BAKIRKÖY 18. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İstanbul/Bakırköy’de 3+1 daire icradan satılıktır (1/6 hissesi)

BAKIRKÖY 18. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00887830
Şehir : İstanbul / Bakırköy
Semt-Mahalle : KARTALTEPE MAH. / KARTALTEPE
Oda Sayısı : 3+1
: 85
Binadaki Kat Sayısı : 5
Yayınlandığı Gazeteler

SON SAAT 03.11.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/456 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
83,333 TL
Birinci Satış Günü
:
11.12.2018 14:10
İkinci Satış Günü
:
10.01.2019 14:10
Satış Yeri
:
Bakırköy Adalet Sarayı Satış Mezat Salonu

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.BAKIRKÖY 18. İCRA DAİRESİ

2018/456 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı:İstanbul İli, Bakırköy İlçesi, Kartaltepe Mah., 694 Ada, 9 Parsel Sayılı 1.057,00 m2 Yüzölçümlü Beş Katlı On Altı Meskenli Kargir Apartman Nitelikli Ana Taşınmazda 66/1212 Arsa Paylı Arka Cephe - Zemin Kat 4 Nolu Bağımsız Bölüm Mesken Nitelikli Taşınmazın 1/6 Hissesi Satışa Konudur
Özellikleri: Satışa ilişkin dosyada mevcut 11/06/2018 tarihli bilirkişi raporuna göre " Kıymet takdiri yapılan taşınmaz; İstanbul İli Bakırköy İlçesi, Kartaltepe Mahallesi, tapuda 694 ada, 9 parsel (1.057,00m2-parsel alanı) sayısı ile kayıtlı kat mülkiyetli “Beş katlı onaltı meskenli kargir apartman’’nitelikli taşınmazda 66/212 arsa paylı,halihazırda ise Kartaltepe Mahallesi, Türkiş Caddesinden38 dış kapı numaralı binada, “Arka Cephe”zemin kat, 4 bağımsız bölüm ve iç kapı numaralı“mesken’’ nitelikli taşınmazın borçlu adına kayıtlı hissesidir.Yerinde yapılan incelemede, 9 parsel üzerinde bulunan, takribi 40-50 yıllık ömre sahip, toplam 5 katlı yıpranmış binanın boşaltılmış olduğu, pencere, kapı vs. ince malzemelerinin yerinden çıkarıldığı, kentsel yenileme proje kapsamında yıkılma aşamasında olduğu kanısına varılmış olup, Bakırköy Tapu Müdürlüğü arşivinde bulunan 694 ada 9 parselin mevcut projesi incelendiğinde, bodrum kat + zemin kat + 2 normal kat + çekme kat olmak üzere toplam 5 katı bulunup, her katta 4 adet daire bulunduğu, kıymet takdirine konu zemin kat 4 bağımsız bölüm numaralı taşınmazın, 4 oda+ banyo + wc + mutfak+ balkon + antre + holmahallerindenibaret, takribi net 85 m2, ortak alanlar dahil brüt 93 m2 alana sahip olduğu anlaşılmıştır."denilmektedir.
İmar Durumu :Dosyasında Bulunan Bakırköy Belediye Başkanlığıİmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.04.2018 gün 01/27146 sayılı yazısında;Bakırköy İlçesi, Zuhuratbaba Mahallesi, Türkiş Caddesi, 694 ada, 9 parsel sayılı yerin, 08/03/2004-18/11/2012 onanlı 1/1000 ölçekli Bakırköy Merkez Uygulama İmar PlanındaAyrık Nizam, TAKS:0.25, Hmax: 5 kat, (18,50m) İrtifalı, T1 ‘’Ticaret Alanı’’nda kaldığı anlaşılmaktadır.
Kıymeti : 83.333,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler : Beyan:6306 Sayılı Kanun gereğince riski yapıdır.
1. Satış Günü : 11/12/2018 günü 14:10 - 14:20 arası
2. Satış Günü : 10/01/2019 günü 14:10 - 14:20 arası
Satış Yeri : Bakırköy Adalet Sarayı Satış Mezat Salonu
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SATIŞ ŞARTLARI :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. İhaleye fiziken iştirak edecek veya teklifte bulunacak gerçek veya tüzel kişiler Teminat bedelini ihaleye katılımdan önce T.Vakıflar Bankası T.O.A. nezdindeki TR 51 0001 5001 5800 7300 5897 58 iban numaralı hesaba katılımcı tarafından TC Kimlik veya Vergi numaraları yazılı vaziyette yatırılmış olması ve banka dekontunun aslının ibraz edilmiş olması gerekmektedir. Banka hesabına yatırılan teminat bedellerinin iadesi yine banka hesabı üzerinden yatıran kişinin hesabına yapılacaktır. Ayrıca Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün 12/03/2013 tarihli 10594 sayılı yazısı uyarınca; ihaleye nakit olarak teminatını sunarak da katılabilecektir. Bu gayrimenkul üzerinde hakkı olan alacaklının iştiraki halinde alacağı mezkur nispet raddesinde ise İ.İ.K.nun 124/4. Madde gereğince ayrıca pey akçesi veya teminat aranmaz. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, tapu alım harcı ve tapu dairesince alınacak başkaca masraflarile teslim ve tahliye masrafları alıcıya aittir. Alıcıya yapılacak ihtarda verilen süre içerisin de ihaleden kaynaklanan Damga Vergisi , KDV ve tapu alım harcını yatırmadığı taktirde resen İİK nun 133. Maddesi uyarınca ihalenin iptaline karar verilecektir. İhaleden kaynaklanan Tellâliye resmi, tapu satımharcısatış bedelinden ödenir. Taşınmazın aynından doğan vergi borcu yönünden ise takibin ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile başlatılan takip olması halindeihale bedelinin dosya alacağını karşılamaması durumunda 7101 sayılı kanunla değişikliğe gidilen İ.İ.K 206. Madde ve 6183 sayılı AATUHK'nun 21/2 maddesi dikkate alınacaktır.
3- Tahliye işlemleri için "taşınmaz alıcıya ihale edilip bedeli alındıktan sonra alıcı namına tescil edilmesi için (134) üncü maddede yazılı müddete riayet edilerek tapuya müzekkere yazılır. Taşınmaz borçlu tarafından veya hacizden evvelki bir tarihte yapıldığı resmi bir belge ilebelgelenmiş bir akte dayanmayarak başkaları tarafından işgal edilmekteise onbeş gün içinde tahliyesi için borçluya veya işgal edene bir tahliye emri tebliğ edilir. Bu müddet içinde tahliye edilmezse zorla çıkarılıp taşınmaz alıcıya teslim olunur." hükmünü içeren İ.İ.K 135.Maddesiuygulanır.
4- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
5- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
6- İİK 'nun 127. maddesi uyarınca, ilanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.
7 - Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
8- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve şartnamenin içeriğini kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/456 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.23/10/2018

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR