BAKIRKÖY 18. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İstanbul Esenler'de 43 m² daire icradan satılıktır

BAKIRKÖY 18. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00998340
Şehir : İstanbul / Esenler
Semt-Mahalle : TUNA MAH. / KARABAYIR
Oda Sayısı : 1+1
: 43
Yayınlandığı Gazeteler

MİLAT 17.05.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/633 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
120,000 TL
Birinci Satış Günü
:
18.06.2019 15:10
İkinci Satış Günü
:
17.07.2019 15:10
Satış Yeri
:
Bakırköy Adalet Sarayı Satış Mezat Salonu

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. BAKIRKÖY 18. İCRA DAİRESİ

2018/633 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

TAŞINMAZIN

Tapu Kaydı: İstanbul İli, Esenler İlçesi, Atışalanı Mah., Karabayır Mevkii 692Ada, 22 Parsel Sayılı 269,63 m2 Yüzölçümlü Ana Taşınmazda 4/100 Arsa Payılı Bodrum Kat 1 Nolu Bağımsız Bölüm Konut Nitelikli Taşınmazın Tamamı Satışa Konudur.

Özellikleri: Satışa ilişkin dosyada mevcut24/09/2018 tarihli bilirkişi raporuna göre "Satışa konu taşınmaz; İstanbul İli, Esenler İlçesi, Tuna Mahallesi, 707 Sokağa cepheli olup, sokaktan 3 kapı numarası almakta olan Özden apartmanı A blok girişi dahilinde yer almaktadır. Taşınmaz 269,63 m² miktarlı kat mülkiyeti tesisli Bodrum Zemin 3 Normal Katlı Bina ve Arsası vasıflı ana taşınmazda kain 4/100 arsa paylı, bodrum kat, (1) bağımsız bölüm nolu konutun tamamı niteliğindedir. Konu taşınmazın yer aldığı yapı; Bodrum kat + Zemin kat +3 Normal kattan müteşekkil, B.A.K. tarzda, bitişik nizamda, 2.Sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiştir. 707. Sokak cephesinden zemin kattan 2 ayrı girişli konut binası, bodrum katta; arka bahçe çıkışı, 3 konut, zemin katta; 2 ayrı bina girişi, 3 konut, 1., 2. ve 3. Normal katlarda 3 er konut şeklinde, 15 bağımsız bölümlü olarak realize edilmiştir. Binanın kat sahanlık ve basamakları granit kaplama, dış cephesi granül sıva üzeri akrilik boyalı, bina dahilinde elektrik, sıhhi tesisatı mevcuttur. Esenler tapu müdürlüğünde incelenen 21.11.2011 tarih ve 2011/2748 sayılı mimari projesine göre 15 bağımsız bölümlüdür. Taşınmazın katı ve kattaki konumu açısından yeri projesi ile uyumludur. Konu taşınmaz zemin katından giriş almakta olan binanın A girişinde bodrum katında, girişe göre solda yer almaktadır. Projesine göre konutun iç mahalleri; antre, hol, banyo-wc, oda, salon, açık mutfak mahalli halinde 43 m² net alanlı, 48 m² brüt alanlıdır. Mahallinde taşınmazın iç mahalleri projesi ile uyumlu vaziyette olup, oda ve salonun kullanım şekli değiştirilmiş, Salonda yer alan mutfak nişi ayrılarak mutfak hacmi oluşturulmuştur. Mahallinde iç ölçüleri itibari ile toplam yaklaşık 43 m² net, 48 m² brüt alana sahiptir. Konutun zemin döşemeleri seramik + laminant parke kaplı, duvarları saten boya + kağıt kaplı, tavanları kartonpiyer + plastik boyalıdır. Konutun pencereleri ısıcamlı P.V.C doğrama olup, dış kapısı çelik kapıdır. Satışa konu taşınmaz bulunduğu konum itibariyle alt ve üst yapı tamamlanmış, her türlü belediye ve alt yapı hizmetlerinden istifade edecek konumda, civarı ticaret + iskan sahasında yer almakta olup, ulaşım imkanları elverişlidir. Bölgede benzer, 5 – 10 yıllık binalarda yer alan konutların birim m² değerleri 2.250TL/m² ile 3.000TL/m² aralığında değişmektedir."denilmektedir.
İmar Durumu : Esenler Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü 02.08.2018 tarih, 3476 sayılı yazısında; Özetle;Esenler İlçesi, Tuna Mahallesi, 692 ada, 22 parselin bir kısmı 13.03.2013 onaylı 1/1000 ölçekli Esenler Uygulama İmar Planında kısmen “Bitişik Nizam, 4 kat Ticaret + Hizmet + Konut Alanında” kısmen de “Bitişik Nizam 4 kat Konut Alanında” kalmaktadır.Bahse konu yerin imar işlem dosyasında; 14.12.2011 tarih D/4430 sayı ile ruhsatlı olduğu görülmüş olup, onaylı mimari projesinde 11 nolu bağımsız bölüm alanının 150 m² altında olduğu yapı ruhsat tarihi itibariyle 1 m² maliyetinin 565 TL olduğu görülmüştür. Söz konusu taşınmazın adresi ; Tuna Mahallesi, 707 Sokak, No:3 iç kapı no:1 Esenler /İstanbul olup, 2018 yılı m² birim değeri : 1.177,28 TL’dir. Denilmiştir.
Kıymeti : 120.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler : Beyan: Yönetim planı 21/02/2012
Beyan: (AT)... KM' ne çevrilmiştir.
Beyan: Otopark bedeline ilişkin taahhütname bulunmaktadır.
1. Satış Günü : 18/06/2019 günü 15:10 - 15:20 arası
2. Satış Günü : 17/07/2019 günü 15:10 - 15:20 arası
Satış Yeri : Bakırköy Adalet Sarayı Satış Mezat Salonu
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SATIŞ ŞARTLARI :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. İhaleye fiziken iştirak edecek veya teklifte bulunacak gerçek veya tüzel kişiler Teminat bedelini ihaleye katılımdan önce T.Vakıflar Bankası T.O.A. nezdindeki TR 51 0001 5001 5800 7300 5897 58 iban numaralı hesaba katılımcı tarafından TC Kimlik veya Vergi numaraları yazılı vaziyette yatırılmış olması ve banka dekontunun aslının ibraz edilmiş olması gerekmektedir. Banka hesabına yatırılan teminat bedellerinin iadesi yine banka hesabı üzerinden yatıran kişinin hesabına yapılacaktır. Ayrıca Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün 12/03/2013 tarihli 10594 sayılı yazısı uyarınca; ihaleye nakit olarak teminatını sunarak da katılabilecektir. Bu gayrimenkul üzerinde hakkı olan alacaklının iştiraki halinde alacağı mezkur nispet raddesinde ise İ.İ.K.nun 124/4. Madde gereğince ayrıca pey akçesi veya teminat aranmaz. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, tapu alım harcı ve tapu dairesince alınacak başkaca masraflarile teslim ve tahliye masrafları alıcıya aittir. Alıcıya yapılacak ihtarda verilen süre içerisin de ihaleden kaynaklanan Damga Vergisi , KDV ve tapu alım harcını yatırmadığı taktirde resen İİK nun 133. Maddesi uyarınca ihalenin iptaline karar verilecektir. İhaleden kaynaklanan Tellâliye resmi, tapu satımharcısatış bedelinden ödenir. Taşınmazın aynından doğan vergi borcu yönünden ise takibin ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile başlatılan takip olması halindeihale bedelinin dosya alacağını karşılamaması durumunda 7101 sayılı kanunla değişikliğe gidilen İ.İ.K 206. Madde ve 6183 sayılı AATUHK'nun 21/2 maddesi dikkate alınacaktır.
3- Tahliye işlemleri için "taşınmaz alıcıya ihale edilip bedeli alındıktan sonra alıcı namına tescil edilmesi için (134) üncü maddede yazılı müddete riayet edilerek tapuya müzekkere yazılır. Taşınmaz borçlu tarafından veya hacizden evvelki bir tarihte yapıldığı resmi bir belge ilebelgelenmiş bir akte dayanmayarak başkaları tarafından işgal edilmekteise onbeş gün içinde tahliyesi için borçluya veya işgal edene bir tahliye emri tebliğ edilir. Bu müddet içinde tahliye edilmezse zorla çıkarılıp taşınmaz alıcıya teslim olunur." hükmünü içeren İ.İ.K 135.Maddesiuygulanır.
4- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
5- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
6- İİK 'nun 127. maddesi uyarınca, ilanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.
7 - Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
8- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve şartnamenin içeriğini kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/633 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.17/04/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR