BAKIRKÖY 18. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İstanbul/Bakırköy’de 3+1 dubleks daire icradan satılıktır

BAKIRKÖY 18. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00941485
Şehir : İstanbul / Bakırköy
Semt-Mahalle : OSMANİYE MAH. / OSMANİYE
Oda Sayısı : 3+1
: 110
Bulunduğu Kat : Bodrum ve Zemin
Binadaki Kat Sayısı : 6
Yayınlandığı Gazeteler

MİLLİYET 07.02.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/1023 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
600,000 TL
Birinci Satış Günü
:
14.03.2019 15:40
İkinci Satış Günü
:
11.04.2019 15:40
Satış Yeri
:
Bakırköy Adalet Sarayı Satış Mezat Salonu

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. BAKIRKÖY 18. İCRA DAİRESİ

2018/1023 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
TAŞINMAZIN TAPU KAYDI:İstanbul İli, Bakırköy İlçesi, Osmaniye Mah. 172 Ada, 27 Parsel, 86,21 m2 Yüzölçümlü, 80/240 Arsa Paylı, Bodrum-Zemin Kat, 1 Nolu Bağımsız Bölüm Dulbeks Mesken Nitelikli Taşınmazın Tamamı Satışa Konudur.
Özellikleri:Satışa ilişkin dosyada mevcut 12/12/2018 tarihli bilirkişi raporuna göre " Satışa konu taşınmaz;İstanbul İli, Bakırköy İlçesi, Osmaniye Mahallesi, Osmaniye Mektebi Sok., No:17C D:1 (1 nolu b.b.), adresinde konumludur. Gayrimenkulünbulunduğu zemin katlar kısmen ticari , normal katlarkonut fonksiyonlu olarak gelişme göstermiş olup genel yapılanma 5-6 katlı betonarme tarzda inşa edilmiş binalardan oluşmaktadır. Ticari aktivite zayıftır. Bölgede teknik ve sosyal altyapı tamamlanmış olup kamu hizmetlerinden iyi derecede istifade edilmektedir. Ulaşım Cemiyet Sokaküzerinden sağlanmaktadır.Ana gayrimenkul betonarme binadır. Bodrum kat+zemin kat +3 normal kat+çatı piyesi katıile toplam 6 katlı olarak inşa edilmiştir. Tapuda 3 bağımsız bölüm tescil edilmiştir. Dış cephesi mozaiktir. Giriş kapısı demir doğramadan imal edilmiş olup, sahanlıklar seramik , merdivenler mermer kaplıdır.Asansör yoktur. Bina yaklaşık 16 yaşındadır.Yapı Denetim Kanunu kapsamındaedilmiştir. Satış konusu bağımsız bölüm anagayrimenkulün1. bodrum ve zeminkatında konumludur.Net 110 m2, brüt yaklaşık 130 m2 alandaalanda salon, 3 oda, mutfak, banyo, wc, kiler mahallidir. Daire kapısı çelik, iç kapılar panel kapı ,yaşam mahallerinde zeminler laminant parke, ıslak hacimlerde seramiktir.Isınma kombidir. Mutfak dolapları mdf , tezgah laminanttezgahtır. Banyoda klozet, dolaplı lavabo, kabinli duş teknesi mevcuttur. Arka bahçe kullanımı vardır. 2. Sınıf mazleme ve işçilik gözlenmiştir.Anagayrimenkule ait 2002/5079 sayılı Mimari ProjeTapu Müdürlüğü’nde incelenmiştir. Taşınmaz onanlı projesi ile kat ve konum olarak uyumludur. Alt kata inen merdiven konumu değiştirilmiş, Arka cephede 6 m2 alanlı açık balkon eklenmiş ve zemin kattaki wc alçıpan duvarla kapatılmıştır. "denilmektedir.
İmar Durumu :İstanbul İli, Bakırköy İlçesi, Osmaniye Mahallesi, 127 ada 27 parsel, Osmaniye Mahallesi, 08.03.2004/18.11.2012 onanlı 1/1000 ölçekli Bakırköy Merkez Uygulama İmar Planında Bitişik Blok Nizam, H:14,50, 4 Kat irtifalı “ Konut Alanı’nda” kalmaktadır.
Taşınmaz Üzerindeki Beyan: Yönetim Planı-26/05/2004 Tarihli
Kıymeti : 600.000,00 TL
KDV : Katma Değer Vergisi Kanununun 17.maddesinin 4.fıkrasına eklenen ş bendi uyarınca konutfinansman kredisinden kaynaklandığından istisnadır.
1. Satış Günü : 14/03/2019 günü 15:40 - 15:50 arası
2. Satış Günü : 11/04/2019 günü 15:40 - 15:50 arası
Satış Yeri : Bakırköy Adalet Sarayı Satış Mezat Salonu
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SATIŞ ŞARTLARI :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. İhaleye fiziken iştirak edecek veya teklifte bulunacak gerçek veya tüzel kişiler Teminat bedelini ihaleye katılımdan önce T.Vakıflar Bankası T.O.A. nezdindeki TR 51 0001 5001 5800 7300 5897 58 iban numaralı hesaba katılımcı tarafından TC Kimlik veya Vergi numaraları yazılı vaziyette yatırılmış olması ve banka dekontunun aslının ibraz edilmiş olması gerekmektedir. Banka hesabına yatırılan teminat bedellerinin iadesi yine banka hesabı üzerinden yatıran kişinin hesabına yapılacaktır. Ayrıca Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün 12/03/2013 tarihli 10594 sayılı yazısı uyarınca; ihaleye nakit olarak teminatını sunarak da katılabilecektir. Bu gayrimenkul üzerinde hakkı olan alacaklının iştiraki halinde alacağı mezkur nispet raddesinde ise İ.İ.K.nun 124/4. Madde gereğince ayrıca pey akçesi veya teminat aranmaz. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir.Katma Değer Vergisi Kanununun 17.maddesinin 4.fıkrasına eklenen ş bendi uyarınca konutfinansman kredisinden kaynaklandığından istisna olup, Damga vergisi, tapu alım harcı ve tapu dairesince alınacak başkaca masraflarile teslim ve tahliye masrafları alıcıya aittir. Alıcıya yapılacak ihtarda verilen süre içerisin de ihaleden kaynaklanan Damga Vergisive tapu alım harcını yatırmadığı taktirde resen İİK nun 133. Maddesi uyarınca ihalenin iptaline karar verilecektir. İhaleden kaynaklanan Tellâliye resmi, tapu satımharcısatış bedelinden ödenir. Taşınmazın aynından doğan vergi borcu yönünden ise takibin ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile başlatılan takip olması halindeihale bedelinin dosya alacağını karşılamaması durumunda 7101 sayılı kanunla değişikliğe gidilen İ.İ.K 206. Madde ve 6183 sayılı AATUHK'nun 21/2 maddesi dikkate alınacaktır.
3- Tahliye işlemleri için "taşınmaz alıcıya ihale edilip bedeli alındıktan sonra alıcı namına tescil edilmesi için (134) üncü maddede yazılı müddete riayet edilerek tapuya müzekkere yazılır. Taşınmaz borçlu tarafından veya hacizden evvelki bir tarihte yapıldığı resmi bir belge ilebelgelenmiş bir akte dayanmayarak başkaları tarafından işgal edilmekteise onbeş gün içinde tahliyesi için borçluya veya işgal edene bir tahliye emri tebliğ edilir. Bu müddet içinde tahliye edilmezse zorla çıkarılıp taşınmaz alıcıya teslim olunur." hükmünü içeren İ.İ.K 135.Maddesiuygulanır.
4- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
5- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
6- İİK 'nun 127. maddesi uyarınca, ilanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.
7 - Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
8- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve şartnamenin içeriğini kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/1023 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.28/01/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR