. Tedbir: 29.09.2006 Yev: 7870 Fatih 1. Sulh Huk. Mah. 29.09.2006 Ta-2006/705 sayılı yazı,
- 21.02.2007 tarih, 1356 yevmiye numarası ile Haciz: 21.02.2007 Yev: 1356 Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu 06.02.2007 tarih ve 2727 sayılı yazı ile Ayşe DOĞRU’dan Bilge DOĞRU'ya intikal edecek His. Borç: 7.552.995.710,63.-YTL,
- 19.12.2016 tarih, 26198 yevmiye numarası ile İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu’nun 08.12.2016 tarih, 2016/196 sayılı İcra Dairesinin Yazısı ile satışına gidildiği,
-12.04.2018 tarih, 8301 yevmiye numarası ile İstanbul 2. (Sulh Hukuk Mah) Satış Memurluğu’nun 27.03.2018 tarih, 2018/29 Ort. Gid. Satış sayılı Mahkeme müzekkeresi yazısı ile satışına gidildiği belirtmesi,
İpotek Hanesinde:
21.08.1974 tarih, 5633 yevmiye numarası ile Türkiye Emlak Kredi Bankası A.Ş. (Konutbank) lehine 52.000.00 ETL bedelli, 5 faizli, 1. dereceli 20 süreli ipotek tesis edildiği, aynı tarih ve yevmiye ile Türkiye Emlak Kredi Bankası A.Ş. (Konutbank) lehine 235.625.00 ETL bedelli, 10,5 faizli, 2. dereceli, 20 süreli ipotek edildiği belirtmesi bulunmaktadır. Taşınmaz ihale edilecektir.
İMAR DURUMU : Dosyada Mevcut Bilirkişi Raporunda Taşınmaz;
Fatih Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 23.12.2016 tarih ve E.9424 sayılı yazısında; Fatih İlçesi, idari Karagümrük Mahallesi, 2587 ada, 1 parsel sayılı yerin, İstanbul IV Numaralı, İstanbul I Numaralı Yenileme Alanları, İstanbul II Numaralı Yenileme Alanları Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurullarınca uygun bulunarak Büyükşehir Belediye Başkanlığınca 04.10.2012 tarihinde onaylanan Fatih İlçesi (Tarihi Yarımada) Kentsel, Tarihi, Kentsel Arkeolojik 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planında 3. Derece Koruma Bölgesinde konut alanında kalmakta olup H: 15,50 m. irtifada kaldığı, yazıda belirtilen 2587 ada, 1 parsel sayılı yere ait imar planına itiraz edildiği, itirazın Fatih Belediye Meclisi tarafından incelenip değerlendirildikten sonra imar durumunun kesinlik kazanacağı bilgisi verilmektedir.
Ayrıca 2587 ada, 1 parsel sayılı yere ait imar işlem dosyasında 01.01.2013 tarihinden sonra alınmış ruhsata ya da konut inşaat projesinde revizyon yapıldığına dair bilgiye rastlanmadığı belirtilmektedir." denilmektedir.
ÖZELLİKLERİ : Satışa ilişkin dosyada mevcut,Bilirkişi Raporunda Taşınmaz;
İstanbul İli, Fatih İlçesi, Nesli Şah Mahallesi, 2587 ada, 1 parsel sayılı, ana taşınmaz niteliği 'B Bir B İki Tipli Bodrum Zemin Yedi Normal Bir Teras Katlı Otuz Daireli Kargir Apartman' olan 639 m2 yüzölçümlü taşınmazda, kat mülkiyetli, 295/8705 arsa paylı, B2 blok, 1. normal kat, 18 no.lu bağımsız bölümde yer alan 'Daire' (keşif esnasında fiilen 120 m2dir. Satışa konu taşınmazın Vatan Caddesi Emlak Bankası Slloklarında7. Katlı, kısmen işyeri ( Hukuk Bürosu ) olarak kullanıldığı, ana gayrımenkulün bulunduğu ana yapının site içersinde yer aldığı. Taşınmazın içi bakımlı, asansörlü, 3 oda ve 1 salondan müteşekkil, şehir merkezine ve ulaşım imkanlarına yakın bir konumda, kira ve satüış ynünden yükse olan mahalde olup kira getirileri müspet yönde etkilenmektedir .Denilmektedir.
GAYRİMENKULÜN KIYMETİ : Dosyada mevcut Bilirkişi Raporuna göre;
-Taşınmaz 1000.000,00 TL ( Bir Milyon Türk Lirası ) TL. KDV oranı %1 dir..
SATIŞ ŞARTLARI :

1- Yukarıda Tapu Kaydı, Genel Özellikleri ve Kıymeti belirtili taşınmazın ihalesi 03.07.2019 ( 3 TEMMUZ 2019 ) Çarşamba günü saat 13.30.’ dan - 13.35’ e kadar, İstanbul Adalet Sarayında B Blok 3.Katta bulunan B2-328 nolu Duruşma Salonu - ÇAĞLAYAN İSTANBUL adresinde yapılacak olup, 1. ihale günü tahmin edilen kıymetin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa taşınmaz en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla ihalesi yapılamayan taşınmazlar 07.08.2019 ÇARŞAMBA GÜNÜ aynı yer ve saatinde taşınmaz ilanda gösterilen müddet sonunda en çok arttırana ihale edilecektir.
Şu kadarki; Artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin %50' sini bulmasıve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
Açık artırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla başlanır. Elektronik ortamda teklif verme, birinci ihale tarihinden yirmi gün önce başlar, ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer; ikinci ihalede ise elektronik ortamda teklif verme birinci ihaleden sonraki beşinci gün başlar,ikinci ihalenin tamamlanacağı 07/08/2019 tarihindenönceki gün sonunda sona erer. Elektronik ortamda verilecek tekliflermalın muhammenkıymetinin yüzde ellisinden az olamaz; teklif vermeden önce, ihaleye çıkarılan malın muhammen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde teminat gösterilmesi zorunludur. Elektronik ortamda teklif verecekler içinAdalet Bakanlığı Resmi İnternet Sitesinde mevcut e-satış portalı üzerinden Satış Memurluğumuz birim kodu olarak (Birim kodu: 1032556) esas alınması ve mutlaka Memurluğumuz 2018/29 Satış DosyaNumarasının belirtilmesi gerekmektedir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin taşınmazın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri, elektronik ortamda teklif vererek artırmaya katılacaklarda yine teminat göstermesi gerekmektedir.(İİK.Md.124/3). Elektronik ortamda teklif verecek gerçek veya tüzel kişiler Teminat Bedellerini yine Adalet Bakanlığı Resmi İnternet Sitesinde mevcut e-satış portalı üzerinden tanımlanmış bulunan hesaba yine elektronik ortamda yatıracaklardır. Banka hesabına yatırılan teminat bedellerinin iadesi yine banka hesabı üzerinden yatıran kişinin hesabınayapılacaktır.
Bu gayrimenkul üzerinde hakkı olan alacaklının iştiraki halinde alacağı mezkur nispet raddesinde ise İİK. Md. 124/4 gereğince ayrıca pey akçesi veya teminat aranmaz. Satış peşin para iledir. Alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Taşınmaz için %1 KDV, ‰ 5,69 D.V.,‰ 20 Tapu Alım Harcı, gayri menkulün tahliye ve teslim masrafları ile yasalarca alıcıya yüklenen her türlü vergi ve giderler alıcıya aittir. YukarıdaDellaliye, TapuSatım harcı ve Taşınmazın aynından doğan birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. (Vergi, Harçoran ve cinslerindeyasal değişiklik yapılması halinde ilgili mevzuat uygulanacaktır.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.
4-İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleribedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak, bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5-Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup, masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. İş bu ilantapu kayıtlarında adresi bulunmayan bütün ilgililere tebliğ yerine geçer.
6-Satışa iştirak edenlerin, şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş, taşınmazla ilgili dosyada mevcut her türlü bilgi ve belgeyi görmüş-okumuş biliyor sayılacakları,
AyrıcaYabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketlerinin Gayrimenkul hukuku ile ilgili hakları için 2644 Sayılı Tapu Kanunu hükümleri saklı tutulduğunun bilinerek ihale öncesi ilgililerinin kendi durumlarını bu yasa çerçevesinde değerlendirerek lüzumlu bilgi ve belgeleri temin ettikten sonra ihaleye katılmaları gerektiği, ihale yapılmış olsa dahi bu yasaya aykırılık tespiti halinde her türlü yasal sorumluluk alıcı veya alıcılara ait olacaktır.
Başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/29 SATIŞ sayılı dosya numarası ile Memurluğumuza başvurmaları ilan olunur. 29.04.2019
(İc.İf.K.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR