İSTANBUL 10. SULH HUKUK MAHKEMESİ

İstanbul/Beyazıt'ta 2+1 daire mahkemeden satılıktır

İSTANBUL 10. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00964637
Şehir : İstanbul / Fatih
Semt-Mahalle : BEYAZIT MAH. / BAYAZIT
Oda Sayısı : 2+1
: 50
Bulunduğu Kat : 2
Yayınlandığı Gazeteler

AKŞAM 16.03.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/36 SATIŞ
Muhammen Bedeli
:
190,000 TL
Birinci Satış Günü
:
24.04.2019 13:30
İkinci Satış Günü
:
24.05.2019 13:30
Satış Yeri
:
İstanbul Adalet Sarayında B2 424 Nolu 10.Sulh Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda ÇAĞLAYAN İSTANBUL

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İSTANBUL 10.SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

DOSYA NO : 2018/36 SATIŞ

GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTTIRMA İLANIİSTANBUL 10.SULH HUKUK MAHKEMELERİSATIŞ MEMURLUĞU' NDAN
Satılmasına Karar verilen gayrimenkulün Cinsi, Kıymeti, Adedi, Evsafı :
TAPU KAYDI : İstanbul ili Fatih ilçesi Arabacı Beyazıt Mah. 1191 ada 197 parsel kargir apartman 2.kat 5 nolu bağımsız bölüm ,daire nitelikli, "Yönetim planı 09.05.1977 , 2942 sayılı kamulaştırma Kanunun 7.maddesine göre belirtme istanbul Büyükşehir Belediyesi, eklenti bilgileri kömürlük E 1 Kömürlük Haciz Fatih Belediye Başkanlığının 05.09.2007 tarih ve 965-55 say yaz. şerhi ve bunlara bağlı hak ve yükümlülükleri ile birlikte ihale edilecektir.
İMAR DURUMU : İstanbul10. Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğunun 2018/36 satış no sayılı dosyasında bulunan bilirkişi raporunda ''Fatih Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.10.2018 tarih ve E 138097 sayılı yazısında Fatih ilçesi , Silivri kapı mah. Kuru sebil sok Dış kapı no 23 1191 ada 197 parsel sayılı yer İstanbul IV numaralı, istanbul I numaralı yenileme alanları, İstanbul II numaralı yenileme alanları Kültür varlıklarını Koruma Bölge Kurullarınca uygun bulunarak Büyekşehir Belediye Başkanlığınca 04.10.2012 tarihinde onaylanan Fatih ilçesi (Tarihi yarımada) kentsel, Tarihi , kentsel Arkeolojik sit alanı 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar palanında 3.derece koruma bölgesinde, konut alanında kalmakta olup, H: 12,50 mt.irtifa almakta olduğu imar planlarından anlaşılmaktadır" denilmektedir.
ÖZELLİKLERİ : İstanbul 10 Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğunun 2018/36 satış no sayılı dosyasında bulunan bilirkişi raporunda '' İstanbul ili Fatih ilçesi Silivrikapı mah. Kuru sebil sok, dış kapı no 23, 1191 ada, 197 parsel üzerinde kain, 2.kat 5 nolu bağımsız bölüm numaralı yerdir, ana gayrimenkul: bitişik nizam tek yola cepheli 1.Bodrum kat, zemin kat ve 5 normal katlı binadan oluşmaktadır. Dosyaya konu taşınmaz 2.katta 5 nolu bağımsız bölüm mesken olarak kullanılmaktadır. Dairenin net alanı yaklaşık 50,00 m2 olarak ölçümlenmiştir. Daire 2 oda 1 salon, antre, tuvalet, banyo, mutfak, balkon şeklindedir. 2.kat 5 nolu bağımsız bölüm dairenin keşif tarihinde eşyalı ve kimse tarafından kullanılmadığı örülmüştür. Çelik kapı-banyo: lavabo-mutfak: Ahşap dolaplar, tevzgah ve seramik zemin kaplaması, mormal boya, doğalgaz bağlantısı var. Odalar: normal boya, zemin tipi MarleyIslak zeminler ve Antre: Seramik İç kapılan: Ahşap kapı Pencereler : ısıcamlı PVC doğrama yapılmıştır. Isıtma sistemi doğalgazlı kat kaloriferi şeklindedir. Dış Özellikler: Dış cephe mantolama ve boya yapılmış durumdadır. Yakın Çevresi tamamen konu alanı olarak gelişmiş bir bölgede olup, Fatih merkezine ulaşım taşınmazın Koca Mustafa Paşa caddesi üzerinden sürekli toplu taşınma araçlarıyla oldukça rahattır. Alt yapı: taşınmaz yol, su , elektrik, doğalgaz , okul ve altyapı hizmetlerinden yeterince yararlanmaktadır.Denilmektedir.
GAYRİMENKULÜN KIYMETİ : DosyadamevcutSatışa ilişkin dosyada mevcut Bilirkişi Raporundataşınmazın değeri 190.000,00 TL. (yüzdoksanbintl) ' sı olduğu takdir edilmiştir. KDV ORANI % 1 dir.
1- Yukarıda Tapu Kaydı, Genel Özellikleri ve Kıymeti belirtili taşınmazınihalesi 24.04.2019 ÇARŞAMBA GÜNÜ saat 13.30.’ dan - 13.35’ a kadar, İstanbul Adalet Sarayında B2 424 Nolu 10.Sulh Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda ÇAĞLAYAN İSTANBUL adresinde yapılacak olup, 1. ihale günü tahmin edilen kıymetin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa taşınmaz en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla ihalesi yapılamayan taşınmazlar 24.05.2019 CUMA GÜNÜ aynı yer ve saatinde taşınmaz ilanda gösterilen müddet sonunda en çok arttırana ihale edilecektir.
Şu kadarki; Artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin %50' sini bulmasıve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
Açık artırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla başlanır. Elektronik ortamda teklif verme, birinci ihale tarihinden yirmi gün önce başlar, ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer; ikinci ihalede ise elektronik ortamda teklif verme birinci ihaleden sonraki beşinci gün başlar,ikinci ihalenin tamamlanacağı 24.05.2019 tarihinden önceki gün sonunda sona erer. Elektronik ortamda verilecek tekliflermalın muhammenkıymetinin yüzde ellisinden az olamaz; teklif vermeden önce, ihaleye çıkarılan malın muhammen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde teminat gösterilmesi zorunludur. Elektronik ortamda teklif verecekler içinAdalet Bakanlığı Resmi İnternet Sitesinde mevcut e-satış portalı üzerinden 10.Sulh Hukuk MahkemesiSatış Memurluğumuz birim kodu olarak esas alınması ve mutlaka Memurluğumuz 2018/36. SATIŞ. Satış DosyaNumarasının belirtilmesi gerekmektedir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin taşınmazın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri, elektronik ortamda teklif vererek artırmaya katılacaklarda yineteminat göstermesi gerekmektedir.(İİK.Md.124/3). Elektronik ortamda teklif verecek gerçek veya tüzel kişiler Teminat Bedellerini yine Adalet Bakanlığı Resmi İnternet Sitesinde mevcut e-satış portalı üzerinden tanımlanmış bulunan hesaba yine elektronik ortamda yatıracaklardır. Banka hesabına yatırılan teminat bedellerinin iadesi yine banka hesabı üzerinden yatıran kişinin hesabınayapılacaktır.
3-Memurluğumuzun (Iban TR060001500158007306644435) numaralı hesabına teminat havalesi yapılarak, buna ilişkin dekont veya makbuzların ihaleden önce memurluğumuza fiziken teslim edilmesi gerekmektedir.
Bu gayrimenkul üzerinde hakkı olan alacaklının iştiraki halinde alacağı mezkur nispet raddesinde ise İİK. Md. 124/4 gereğince ayrıca pey akçesi veya teminat aranmaz. Satış peşin para iledir. Alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. %1 KDV.,‰ 5,69 D.V., ‰ 20 Tapu Alım Harcı, gayri menkulün tahliye ve teslim masrafları ile yasalarca alıcıya yüklenen her türlü vergi ve giderler alıcıya aittir. YukarıdaTellaliye, TapuSatım harcı ve Taşınmazın aynından doğan birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. (Vergi, Harçoran ve cinslerindeyasal değişiklik yapılması halinde ilgili mevzuat uygulanacaktır.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.
4-İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleribedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak, bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup, masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. İş bu ilantapu kayıtlarında adresi bulunmayan bütün ilgililere tebliğ yerine geçer.
6-Satışa iştirak edenlerin, şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş, taşınmazla ilgili dosyada mevcut her türlü bilgi ve belgeyi görmüş-okumuş biliyor sayılacakları,
AyrıcaYabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketlerinin Gayrimenkul hukuku ile ilgili hakları için 2644 Sayılı Tapu Kanunu hükümleri saklı tutulduğunun bilinerek ihale öncesi ilgililerinin kendi durumlarını bu yasa çerçevesinde değerlendirerek lüzumlu bilgi ve belgeleri temin ettikten sonra ihaleye katılmaları gerektiği, ihale yapılmış olsa dahi bu yasaya aykırılık tespiti halinde her türlü yasal sorumluluk alıcı veya alıcılara ait olacaktır.
Başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/36 SATIŞ sayılı dosya numarası ile Memurluğumuza başvurmaları ilan olunur.13.03.2019(İc.İf.K.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR