BAKIRKÖY 18. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İstanbul/Bahçelievler'de 2+1 daire icradan satılıktır

BAKIRKÖY 18. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00961102
Şehir : İstanbul / Bahçelievler
Oda Sayısı : 2+1
: 65
Bina Yaşı : 26-30 Arası
Isıtma : Doğalgaz (Kombi)
Yayınlandığı Gazeteler

TAKVİM 10.03.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2017/1123 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
340,000 TL
Birinci Satış Günü
:
22.04.2019 09:40
İkinci Satış Günü
:
20.05.2019 09:40
Satış Yeri
:
Bakırköy Adalet Sarayı Satış Mezat Salonu

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. BAKIRKÖY 18. İCRA DAİRESİ

2017/1123 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
TAŞINMAZIN TAPU KAYDI:İstanbul İli, Bahçelievler İlçesi, Kartaltepe Mah. İncirli Mevkii, 618 Ada, 22 Parsel, 594,00 m2 Yüzölçümlü, 54/594 Arsa Paylı, 1. Bodrum Kat, 2 Nolu Bağımsız Bölüm Mesken Nitelikli Taşınmazın Tamamı Satışa Konudur.
Özellikleri : Satışa ilişkin dosyada mevcut 05/02/2019 tarihli bilirkişi raporuna göre " Satışa konu taşınmaz, Bahçelievler İlçesi, Kartaltepe Mahallesi, Karanfil 1. Sokak, 4 kapı nolu Çakmak Apartmanında yer almaktadır. Taşınmazın bulunduğu yakın çevrede, genellikle alt katlar ticaret, üst katlar konut amaçlı ve bodrum + zemin + 4-5 normal kat olacak şekilde yapılaşma söz konusudur. Yapılaşmanın yüksek yoğunlukta olduğu bölgede, sosyal yaşamın gerektirdiği alışveriş, sağlık ocağı, okul, market vb. sosyal ihtiyaçlar kısa mesafelerde karşılanabilmektedir. Bölge, orta düzey gelir grubuna sahip insanların ikamet etmeyi tercih ettikleri bir bölge özelliğini taşımakta olup, toplu taşıma araçlarının da güzergahı olan Adnan Kahveci Bulvarına olan yakınlığı ulaşımda rahatlık yaşanmasını sağlamaktadır. Bölgenin her türlü teknik altyapısı tamamlanmış ve kamu hizmetlerinden istifadesi tamdır. Ana yapı; 2 bodrum + zemin + 3 normal + çatı kattan müteşekkil, ayrık nizamda inşa edilmiştir. Tapu Müdürlüğünde incelenen 991/2946 sayılı mimari projesine göre 2.bodrum katta sığınak, kazan dairesi, kömürlükler, 1.bodrum, zemin ve normal katlarda her 2 adet meskenden toplam 10 adet bağımsız bölüm mevcuttur. Binaya giriş projesinde zemin kattan sağlanmakta iken mahallinde 1.bodrum kattan Karanfil 1 Sokaktan demir doğrama kapı ile sağlanmaktadır. Binanın dış cephesi btb, çatısı kiremit kaplıdır. Giriş zemini,merdivenler ve kat arası sahanlıklar mermer döşeli, duvarlar plastik boyalıdır. Binada asansör mevcuttur.Binada elektrik, sıhhi tesisat ve doğalgaz tesisatları mevcuttur. Parsel çevresi beton duvar ile çevrili olup açık otopark mevcuttur. Bina yaklaşık 26 yaşındadır. 1.Bodrum Kat, 2 nolu mesken; Bina girişine göre sağ cephede yer almaktadır.Brüt 65 m² kullanım alanlıdır. Daire; mutfak, salon, 2 adet oda, antre, hol, wc ve banyo bölümlerinden oluşmaktadır. Daireye giriş kapısı çelik, iç mekanlara açılan kapıları ahşap ve pencereleri pvc doğramadır. Salon ve odalarının zeminleri ahşap parke, duvarları saten boyalıdır. Islak hacimlerin zemin ve duvarları seramik kaplıdır. Mutfakta ahşap dolap, mermer tezgah, banyoda duş teknesi, duşa kabin, klozet, lavabo ve klozet mevcuttur. Wc bölümü kiler olarak kullanılmaktadır. Isınma sistemi doğalgaz kombi ile sağlanmaktadır. "denilmektedir.
İmar Durumu : Bahçelievler Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 24.10.2016 tarihli imar durum belgesine göre; 618 ada 22 parsel; ‘’1/1000 ölçekli 21.06.2009 t.t. Bahçelievler Revizyon Uygulama İmar Planında; ayrık nizam, hmax: 12.50, TAKS:0.25 yapılanma koşulların konut alanında kalmaktadır. Söz konusu parsel raylı sistem güzergahının 20 mt.’lik koridor sahanlığı içinde bulunduğundan, 618 ada22 parselin yapılacak olan raylı sistem güzergahından etkilenip etkilenmediğinin Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü’nden sorulması gerekmektedir.’’ denilmiştir.
Taşınmaz Üzerindeki Beyan:28/10/1991 Tarihli Yönetim Planı
Kıymeti : 340.000,00 TL
KDV Oranı : %1
1. Satış Günü : 22/04/2019 günü 09:40 - 09:50 arası
2. Satış Günü : 20/05/2019 günü 09:40 - 09:50 arası
Satış Yeri : Bakırköy Adalet Sarayı Satış Mezat Salonu
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SATIŞ ŞARTLARI :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. İhaleye fiziken iştirak edecek veya teklifte bulunacak gerçek veya tüzel kişiler Teminat bedelini ihaleye katılımdan önce T.Vakıflar Bankası T.O.A. nezdindeki TR 51 0001 5001 5800 7300 5897 58 iban numaralı hesaba katılımcı tarafından TC Kimlik veya Vergi numaraları yazılı vaziyette yatırılmış olması ve banka dekontunun aslının ibraz edilmiş olması gerekmektedir. Banka hesabına yatırılan teminat bedellerinin iadesi yine banka hesabı üzerinden yatıran kişinin hesabına yapılacaktır. Ayrıca Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün 12/03/2013 tarihli 10594 sayılı yazısı uyarınca; ihaleye nakit olarak teminatını sunarak da katılabilecektir. Bu gayrimenkul üzerinde hakkı olan alacaklının iştiraki halinde alacağı mezkur nispet raddesinde ise İ.İ.K.nun 124/4. Madde gereğince ayrıca pey akçesi veya teminat aranmaz. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, tapu alım harcı ve tapu dairesince alınacak başkaca masraflarile teslim ve tahliye masrafları alıcıya aittir. Alıcıya yapılacak ihtarda verilen süre içerisin de ihaleden kaynaklanan Damga Vergisi , KDV ve tapu alım harcını yatırmadığı taktirde resen İİK nun 133. Maddesi uyarınca ihalenin iptaline karar verilecektir. İhaleden kaynaklanan Tellâliye resmi, tapu satımharcısatış bedelinden ödenir. Taşınmazın aynından doğan vergi borcu yönünden ise takibin ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile başlatılan takip olması halindeihale bedelinin dosya alacağını karşılamaması durumunda 7101 sayılı kanunla değişikliğe gidilen İ.İ.K 206. Madde ve 6183 sayılı AATUHK'nun 21/2 maddesi dikkate alınacaktır.
3- Tahliye işlemleri için "taşınmaz alıcıya ihale edilip bedeli alındıktan sonra alıcı namına tescil edilmesi için (134) üncü maddede yazılı müddete riayet edilerek tapuya müzekkere yazılır. Taşınmaz borçlu tarafından veya hacizden evvelki bir tarihte yapıldığı resmi bir belge ile belgelenmiş bir akte dayanmayarak başkaları tarafından işgal edilmekte ise onbeş gün içinde tahliyesi için borçluya veya işgal edene bir tahliye emri tebliğ edilir. Bu müddet içinde tahliye edilmezse zorla çıkarılıp taşınmaz alıcıya teslim olunur." hükmünü içeren İ.İ.K 135.Maddesi uygulanır.
4- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
5- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
6- İİK 'nun 127. maddesi uyarınca, ilanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.
7 - Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
8- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve şartnamenin içeriğini kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/1123 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.04/03/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR