İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İstanbul/Eyüpsultan'da daire icradan satılıktır

İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00964193
Şehir : İstanbul / Eyüpsultan
: 108
Bulunduğu Kat : 1
Yayınlandığı Gazeteler

AKŞAM 15.03.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2017/6074 ESAS
Muhammen Bedeli
:
600,000 TL
Birinci Satış Günü
:
29.04.2019 13:20
İkinci Satış Günü
:
30.05.2019 13:20
Satış Yeri
:
10. İcra Müd. Mezat Salonu (1. Kat B Blok B3-136)

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.

İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ

2017/6074 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
TAŞINMAZIN
Özellikleri : Satışa konu taşınmaz İstanbul, Eyüp Sultan İlçesi, Göktürk Mahallesi, 130 ada 9 parsel, 1. Kat 9 bağımsız bölüm nolu konut: Demet sok no:6'da bulunan satışa konu taşınmazın bulunduğu mevkie gelinmiş olup, mevcut çap yardımı ile 1/ 1 000 ölçekli Hali Hazır Haritası üzerindeki durumu tespit edilen parselin, paftanın fiili durum üzerinden araziye uygulanması neticesinde yerine ve dosyada mevcut Harita ( Plan ) Örneği' Tapu kaydından kat mülkiyeti tesis edildiği anlaşılan parselin, İstanbul Caddesi'ne ve Hz. Osman Camii'ne yakın mesafede yer alan 2. Kaynak Sokak ile Demet Sokak'tan olmak üzere iki ayrı sokağa cephesi olan bir parsel olduğu ve kot olarak Demet Sokağın diğerinden alt kotta yer aldığı, parsel üzerinde 2.Kaynak Sokak üzerinden mahreç alan Yasemin Apartmanı 11 kapı nolu betonarme karkas bir apartman bulunduğu, oldukça geniş ve açılı bir yapılanmaya sahip olduğu gözlemlenen binanın 3 bodrum kat + Zemin kat + 3 Normal Kattan ibaret olduğu, Camlı ferforje işçilikli dış kapısı ve zemin işçiliği de traverten olan asansörlü ve her katında üç daire bulunan binanın giriş cephesinde bodrum katların sokak cephesinin açığa çıkarılarak yaklaşık l,50m istinat duvarına bakan iç avlu ile bu kata aydınlatma sağlandığının görüldüğü, Kıymet takdire konu 1. Kat 9 nolu bağımsız bölüm konutun inceleme esnasında kapalı olması sebebiyle içeride inceleme yapılmadığı, tüm cephede ısıcamlı pvc pencere doğramalı olan, doğalgaz-kaloriferle ısınmanın sağlandığı görülen binanın 04.05.2006 tarih 28 nolu yapı ruhsatı ile 25.12.2007 tarih 22 nolu yapı kullanma belgesinin olduğu dosya içeriğindeki Eyüp Belediyesi İmar Şehircilik Müdürlüğü yazı eki CD den anlaşılmıştır. Konu dairede inceleme yapılamadığından, ilçe belediyesince gönderilen cd üzerinden onaylı proje ile inceleme yapılmasının uygun olacağı ve iskan almış olması çerçevesinde de zaten onaylı projeye göre imalat yapılmış olacağı anlaşılmıştır. Buna göre onaylı projede yapılan tetkikte; Satışa konu taşınmazın; giriş holü (antre) 9,50m2, salon 27.50m , yatak odasıl - 14.00m2, yatak odası2 = 15.00m2 banyo = 5.00m2, wc = 3.00m2, mutfak = lO.OOm2, net toplam alan 84.00m2 ile birlikte, balkon=2.50m2, ortak alan = 7.00m2 toplam brüt alan 108.00m2 alana sahip olduğu hususları tespit edilmiştir. Konum olarak değerli bir yerleşim içerisinde yer aldığı, yakın mesafede çok sayıda lüks site/blok/apartman şeklinde yapılaşmaların mevcut olduğu gözlemlenmiştir.
Yüzölçümü : 506,07 m2
Arsa Payı : 590/10000
İmar Durumu : Eyüp Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 20.31.2017 tarih ve 27939 sayılı yazısında; “Söz konusu parsel, 19.06.2003 t.t.ii 1/1000 ölçekli Göktürk Uygulama İmar Planında “A 1-4" ile işaretli H=4 kat Ayrık İkiz Nizam Yapılanmalı Konut alanında kalmakta olup, imar işlem dosyası yazımız ekinde gönderilmektedir. ” Denildiği görülmektedir.
Kıymeti : 600.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 29/04/2019 günü 13:20 - 13:30 arası
2. Satış Günü : 30/05/2019 günü 13:20 - 13:30 arası
Satış Yeri : 10. İcra Müd. Mezat Salonu (1. Kat B Blok B3-136)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları:
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20'si oranında pey akçesini İstanbul 10. İcra Müdürlüğü T.Vakıflar Bankası Çağlayan Adliye Şubesinde bulunan TR140001500158007265092207 İBAN numaralı emanet hesabına T.C. kimlik ve dosya numarası yazılarak yatırılması veya bu miktar kadar Milli bir bankanın “şartsız, kesin ve süresiz” teminat mektubunu vermeleri veya Vakıfbank Bankomat kartı olanların müdürlüğümüzde bulunan POS cihazından yatırmaları lazımdır. Yabancı para kurunda günlük değişimler olması ve 805 sayılı Kanunun 1. maddesine göre “döviz” teminat olarak kabul edilmez. Satış peşin para iledir; alıcı istediğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Satıştan doğan Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile tahliye ve teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, tapu harcının 1/2'si satış bedelinden karşılanacaktır. Taşınmaz üzerinde ipotek alacağı bulunması halinde, ihale bedeli ipotek alacağını karşılamıyor ise taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenmeyecektir.
3- İpotek sahibi alacaklıların, irtifak hakkı sahiplerinin ve diğer ilgililerin (*) bu taşınmaz üzerindeki haklarını, özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını, dayanağı belgeler ile ilan tarihinden itibaren (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacaktır. Bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- İİK.127. Mad. GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (Mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara ve takip ilgililerine gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde iş bu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.
7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/6074 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.07/03/2019

*Örnek no:27

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR