BAKIRKÖY 18. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İstanbul/Esenler'de 79 m2 daire icradan satılıktır

BAKIRKÖY 18. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00978905
Şehir : İstanbul / Esenler
Semt-Mahalle : FATİH MAH. / KARABAYIR
Oda Sayısı : 2+1
: 79
Bulunduğu Kat : Bodrum Katı
Yayınlandığı Gazeteler

KARAR 10.04.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/378 ESAS
Muhammen Bedeli
:
270,000 TL
Birinci Satış Günü
:
30.05.2019 10:50
İkinci Satış Günü
:
26.06.2019 10:50
Satış Yeri
:
Bakırköy Adalet Sarayı Satış Mezat Salonu

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.

BAKIRKÖY 18. İCRA DAİRESİ

2018/378 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı:İstanbul İli, Esenler İlçesi, Esenler Mah., 186 Ada, 8 Parsel Sayılı 142,00 m2 Yüzölçümlü Arsa Nitelikli Ana Taşınmazda 2/24 Arsa Paylı Bodrum Kat 1 Nolu Bağımsız Bölüm Daire Nitelikli Taşınmazın Tamamı Satışa Konudur.
Özellikleri: Satışa ilişkin dosyada mevcut 08/01/2019 tarihli bilirkişi raporuna göre "İstanbul İli, Esenler İlçesi, tapuda Esenler Mahallesi, 186 ada 8 parsel sayılı, kat irtifaklı arsa nitelikli taşınmazda 2/24 arsa paylı, halihazırda ise Fatih Mahallesi 261.Sokaktan 15 dış kapı numarası alan binada, bodrum kat, 1 bağımsız bölüm numaralı "daire’’ niteliğindeki taşınmazın tamamıdır.Yerinde ve Esenler Tapu Müdürlüğü arşivinde bulunan 23.05.2013 gün 3265 sayı ile onaylıprojesi üzerinde yapılan incelemede; 8 parsel üzerine bodrum kat+ zemin kat+ 4 normal kattan ibaret,B.A.K. tarzda 2.sınıf malzeme ve işçilik kalitesiile inşa edilmiş takribi 5 yıllık ömre sahip bina bulunduğu, binanın girişinin zemin kattan sağlanıp, asansörü mevcut binada her katta birer adet daire mevcut olup,binanın yer döşemesi granitkaplama,dış kapısı çelik doğrama, duvarların sıvalı boyalı olduğu anlaşılmıştır. Kıymet takdirine konu bodrum kat 1 bağımsız bölüm numaralı daireye, zemin kat girişli binada 1 kat inilmek suretiyle ulaşıldığı, bina cephesinden bakıldığında dairenin tavanına yakın bölümde açılan pencerelerin parapetlerinin yol kotunda bulunup buradan gün ışığı aldığı,1 bağımsız bölümün 1 iç kapı numarası alıp salon+2 yatak odası+ banyo+wc + mutfak mahallerinden ibaret,salon ve odayer döşemesi lamine parke kaplama, duvarlar sıvalı,boyalı, ıslak hacim zemin döşemeleri seramik kaplama, mutfakta dolapları, eviyesi, tezgahı,banyoda lavabosu, klozeti ile duş-a kabini, sıhhi tesisat armatürleri mevcut, banyo duvarları seramik kaplama, pencereleri pvc,iç kapıları Amerikan panel doğrama, dış kapısı çelik doğrama olup taşınmazın brüt 87 m2,net 79 m2 alana sahip olduğu, dairede elektrik, su ve doğalgaz kombi tesisatı, bulunduğugörülmüştür. Satışa konu taşınmaz kara-yayaulaşımına müsait alt ve üst yapısı tamamlanmış tüm kamu hizmetlerinden yararlanabilir bir mevkide Anafartalar Caddesi ile Hamidiye Caddeleri arasındaki konumda Akşemsettin ilk ve Orta okul ile lisesine, TEM Otoyoluna, Otogarayakın mesafede yer aldığı anlaşılmaktadır.Taşınmazın bulunduğu bina 5 yıllık ömre sahip olup Yapı Denetim Kanunu kapsamında inşa edilmiştir."denilmektedir.
İmar Durumu : Esenler Belediye Başkanlığı İmar ve ŞehircilikMüdürlüğü’nün 20.12.2018 tarih 3043 sayılı yazısında; Esenlerİlçesi, Fatih Mahallesi,186 ada 8 parsel sayılı,sayılı taşınmazın 13/03/2013tasdik tarihli 1/1000 ölçekli EsenlerUygulama İmar Planında Bitişik Nizam 5 kat yapılanmada “Konut Alanı”nda kaldığı anlaşılmaktadır.
Kıymeti : 270.000,00 TL
KDV Oranı : Konut Finansmanından Kaynalı Kredi Olduğundan KDV' den Muaf
Kaydındaki Şerhler : Beyan: Otopark bedeline ilişkin taahhütname bulunmaktadır.
Beyan: Yönetim planı 20/06/2014
1. Satış Günü : 30/05/2019 günü 10:50 - 11:00 arası
2. Satış Günü : 26/06/2019 günü 10:50 - 11:00 arası
Satış Yeri : Bakırköy Adalet Sarayı Satış Mezat Salonu
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SATIŞ ŞARTLARI :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. İhaleye fiziken iştirak edecek veya teklifte bulunacak gerçek veya tüzel kişiler Teminat bedelini ihaleye katılımdan önce T.Vakıflar Bankası T.O.A. nezdindeki TR 51 0001 5001 5800 7300 5897 58 iban numaralı hesaba katılımcı tarafından TC Kimlik veya Vergi numaraları yazılı vaziyette yatırılmış olması ve banka dekontunun aslının ibraz edilmiş olması gerekmektedir. Banka hesabına yatırılan teminat bedellerinin iadesi yine banka hesabı üzerinden yatıran kişinin hesabına yapılacaktır. Ayrıca Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün 12/03/2013 tarihli 10594 sayılı yazısı uyarınca; ihaleye nakit olarak teminatını sunarak da katılabilecektir. Bu gayrimenkul üzerinde hakkı olan alacaklının iştiraki halinde alacağı mezkur nispet raddesinde ise İ.İ.K.nun 124/4. Madde gereğince ayrıca pey akçesi veya teminat aranmaz. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Konut Finansmanından Kaynalı Kredi Olduğundan KDV' den Muaf olup Damga vergisi, tapu alım harcı ve tapu dairesince alınacak başkaca masraflarile teslim ve tahliye masrafları alıcıya aittir. Alıcıya yapılacak ihtarda verilen süre içerisin de ihaleden kaynaklanan Damga Vergisive tapu alım harcını yatırmadığı taktirde resen İİK nun 133. Maddesi uyarınca ihalenin iptaline karar verilecektir. İhaleden kaynaklanan Tellâliye resmi, tapu satımharcısatış bedelinden ödenir. Taşınmazın aynından doğan vergi borcu yönünden ise takibin ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile başlatılan takip olması halindeihale bedelinin dosya alacağını karşılamaması durumunda 7101 sayılı kanunla değişikliğe gidilen İ.İ.K 206. Madde ve 6183 sayılı AATUHK'nun 21/2 maddesi dikkate alınacaktır.
3- Tahliye işlemleri için "taşınmaz alıcıya ihale edilip bedeli alındıktan sonra alıcı namına tescil edilmesi için (134) üncü maddede yazılı müddete riayet edilerek tapuya müzekkere yazılır. Taşınmaz borçlu tarafından veya hacizden evvelki bir tarihte yapıldığı resmi bir belge ilebelgelenmiş bir akte dayanmayarak başkaları tarafından işgal edilmekteise onbeş gün içinde tahliyesi için borçluya veya işgal edene bir tahliye emri tebliğ edilir. Bu müddet içinde tahliye edilmezse zorla çıkarılıp taşınmaz alıcıya teslim olunur." hükmünü içeren İ.İ.K 135.Maddesiuygulanır.
4- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
5- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
6- İİK 'nun 127. maddesi uyarınca, ilanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.
7 - Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
8- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve şartnamenin içeriğini kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/378 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.02/04/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR