BEYKOZ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İstanbul/Beykoz’da bahçeli kargir ev icradan satılıktır (çoklu satış)

BEYKOZ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01038664
Şehir : İstanbul / Beykoz
Semt-Mahalle : PAŞABAHÇE MAH. / PAŞABAHÇE
: 914
Yayınlandığı Gazeteler

SABAH 12.08.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/2148 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
6,000,000 TL
Birinci Satış Günü
:
19.09.2019 10:30
İkinci Satış Günü
:
24.10.2019 10:30
Satış Yeri
:
Necmettin Erbakan Kültür Merkezi Tiyatro Salonu K:3 Beykoz İstanbul

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.BEYKOZ İCRA DAİRESİ

2018/2148 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İstanbul İl, Beykoz İlçe, 205 Ada, 1 Parsel, PAŞABAHÇE Mahalle/Köy, E.ÇUBUKLU CAD Y Mevkii, Bahçeli Kargir Üç Ev 1 Nolu Kargir Ev Nolu Bağımsız Bölüm İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Paşabahçe Mahallesi, 205 ada I parsel sayılı 914,00 m² miktarh Kat Mülkivetli taşınmazda 1/3 arsa paylı. I nolu kargir ev İstanbul Büyükşehİr Belediye Başkanlığı Boğaziçi İmar Müdürlüğünün 03.07,2018 tarihli imar durum belgesine göre; 205 ada 1 parsel; 22,07.1983 onanlı, 1/1000 ölçekli Boğaziçi Sahil Şeridi ve Öngörünüm Bölgesi Uygulama İmar Planında konut alanında kalmaktadır. 2960 sayılı yasanın geçici 4. Maddesi uyarınca konut kullanımına ayrılmış ancak yapı yapılmamış yerlerde ise yeşil alan statüsü uygulanır. İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Paşabahçe Mahallesi, 205 ada 1 parsel, Remzibey Sokak, No: 7 Beykoz İstanbul adresinde olup taşınmazların bulunduğu yakın çevrede, genellikle konut amaçlı ve 2-3 kat olacak şekilde yapılaşma söz konusudur. Yapılaşmanın orta yoğunlukta olduğu bölgede, sosyal yaşamın gerektirdiği alışveriş, sağlık ocağı, okul, market vb, sosyal ihtiyaçlar kısa mesafelerde karşılanabilmektedir. Bölge, orta düzey gelir grubuna sahip insanların ikamet etmeyi tercih ettikleri bir bölge özelliğini taşımakta olup, toplu taşıma araçlarının da güzergahına olan yakınlığı ulaşımda rahatlık yaşanmasını sağlamaktadır. Bölgenin her türlü teknik altyapısı tamamlanmış ve kamu hizmetlerinden istifadesi tamdır. 205 ada I parsel ] nolu kargir ev; Remzi bey Sokak, 7 kapı nolu binadır. Taşınmazın içerisi görülememiştir. Tapu Müdürlüğünde incelenen bila tarihli mimari projesine göre taşınmaz tek katlı 70 m²kullanım alanlı İken mahallinde zemin + 3 normal katlı olarak inşa edilmiştir. Bina yaklaşık 400 m2 kullanım alanlıdır. Binanın dış cephesi akrilik boyalı, çatısı kiremit döşelidir. Bina yaklaşık 46 yaşında olup İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Paşabahçe Mahallesi, 205 ada 1 parsel sayılı 914,00 m2 miktarlı Kat Mülkİyetlî taşınmazda 1/3 arsa paylı 1 nolu kargır evin mahal alanı ile tamamına Beykoz İcra Hukuk Mahkemesinin 2018/377 Esas 2019/148 Karar sayılı ilamı ile 6.000,000,00 TL bilirkişilerce kıymet takdir edilmiştir.

Kıymeti : 6.000.000,00 TLKDV Oranı : %8
1. Satış Günü : 19/09/2019 günü 10:30 - 10:35 arası
2. Satış Günü : 24/10/2019 günü 10:30 - 10:35 arası
Satış Yeri : Necmettin Erbakan Kültür Merkezi Tiyatro Salonu K:3 Beykoz İstanbul

2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İstanbul İl, Beykoz İlçe, 205 Ada, 2 Parsel, PAŞABAHÇE Mahalle/Köy, E.ÇUBUKLU CAD. Y Mevkii, İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Paşabahçe Mahallesi 205 ada 2 parsel sayılı 915,00 m2 arsa vasıflı taşınmazın 307/915 hissesi205 ada 2 parsel; '22.07.1983 onanlı. 1/1000 ölçekli Boğaziçi Sahil Şeridi ve Öngörünüm Bölgesi Uygulama İmar Planında 3 parselle birlikte öneri okul alanında kalmaktadır. Boğaziçi İmar Yüksek Koordinasyon Kurulunun 13,06.201! tarih ve 201 î/2 sayılı karan ile onanan vc 04,01.2013 tarih ve 2013/3 sayılı kararı İle de tadili yapılan 1/1000 ölçekli Boğaziçi Sahil Şeridi ve Öngörünüm Bölgesi Uygulama İmar Planı Plan Lejantı ve Plan hükümlerinin 6.1 İlköğretim ve Ortaöğretim tesisleri alanları maddesine göre; bu alanlarda fonksiyonun gerektirdiği ölçülerde olmak vc en çok 3 katı (H: 11,00 m, inifayı) geçmemek koşulu ile yerine vc çevresine uyum sağlayacak tarzda her eğitim kurumu alanında tip olmayan özel proje hazırlanacaktır. Hazırlanacak projeler Büyükşehir Belediye Başkanlığının uygun bulması vc ilgili Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonun karan ile uygulama yapılacaktır, Söz konusu uygulama İmar Planı ve Plan Lejantı ve Plan Hükümlerinin; 9.20, maddesinde eğitim tesisleri umumu hizmetlere ayrılan alanlardır. Bu alanlar Öncelikle kamulaştırtacak alanlar olup, bu alanlarda Korunması gerekli kültür varlık uygulaması hariç kamusallaştırma işlemi tamamlanmadan uygulamaya geçilemez. Diğer hususlarda onanlı plan hükümlerine uyulacaktır, 'denilmiştir. 205 ada 2 parsel, Ahmet Çavuş Sokak üzerinde yer almaktadır Beykoz İstanbul adresinde olup taşınmazların bulunduğu yakın çevrede, genellikle konut amaçlı ve 2-3 kat olacak şekilde yapılaşma söz konusudur. Yapılaşmanın orta yoğunlukta olduğu bölgede, sosyal yaşamın gerektirdiği alışveriş, sağlık ocağı, okul, market vb, sosyal ihtiyaçlar kısa mesafelerde karşılanabilmektedir. Bölge, orta düzey gelir grubuna sahip insanların ikamet etmeyi tercih ettikleri bir bölge özelliğini taşımakta olup, toplu taşıma araçlarının da güzergahına olan yakınlığı ulaşımda rahatlık yaşanmasını sağlamaktadır. Bölgenin her türlü teknik altyapısı tamamlanmış ve kamu hizmetlerinden istifadesi tamdır.205 ada 2 parsel; Parsel üzerinde mahallinde 3 adet bina bulunmaktadır. Mahallinde yapılan araştırma sonucunda mevcut binaların borçluya ait yapı bulunmamakta olduğu şifahen öğrenilmiştir, 205 ada î parseldeki yapının bahçesi olarak kullanıldığı öğrenilmiştir. Bu sebeple kıymet takdiri sadece arsa değeri üzerinden hesaplanmış olup 205 ada 2 parsel için borçlu borçluya ait 307/915 hisse için Beykoz İcra Hukuk Mahkemesinin 2018/377 Esas 2019/148 Karar sayılı ilamı ile 1.013,100,00 TL bilirkişilerce kıymet takdir edilmiştir.

Kıymeti : 1.013.100,00 TLKDV Oranı : %18
1. Satış Günü : 19/09/2019 günü 10:45 - 10:50 arası
2. Satış Günü : 24/10/2019 günü 10:45 - 10:50 arası
Satış Yeri : Necmettin Erbakan Kültür Merkezi Tiyatro Salonu K:3 Beykoz İstanbul

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/2148 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.26/07/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR