İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İstanbul/Eyüpsultan'da 2+1 daire icradan satılıktır

İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00984477
Şehir : İstanbul
Yayınlandığı Gazeteler

AÇIK MERT KORKUSUZ 20.04.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/224 Talimat
Muhammen Bedeli
:
300,000 TL
Birinci Satış Günü
:
20.05.2019 10:45
İkinci Satış Günü
:
20.06.2019 10:45
Satış Yeri
:
İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ MEZAT SALONU 1. KATB BLOK B3-136 NUMARALI ODA

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ 2018/224 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı : İstanbul ili, Eyüpsultan ilçesi, Ramicuma mahallesi, Ramieyüp caddesi 212 ada 18 parsel 281,00 m2 yüzölçümlü 10/138 arsa pay ve paydalı bahçeli kargir apartman niteliğinde 1. Kat 7 nolu bağımsız bölümün tamamı
Özellikleri :Satışa konu taşınmaz Eyüp İlçesi, Rami Cuma Mahallesi, Rami Cuma Yolu Caddesinde, tapunun 212 ada, 18 parsel numarasında kayıtlı ve Rami Cuma Yolu Caddesinden 34 dış kapı numarası alan 281,00m2 miktarlı arsa dahilinde kat mülkiyeti Doğramacılar Apartmanında 10/138 arsa paylı l.kat (7) nolu meskenin tamamı niteliğindedir.
Rami Cuma Caddesinden 34 dış kapı numarası alan bodrum kat+ zemin kat+ 4 normal kattan müteşekkil, B.A.K. tarzda, 2.sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiş olan sıhhi tesisat, doğal gaz tesisatları mevcut katlarında üçer daireli ana binanın 1.katında yer alan 7 nolu daire mahallinde yapılan tespitte salon, antre, iki oda, mutfak, banyo-WC mahallerinden ibaret 50,00m2 alana sahiptir Dairede salon ve odaları parke, ıslak hacimler seramik kaplı, duvarları sıvalı ve boyalı, mutfakta sabit tezgah ile ahşap dolapları, banyoda sıhhi tesisat armatürleri ikmal edilmiş durumda, kalorifer ısıtmalı, PVC doğramalı, ısıcamlı, ahşap iç kapılı, çelik kapılıdır.Taşınmaz bulunduğu semt ve mevki itibariyle tamamı teşekkül etmiş, belediye ve altyapı hizmetlerinden istifade edecek konumda, civarın talep gören iskana elverişli konut sahasında yer almaktadır.
Yüzölçümü : 281,00 m2
Arsa Payı : 10/138
İmar Durumu :Eyüpsultan Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından tanzim ve tasdik edilmiş olan 23.05.2018 tarih, 12576 sayılı imar durum belgesine göre Eyüpsultan, Ramicuma Mahallesi, 212 ada, 18 parsel sayılı taşınmaz; 17.12.2004 tasdik tarihli, 1/1000 ölçekli Rami Revizyon İmar Planında “B-4” ile işaretli H:4 kat bitişik nizam yapılanmalı konut alanında kısmen de yolda kalmaktadır denilmiştir.
Kıymeti : 300.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 20/05/2019 günü 10:45 - 10:55 arası
2. Satış Günü : 20/06/2019 günü 10:45 - 10:55 arası
Satış Yeri : İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ MEZAT SALONU 1. KATB BLOK B3-136 NUMARALI ODA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları:
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20'si oranında pey akçesini İstanbul 10. İcra Müdürlüğü T.Vakıflar Bankası Çağlayan Adliye Şubesinde bulunan TR140001500158007265092207 İBAN numaralı emanet hesabına T.C. kimlik ve dosya numarası yazılarak yatırılması veya bu miktar kadar Milli bir bankanın “şartsız, kesin ve süresiz” teminat mektubunu vermeleri veya Vakıfbank Bankomat kartı olanların müdürlüğümüzde bulunan POS cihazından yatırmaları lazımdır. Yabancı para kurunda günlük değişimler olması ve 805 sayılı Kanunun 1. maddesine göre “döviz” teminat olarak kabul edilmez. Satış peşin para iledir; alıcı istediğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Satıştan doğan Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile tahliye ve teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, tapu harcının 1/2'si satış bedelinden karşılanacaktır. Taşınmaz üzerinde ipotek alacağı bulunması halinde, ihale bedeli ipotek alacağını karşılamıyor ise taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenmeyecektir.
3- İpotek sahibi alacaklıların, irtifak hakkı sahiplerinin ve diğer ilgililerin (*) bu taşınmaz üzerindeki haklarını, özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını, dayanağı belgeler ile ilan tarihinden itibaren (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacaktır. Bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.6- İİK.127. Mad. GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (Mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara ve takip ilgililerine gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde iş bu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/224 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.04/04/2019 *Örnek no:27

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR