İSTANBUL 8. SULH HUKUK MAHKEMESİ

İstanbul Bayrampaşa'da 100 m² daire mahkeme kararı ile satılıktır

İSTANBUL 8. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01113496
Şehir : İstanbul / Bayrampaşa
Semt-Mahalle : YILDIRIM MAH. / YILDIRIM
: 100
Bina Yaşı : 21-25 Arası
Bulunduğu Kat : 2
Binadaki Kat Sayısı : 6
Yayınlandığı Gazeteler

TÜRKİYE 10.01.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/10 SATIŞ
Muhammen Bedeli
:
400,000 TL
Birinci Satış Günü
:
17.02.2020 13:00
İkinci Satış Günü
:
17.03.2020 13:00
Satış Yeri
:
İSTANBUL ADLİYESİ 8 SULH HUKUK MAHKEMESİ DURUŞMA SALONU B 2 BLOK KAT 3 NO 318

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.İSTANBUL8. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2018/10 SATIŞ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İstanbul İl, Bayrampaşa İlçe, SAĞMALCILAR Mahalle/Köy, 4 Nolu Bağımsız Bölüm
Yüzölçümü : 100 m2
Arsa Payı : 60/280
İmar Durumu : Yok
Kıymeti : 400.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler :
1. Satış Günü : 17/02/2020 günü 13:00 - 13:10 arası
2. Satış Günü : 17/03/2020 günü 13:00 - 13:10 arası
Satış Yeri : İSTANBUL ADLİYESİ 8 SULH HUKUK MAHKEMESİ DURUŞMA SALONU B 2 BLOK KAT 3 NO 318 -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TAPU KAYDI : İstanbul ili, BayrampaşailçesiSağmacılarmahallesi 21331parselde kayıtlıYıldırımmahallesi Kızılırmak sokakno 43adresinde kain2. kat 4 nolubağımsız bölümdaireniteliklitaşınmaz olduğu bildirildiği görüldü.
İMAR DURUMU : Dosyada Mevcut Bilirkişi Raporunda;'' Dava dosyası içeriğinde bulunan Bayrampaşa Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 23/05/2018 tarihli ve 2110 sayılı yazısı ekinde ;
BayrampaşailçesiYıldırımmahallesi 2/5pafta21331 parsel sayılıyerin21/11/2005 tarih 1/1000 ölçekliBayrampaşaRevizyonUygulamaimar planında , blok nizamh :12.50 m. irtifada ( 4 kat ) konut sahasında “ olduğugörülmüştür denilmektedir.
ÖZELLİKLERİ :Satışa ilişkin dosyada mevcut, Bilirkişi Raporunda Taşınmaz; "İstanbul ili, BayrampaşailçesiSağmacılarmahallesi 21331parselde kayıtlıYıldırımmahallesi Kızılırmak sokakno 43adresinde kain2. kat 4 nolubağımsız bölümdaireniteliklitaşınmaz " Denilmektedir.
Taşınmazınyapılan gözlemve incelemedeBayrampaşa ilçesisınırları içinde kalanKızılırmak , Bahar , Gür ve Anıtsokaklarlaçevriliyapı adası üzerinde bulunanKızılırmak üzerindenEski Edirne asfaltımillet caddezi ile e 90 bağlantı yoluotogar bağlantı yolutopkapı tramvay hattına 500 metreçukurçeşme istasyonuna1200 metretaşköprü istasyonuna uzaklığı 600 metre mesafesindedir.
Tapudataşınmaz taraflaradına kayıtlı olup 43kapınumarası ilegiriş alan “ bodrum kat + zemin kat+ 3 normal kat+ çatı katı “ 6katlı her katta tek daireşeklinde 6bağımsızbölümden ibaretzemin oturumlu 90 metrekare kat çıkmasından dolayı normal katları 100 metre kare 20- 25 yıllık betonarme bina da bulunmaktadır.
GAYRİMENKULÜN KIYMETİ : DosyadamevcutSatışa ilişkin dosyada mevcut 14/08/2018 tarihli Bilirkişi Raporundataşınmazın değeri : 400.000,00 Tl
SATIŞ ŞARTLARI :
1- Yukarıda Tapu Kaydı, Genel Özellikleri ve Kıymeti belirtili taşınmazın:
ihalesi 17/02/2020 pazartesi GÜNÜ saat 13.00’ dan – 13,10’ a kadar,İstanbul Adalet Sarayında 8. Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma salonuB Blok B 2 318 nolu Oda) - ÇAĞLAYAN İSTANBULadresinde yapılacak olup, 1. ihale günü tahmin edilen kıymetin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa taşınmaz en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla ihalesi yapılamayan taşınmazla 17/03/2020 SALIGÜNÜaynı yer ve saatinde taşınmaz ilanda gösterilen müddet sonunda en çok arttırana ihale edilecektir.
İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
. Elektronik ortamda teklif verecekler içinAdalet Bakanlığı Resmi İnternet Sitesinde mevcut e-satış portalı üzerinden Satış Memurluğumuz birim kodu olarak (Birim kodu: 1032556) esas alınması ve mutlaka Memurluğumuz 2018/10 Satış Dosya Numarasının belirtilmesi gerekmektedir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin taşınmazın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri, elektronik ortamda teklif vererek artırmaya katılacaklarda yineteminat göstermesi gerekmektedir.(İİK.Md.124/3).Elektronik ortamda teklif verecek gerçek veya tüzel kişiler Teminat Bedellerini yine Adalet Bakanlığı Resmi İnternet Sitesinde mevcut e-satış portalı üzerinden tanımlanmış bulunan hesaba yine elektronik ortamda yatıracaklardır.Banka hesabına yatırılan teminat bedellerinin iadesi yine banka hesabı üzerinden yatıran kişinin hesabınayapılacaktır.
Bu gayrimenkul üzerinde hakkı olan alacaklının iştiraki halinde alacağı mezkur nispet raddesinde ise İİK. Md. 124/4 gereğince ayrıca pey akçesi veya teminat aranmaz. Satış peşin para iledir. Alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. % 1KDV.,‰ 5,69 D.V., ‰ 20 Tapu Alım Harcı, gayri menkulün tahliye ve teslim masrafları ile yasalarca alıcıya yüklenen her türlü vergi ve giderler alıcıya aittir. YukarıdaDellaliye, TapuSatım harcı ve Taşınmazın aynından doğan birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. (Vergi, Harçoran ve cinslerindeyasal değişiklik yapılması halinde ilgili mevzuat uygulanacaktır.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.
4-İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleribedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak, bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup, masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. İş bu ilantapu kayıtlarında adresi bulunmayan bütün ilgililere tebliğ yerine geçer.
6-Satışa iştirak edenlerin, şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş, taşınmazla ilgili dosyada mevcut her türlü bilgi ve belgeyi görmüş-okumuş biliyor sayılacakları,
AyrıcaYabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketlerinin Gayrimenkul hukuku ile ilgili hakları için 2644 Sayılı Tapu Kanunu hükümleri saklı tutulduğunun bilinerek ihale öncesi ilgililerinin kendi durumlarını bu yasa çerçevesinde değerlendirerek lüzumlu bilgi ve belgeleri temin ettikten sonra ihaleye katılmaları gerektiği, ihale yapılmış olsa dahi bu yasaya aykırılık tespiti halinde her türlü yasal sorumluluk alıcı veya alıcılara ait olacaktır.Başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/10 SATIŞ sayılı dosya numarası ile Memurluğumuza başvurmaları ilan olunur. 18/12/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR