İSTANBUL 4. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

İstanbul/Beyoğlu'nda 2+1 daire mahkemeden satılıktır

İSTANBUL 4. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00926085
Şehir : İstanbul / Beyoğlu
Semt-Mahalle : SÜTLÜCE MAH. / HALICIOĞLU
Oda Sayısı : 2+1
: 79
Bulunduğu Kat : Bodrum Katı
Binadaki Kat Sayısı : 8
Yayınlandığı Gazeteler

HÜRRİYET 08.01.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/8 SATIŞ
Muhammen Bedeli
:
280000 TL
Birinci Satış Günü
:
22.02.2019 14:00
İkinci Satış Günü
:
22.03.2019 14:00
Satış Yeri
:
İstanbul Adalet Sarayında Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu B2 -332 Çağlayan/ İstanbul

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.İSTANBUL 4. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2018/8 SATIŞ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına Karar verilen gayrimenkulün Cinsi, Kıymeti, Adedi, Evsafı :
TAPU KAYDI: İstanbul ili, Beyoğlu İlçesi Sütlüce Mahallesi 2731 ada 3 parsel sayılı ana taşınmaz niteliğindekikargir apartman olan 207 m2. Yüzölçümlü taşınmazın 1.bodrum kat 3.bağımsız bölüm 90 m2. 70/150 arsa paylı mesken nitelikli Taşınmaz ve bunlara bağlı hak ve yükümlülükleri ile birlikte ihale edilecektir.
İMAR DURUMU : Dosyada Mevcut Bilirkişi Raporunda Taşınmaz; " BeyoğluBelediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik müdürlüğünün 23/02/2018 tarih E.2018-1569 GD.948 Ç.2234 sayılı
yazısında;
‘’Beyoğlu Sütlüce Mahallesi Bade Sokak L-114 pafta 2731 da 3 parsel sayıl yerin 21/03/2003 onay tarihli 1/1000 ölçekli Halıcıoğlu Sütlüce Bölgesi Uygulama İmar Planındaa İstikamet kesintisi 02/02/2003 onay tarihli plan notu tadilatında H:4 kat (Bİna yüksekliği 14,50 m.aşamaz)irtifalı bitişik nizkam konut alanında kaldığı " Denilmektedir.
ÖZELLİKLERİ : Satışa ilişkin dosyada mevcut, Bilirkişi Raporunda Taşınmaz;
"Dava konusu İstanbul ili Beyoğlu İlçesi Sütlüce Mahallesi Bade Sok Azizbey Apartmanı N:4'de bulunan tapuda 207,00 M2.yüzölçümlü 2731 ada 3 parselde kayıtlı 1.bodrum kat3.bağımsız bölüm nolu 70/1500 arsa paylı mesken niteliklitaşınmaz olup mahallinde yapılan inceleme ana gayrimenkul , betonerme karkas statik sistemde inşaa edilmiş 4 bodrum kat + zemin kat+3 normal kattan müteşekkil toplamda 8 katlı olup dış cephesi ısı yalıtımlıve akrilik boyalı apartman yüksek girişli olup 9 basamak merdiven çıkılarak demir kontrüksiyon cümle kapısından girilmektedir. Merdiven basamakları mermer sahanlıkları palledyendir .Herkatta 2 daire vardır. Her katta 2 daire vardır.
Dava konusu daireye cümle kapısından girildikten sonra merdiven inilerek ulaşılmakta olup iniş yönüne göre sağ kolda kaldığı
Daireye mobilyalı çelik kapıdan girildiği giriş holü, koridor ve bu koridoraaçılan balkonlu salon,2 yatık odası sandık odası, mutfak ,banyo ,wc mahallerinden ibaret olup toplam alanının net 79,31 m2. Doğalgaz yakıtlı kaloriferli projesinde ,salonun masif parke odalar pvc (marley),pencere ve kapılar ahşap olarak işlendiği konu taşınmazın bulunduğu yöre belediye hizmetlerinden yararlandığı altyapısının tam olduğu çevre teşekkülü ağırlıklı olarak giriş katları dükkan olan 3-5 kat arası konut yerleşiminden oluştuğumerkezi bir yerde çarşı ve pazara yürüme mesafesinde İstanbul çevre yolu bağlantısına ve Halıcıoğlu kavşağına yaklaşık 200 m mesafede otobüs, metrobüs duraklarına yakınolduğu tespit edilmiştir.

GAYRİMENKULÜN KIYMETİ : Dosyada mevcut Bilirkişi Raporuna göre taşınmazın değeri 280,000,00.TL. (ikiyüzseksenbin.TL.) ' sı olduğu takdir edilmiştir. KDV ORANI % 1 dir.

SATIŞ ŞARTLARI :

1- Yukarıda Tapu Kaydı, Genel Özellikleri ve Kıymeti belirtili taşınmazınihalesi 22/02/2019 CUMAGÜNÜ saat 14,00.’ dan - 14,05’ a kadar, İstanbul Adalet Sarayında Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu B2 -332 Çağlayan/ İstanbul adresinde yapılacak olup, 1. ihale günü tahmin edilen kıymetin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa taşınmaz en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla ihalesi yapılamayan taşınmazlar
22/03/2019 CUMA GÜNÜ aynı yer ve saatinde taşınmaz ilanda gösterilen müddet sonunda en çok arttırana ihale edilecektir.
Şu kadarki; Artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin %50' sini bulmasıve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
Açık artırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla başlanır. Elektronik ortamda teklif verme, birinci ihale tarihinden yirmi gün önce başlar, ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer; ikinci ihalede ise elektronik ortamda teklif verme birinci ihaleden sonraki beşinci gün başlar,ikinci ihalenin tamamlanacağı 22/03/2019 tarihindenönceki gün sonunda sona erer. Elektronik ortamda verilecek tekliflermalın muhammenkıymetinin yüzde ellisinden az olamaz; teklif vermeden önce, ihaleye çıkarılan malın muhammen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde teminat gösterilmesi zorunludur. Elektronik ortamda teklif verecekler içinAdalet Bakanlığı Resmi İnternet Sitesinde mevcut e-satış portalı üzerinden Satış Memurluğumuz birim kodu olarak (Birim kodu: 1032556) esas alınması ve mutlaka Memurluğumuz 2018/8Satış DosyaNumarasının belirtilmesi gerekmektedir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin taşınmazın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri, elektronik ortamda teklif vererek artırmaya katılacaklarda yineteminat göstermesi gerekmektedir.(İİK.Md.124/3). Elektronik ortamda teklif verecek gerçek veya tüzel kişiler Teminat Bedellerini yine Adalet Bakanlığı Resmi İnternet Sitesinde mevcut e-satış portalı üzerinden tanımlanmış bulunan hesaba yine elektronik ortamda yatıracaklardır. Banka hesabına yatırılan teminat bedellerinin iadesi yine banka hesabı üzerinden yatıran kişinin hesabınayapılacaktır.
Bu gayrimenkul üzerinde hakkı olan alacaklının iştiraki halinde alacağı mezkur nispet raddesinde ise İİK. Md. 124/4 gereğince ayrıca pey akçesi veya teminat aranmaz. Satış peşin para iledir. Alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. %1 KDV.,‰ 5,69 D.V., ‰ 20 Tapu Alım Harcı, gayri menkulün tahliye ve teslim masrafları ile yasalarca alıcıya yüklenen her türlü vergi ve giderler alıcıya aittir. YukarıdaDellaliye, TapuSatım harcı ve Taşınmazın aynından doğan birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. (Vergi, Harçoran ve cinslerindeyasal değişiklik yapılması halinde ilgili mevzuat uygulanacaktır.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.
4-İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleribedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak, bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup, masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. İş bu ilantapu kayıtlarında adresi bulunmayan bütün ilgililere tebliğ yerine geçer.
6-Satışa iştirak edenlerin, şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş, taşınmazla ilgili dosyada mevcut her türlü bilgi ve belgeyi görmüş-okumuş biliyor sayılacakları,
AyrıcaYabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketlerinin Gayrimenkul hukuku ile ilgili hakları için 2644 Sayılı Tapu Kanunu hükümleri saklı tutulduğunun bilinerek ihale öncesi ilgililerinin kendi durumlarını bu yasa çerçevesinde değerlendirerek lüzumlu bilgi ve belgeleri temin ettikten sonra ihaleye katılmaları gerektiği, ihale yapılmış olsa dahi bu yasaya aykırılık tespiti halinde her türlü yasal sorumluluk alıcı veya alıcılara ait olacaktır.
Başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/8 SATIŞ sayılı dosya numarası ile Memurluğumuza başvurmaları ilan olunur.24/12/2018

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR