İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İstanbul Beşiktaş'ta 3+1 daire 1/2 hissesi icradan satılıktır

İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01048924
Şehir : İstanbul
Yayınlandığı Gazeteler

MİLLİ GAZETE 11.09.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
???????2018/450 ESAS
Muhammen Bedeli
:
600,000 TL
Birinci Satış Günü
:
04.11.2019 10:50
İkinci Satış Günü
:
02.12.2019 10:50
Satış Yeri
:
İstanbul 10. İcra Müdürlüğü Mezat Salonu-B Blok 1.Kat Kapı No:B3-136 Nolu Oda

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ
2018/450
ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı: İstanbul İl, Beşiktaş İlçe, ORTAKÖY Mahalle/Köy, 3.630,00 m2 Yüzölçümü, 312/46050 Arsa Payı, 1384 Ada, 3 Parsel,Mesken Nitelikli 38 Nolu Bağımsız Bölümün 1/2 hissesi.
Özellikleri: Anagayrimenkul, İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Ortaköy (İdari Levazım) Mahallesi, Koru Sokak ile Şehit Korhan Zağralı Sokakları arasında kalan Levazım Sitesi, Tapuda 1384 ada, 3 parselde kayıtlı 3.630,00 m2 yüzölçümlü parselde bulunan 5 adet bloktan biri olan G-2 Blok 6 Bodrum Kat + Zemin Kat + 9 Normal kattan müteşekkil toplamda 16 katlıdır. Yapının kotu Koru Sokaktan alınmış olup bodrum katlar iskana açıktır. Betonarme Karkas Statik Sistemde bitişik nizamda inşa edilmiştir. Dış cephesi sıvalı ve akrilik boyalıdır. Apartmana dükkanların da bulunduğu G3 Blok cümle kapısında girilmekte ve zemin kattaki koridordan G2 Bloka geçilmektedir. Merdivenleri mermer basamaklı ve küpeştelidir. Asansörlü, doğalgaz yakıtlı kaloriferlidir. Bakımlı temiz ve yaklaşık 8 yaşındadır.Keşif esnasında anagayrimenkul (G2) Blok 1. Bodrum Kattaki kıymet takdirine konu 38 bağımsız bölüm numaralı borçlunun 1/2 hissesinin maliki bulunduğu mesken gezilip görülmüştür.Satış konusu meskene mobilyalı çelik konstrüksiyon kapıdan girilmekte Salon ve salonla birleşik yemek odası, ve bu oda ile mutfağı bağlayan hol, 3 yatak odası, Banyo-wc, balkon ve Lavabo-wc mahalleri bulunmaktadır. Salon ve odaların zemin kaplamaları lamine parke, duvarlar saten boyalı, Islak hacimlerin zemin ve duvarları seramik kaplamadır. Pencereler ısı camlı pvc doğrama, iç kapılar panel ahşaptır. Mutfakta tezgah altı ve tezgah üstü dolaplar, banyolarda gerekli armatür ve vitrifiye elemanlar tamdır. 2. sınıf işçilik ve malzeme kullanılmıştır. Mesken yaklaşık net 105.00 m2 dir.
İmar Durumu : Beşiktaş Belediye Başkanlığı, Yazı işleri Müdürlüğü'nün İstanbul 18. İcra Müdürlüğü'ne yazmış olduğu 15.12.2017 tarih ve 9890-1157643-7295 sayılı yazısında; Beşiktaş İlçesi, Levazım Mahallesi, 88 pafta 1384 ada, 3 parsel sayılı yerin 18.06.1993 onay tarihli 1/5000 ölçekli Beşiktaş Geri Görünüm ve Etkilenme Bölgesi Revizyon Nazım imar planı ve 10.12.1993 onay tarihli 1/1000 ölçekli Beşiktaş Geri Görünüm ve Etkilenme Bölgesi Uygulama İmar Planında 24.07.1972 onay tarihli 1/1000 ölçekli Mevzi imar planının geçerli olduğu alanda blok düzende Hl: 18.50m. H2: 24.50 m. H3: 27.50 m. H4: 30.50 m. yüksekliklerde yapılanma hakkı almakta olup 'Konut' alanı sınırları içerisinde kalmakta olduğu; Yazı içeriğinin Plan ve parsel bilgilerinin tümünü içermediğinden buna göre uygulama yapılamayacağı belirtilmektedir.
Kıymeti: 600.000,00 TL (1/2 Hissesi)KDV Oranı : %8 (İhale neticesi oluşacak duruma göre 21.03.2019 tarih ve 843 Sayılı Cumhurbaşkanı kararına göre KDV oranı,48ve 91 seri nolu KDV genel tebliği gereğince %8 olarak uygulanacaktır)
Kaydındaki Şerhler : Beyan hanesinde 01/11/1976 tarih ile yönetim planı bulunmaktadır.2981 sayılı yasa gereği kat mülkiyetine çevrilmiştir. 12/04/2010 Tarih ve 672 yevmiye numarası ile Bakanlar kurulunun 01/03/2010 tarih ve 2010/182 nolu kararı gereğince yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerdekendi ülkelerinin kendi kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğine sahip ticaret şirketlerinin taşınmaz ve sınırlı ayni hak edinim talepleri karşılanmayacaktır. Diğer bilgiler Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 04/11/2019 günü 10:50 - 10:55 arası
2. Satış Günü : 02/12/2019 günü 10:50 - 10:55 arası
Satış Yeri: İstanbul 10. İcra Müdürlüğü Mezat Salonu-B Blok 1.Kat Kapı No:B3-136 Nolu Oda
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları:
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20'si oranında pey akçesini İstanbul 10. İcra Müdürlüğü T.Vakıflar Bankası Çağlayan Adliye Şubesinde bulunan TR140001500158007265092207 İBAN numaralı emanet hesabına T.C. kimlik ve dosya numarası yazılarak yatırılması veya bu miktar kadar Milli bir bankanın “şartsız, kesin ve süresiz” teminat mektubunu vermeleri veya Vakıfbank Bankomat kartı olanların müdürlüğümüzde bulunan POS cihazından yatırmaları lazımdır. Yabancı para kurunda günlük değişimler olması ve 805 sayılı Kanunun 1. maddesine göre “döviz” teminat olarak kabul edilmez. Satış peşin para iledir; alıcı istediğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Satıştan doğan Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile tahliye ve teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, tapu harcının 1/2'si satış bedelinden karşılanacaktır. Taşınmaz üzerinde ipotek alacağı bulunması halinde, ihale bedeli ipotek alacağını karşılamıyor ise taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenmeyecektir.
3- İpotek sahibi alacaklıların, irtifak hakkı sahiplerinin ve diğer ilgililerin (*) bu taşınmaz üzerindeki haklarını, özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını, dayanağı belgeler ile ilan tarihinden itibaren (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacaktır. Bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.6- İİK.127. Mad. GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (Mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara ve takip ilgililerine gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde iş bu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/450 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.19/08/2019 *Örnek no:27

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR