BAKIRKÖY 18. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İstanbul Esenler’de 3+1 daire icradan satılıktır

BAKIRKÖY 18. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01115516
Şehir : İstanbul / Esenler
Oda Sayısı : 3+1
: 110
Bina Yaşı : 11-15 Arası
Bulunduğu Kat : Zemin Kat
Binadaki Kat Sayısı : 7
Yayınlandığı Gazeteler

POSTA 15.01.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2019/214 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
230,000 TL
Birinci Satış Günü
:
27.02.2020 14:40
İkinci Satış Günü
:
23.03.2020 14:40
Satış Yeri
:
Bakırköy Adalet Sarayı Satış Mezat Salonu

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.BAKIRKÖY 18. İCRA DAİRESİ

2019/214 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
TAŞINMAZIN TAPU KAYDI:İstanbul İli, Esenler İlçesi, Esenler Mah. 3739 Parsel, 229,20 m2 Yüzölçümlü, 20/230 Arsa Paylı, Zemin Kat, 3 Nolu Bağımsız Bölüm Mesken Nitelikli Taşınmazın Tamamı Satışa Konudur.
Özellikleri:Satışa ilişkin dosyada mevcut10/05/2019 tarihli bilirkişi raporuna göre " Satışa konu taşınmaz;Esenler Mahallesi, 233.Sokak No;12 adresinde Esenler/İstanbul adresindedir. Ana taşınmaz üzerinde, 2 Bodrum+Zemin+4 Normal Katlı bitişik nizam betonarme binadır. 2.Bodrum katta sığınak ve otopark, 1 bodrum katta ve normal katlarda2 şerdaire olmak üzeretoplam 10 bağımsız bölüm tescil edilmiştir. Dış cephe tuğla kaplama, Bodrum Kat ve Zemin Kat pencereleri ferforje demir ile korunaklı hale getirilmiştir. Bina giriş kapısı camlı ferforjeli demir kapı olup, merdivenler ve sahanlıklar mermer kaplıdır. Asansör mevcuttur. Kot farkından dolayı 1.bodrum kat kısmen açıkta kalmaktadır. Bina yaklaşık 12 yaşında olup 2.sınıf yapıdır.Bahse konu yerin imar işlem dosyasında yapılan tetkikte; 2 Bodrum+Zemin+4 Normal Katlı binanın zemin kattaki 3 nolu bağımsız bölümün alanının150 m2’den küçük olduğu, toplam 10 bağımsız bölümiçin 15.12.2005tarih ve 2005/R-373sayı ile ruhsatımevcuttur. Değerleme Konusu zemin kat 3 nolu Bağımsız Bölüm;Taşınmazın zemin katında bulunmakta olup, 3+1salon+Mutfak+Banyo+wc+antre+balkon alanlıdır.Islak hacimler seramik, odalar marley, salon laminant parkedir.Pencereler alüminyum doğramalı çift camdır. Isınma Doğalgaz kombidir. Banyoda klozet, dolaplı lavoba ve dolaplı ayna, Tavanlar kartonpiyerli, Mutfak alt ve üst dolapları mdfkaplama, tezgahüstü mermer kaplama,kapılar paneldir. 7,63 m2balkon aradaki duvar kaldırılarak mutfak alanına dahil edilmiştir. net 84,76 m2, Brüt 110.20 m2 alanlıdır."denilmektedir.
İmar Durumu :Esenler Belediye Başkanlığı,İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 01.03.2019 tarihliyazısında; ‘’Esenler ilçesi,Fatih Mahallesi, 3739 parsel 13.03.2013 onaylı 1/1000 ölçekli Esenler Uygulama İmar Planında, bitişik nizam 5 kat konut Alanındakalmaktadır.‘’Denilmektedir.
Kıymeti : 230.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler :Yönetim Planı-09/05/2006 Tarihli
1. Satış Günü : 27/02/2020 günü 14:40 - 14:50 arası
2. Satış Günü : 23/03/2020 günü 14:40 - 14:50 arası
Satış Yeri : Bakırköy Adalet Sarayı Satış Mezat Salonu
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SATIŞ ŞARTLARI :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. İhaleye fiziken iştirak edecek veya teklifte bulunacak gerçek veya tüzel kişiler Teminat bedelini ihaleye katılımdan önce T.Vakıflar Bankası T.O.A. nezdindeki TR 51 0001 5001 5800 7300 5897 58 iban numaralı hesaba katılımcı tarafından TC Kimlik veya Vergi numaraları yazılı vaziyette yatırılmış olması ve banka dekontunun aslının ibraz edilmiş olması gerekmektedir. Banka hesabına yatırılan teminat bedellerinin iadesi yine banka hesabı üzerinden yatıran kişinin hesabına yapılacaktır. Ayrıca Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün 12/03/2013 tarihli 10594 sayılı yazısı uyarınca; ihaleye nakit olarak teminatını sunarak da katılabilecektir. Bu gayrimenkul üzerinde hakkı olan alacaklının iştiraki halinde alacağı mezkur nispet raddesinde ise İ.İ.K.nun 124/4. Madde gereğince ayrıca pey akçesi veya teminat aranmaz. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, tapu alım harcı ve tapu dairesince alınacak başkaca masraflarile teslim ve tahliye masrafları alıcıya aittir.
İhale damga vergisi, KDV, tapu alım harcı ve tapu dairesince alınacak başkaca masraflar ve taşınmazın tahliye ile teslim giderleri alıcıya ait olacaktır. Alıcıya yapılacak ihtarda verilen süre içerisin de ihaleden kaynaklanan damga vergisi ve KDV yatırılmadığı taktirde resen İİK nun 133. Maddesi uyarınca ihalenin iptaline karar verilecektir. İhaleden kaynaklanan tellaliye ücreti yönünden; belediye tarafından tellalgörevlendirilmiş ise Yargıtay 12 HD. 2014/33352 Esas, 2015/406 Karar, 20464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 67. Maddesi gereğince sorumlu kişiden tahsil edilir. Tellaliye ücreti satıcıya aittir ancak ihale alıcısının ihale ek bedelini yatırmaması ve ihale kararının kaldırılmasına sebebiyet vermesi halinde tellaliye ücretinden ihale kararının kaldırılmasına neden olan ihale alıcısı sorumludur. Yatırdığı teminattan kesilerek tellaliye ücreti ihalenin kesinleşmesi beklenmeden belediye’yeödenecektir. Tapu satımharcısatış bedelinden ödenir. Taşınmazın aynından doğan vergi borcu yönünden ise takibin ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile başlatılan takip olması halindeihale bedelinin dosya alacağını karşılamaması durumunda 7101 sayılı kanunla değişikliğe gidilen İ.İ.K 206. Madde ve 6183 sayılı AATUHK'nun 21/2 maddesi dikkate alınacaktır.
3- Tahliye işlemleri için "taşınmaz alıcıya ihale edilip bedeli alındıktan sonra alıcı namına tescil edilmesi için (134) üncü maddede yazılı müddete riayet edilerek tapuya müzekkere yazılır. Taşınmaz borçlu tarafından veya hacizden evvelki bir tarihte yapıldığı resmi bir belge ilebelgelenmiş bir akte dayanmayarak başkaları tarafından işgal edilmekteise onbeş gün içinde tahliyesi için borçluya veya işgal edene bir tahliye emri tebliğ edilir. Bu müddet içinde tahliye edilmezse zorla çıkarılıp taşınmaz alıcıya teslim olunur." hükmünü içeren İ.İ.K 135.Maddesiuygulanır.
4- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
5- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
6- İİK 'nun 127. maddesi uyarınca, ilanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.
7 - Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
8- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve şartnamenin içeriğini kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/214 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.02/01/2020

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR