BAKIRKÖY 18. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İstanbul/Bağcılar'da daire icradan satılıktır

BAKIRKÖY 18. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00944493
Şehir : İstanbul / Bağcılar
Semt-Mahalle : KİRAZLI MAH. / GÜNEŞLİ
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ AKİT 10.02.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/1058 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
180,000 TL
Birinci Satış Günü
:
09.04.2019 10:10
İkinci Satış Günü
:
07.05.2019 10:10
Satış Yeri
:
Bakırköy Adalet Sarayı Satış Mezat Salonu

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. BAKIRKÖY 18. İCRA DAİRESİ

2018/1058 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı:İstanbul İli, Bağcılar İlçesi, Kirazlı Köyü 2832 Ada, 5 Parsel Sayılı 192,35 m2 Yüzölçümlü Tarla Nitelikli Ana Taşınmazda 20/192 Arsa Paylı Zemin Kat 2 Nolu Bağımsız Bölüm Mesken Nitelikli Taşınmazın Tamamı Satışa Konudur.
Özellikleri: Satışa ilişkin dosyada mevcut12/12/2018 tarihli bilirkişi raporuna göre " Takdire konu bağımsız bölümün bulunduğu İstanbul İli, Bağcılar İlçesi, Kirazlı Mahallesi, 2832 ada 5 parsel numaralı ana taşınmaz 192,35 m2 yüzölçümlü olup çevresi yaklaşık 60 metredir. Parsel geometrik olarak dikdörtgen şekilli olup sınırları belirgindir. Parselin kısa kenarı 127. Sokak’a cephedir. Kıymet takdirine konu bağımsız bölümün bulunduğu bina bodrum artı yüksek giriş artı 3 normal kattır.Projesine göre binada 9 adet bağımsız bölüm bulunmaktadır. Bina mantolaması yapılmamıştır.Binada zemin kat seviyesinden itibaren yaklaşık 1 metre çekme/konsol kiriş bulunmaktadır. Bina içi duvar ve tavan sıvalı boyalı ve bakımlıdır. Bina girişi yan cephendendir.Taşınmaz projesine göre zemin katta; salon, yatak oda, oda, mutfak, antre, WC hacimlerinden, oluşmuştur. Bağımsız bölüm ana giriş kapısı piyasada çelik diye tabir edilen türdedir. Zemin döşemeleri laminat, ıslak alan zemin ve duvar seramik fayans malzememedir, Mutfak dolap ve tezgah banyo lavabo ve armatürler tam ve sağlamdır. İç kapılar pres malzeme, pencere doğramaları PVC olup çift cam sistemdir. Duvarlar sıvalı boyalı ve bakımlıdır. Taşınmazda ısınma, sıcak su ve mutfak için yakıt ihtiyacı doğalgaz sistemi ve buna bağlı kombi cihazı ile sağlanmaktadır. Taşınmaz projesine göre yaklaşık~ 46,00 m2 alanlıdır. Konu taşınmazın bulunduğu bölgede genelde az katlı bitişik nizam/ayrık nizam konut yapıları mevcuttur. Ekonomik olarak orta/alt gelir gurubunun yaşadığı bir bölgedir. Konu taşınmaza kuş uçuşu olmak üzere; 450 metre mesafede Hacı Mehmet Cami, 700 metre mesafede Güneşli Mezarlığı, 1000 metre mesafede Kirazlı Metro İstasyonu, 100 metre mesafede Nevin Mehmet Bilginer İlkokulu, 150 metre kadar mesafede Malazgirt Caddesi, 2000 metre kadar mesafede Mahmutbey- Yeşilköy Bağlantı Yolu (Basın Ekspres Yolu) bulunmaktadır. Ulaşım imkanlarının orta/iyi olduğu bir bölge olup her türlü belediye imkanından faydalanmaktadır. Alt yapı çalışmalarının tamamlandığı bir bölgedir."denilmektedir.
İmar Durumu :Bağcılar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 26.11.2018 tarihli yazıda konu taşınmazın Hürriyet Mahallesi 127.Sokak No:56 Bağcılar/İstanbul adresinde olduğu bilgisi mevcuttur. Aynı yazı devamında konu taşınmazın “15.09.2008 tasdik tarihli, 1/1000 Ölçekli, Bağcılar Uygulama İmar Planında İkiz Nizam 4 Kat Konut alanında kaldığı, yapı ruhsatının bulunup tadilat ruhsatına rastlanmadığı, Zemin kat 2 numaralı bağımsız bölümün net 46,00 m2 kullanım alanına sahip olduğu bilgisi verilmiştir.
Kıymeti : 180.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler : Beyan: Y. Planı 20/06/2005 TA.
1. Satış Günü : 09/04/2019 günü 10:10 - 10:20 arası
2. Satış Günü : 07/05/2019 günü 10:10 - 10:20 arası
Satış Yeri : Bakırköy Adalet Sarayı Satış Mezat Salonu
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SATIŞ ŞARTLARI :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. İhaleye fiziken iştirak edecek veya teklifte bulunacak gerçek veya tüzel kişiler Teminat bedelini ihaleye katılımdan önce T.Vakıflar Bankası T.O.A. nezdindeki TR 51 0001 5001 5800 7300 5897 58 iban numaralı hesaba katılımcı tarafından TC Kimlik veya Vergi numaraları yazılı vaziyette yatırılmış olması ve banka dekontunun aslının ibraz edilmiş olması gerekmektedir. Banka hesabına yatırılan teminat bedellerinin iadesi yine banka hesabı üzerinden yatıran kişinin hesabına yapılacaktır. Ayrıca Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün 12/03/2013 tarihli 10594 sayılı yazısı uyarınca; ihaleye nakit olarak teminatını sunarak da katılabilecektir. Bu gayrimenkul üzerinde hakkı olan alacaklının iştiraki halinde alacağı mezkur nispet raddesinde ise İ.İ.K.nun 124/4. Madde gereğince ayrıca pey akçesi veya teminat aranmaz. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, tapu alım harcı ve tapu dairesince alınacak başkaca masraflarile teslim ve tahliye masrafları alıcıya aittir. Alıcıya yapılacak ihtarda verilen süre içerisin de ihaleden kaynaklanan Damga Vergisi , KDV ve tapu alım harcını yatırmadığı taktirde resen İİK nun 133. Maddesi uyarınca ihalenin iptaline karar verilecektir. İhaleden kaynaklanan Tellâliye resmi, tapu satımharcısatış bedelinden ödenir. Taşınmazın aynından doğan vergi borcu yönünden ise takibin ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile başlatılan takip olması halindeihale bedelinin dosya alacağını karşılamaması durumunda 7101 sayılı kanunla değişikliğe gidilen İ.İ.K 206. Madde ve 6183 sayılı AATUHK'nun 21/2 maddesi dikkate alınacaktır.
3- Tahliye işlemleri için "taşınmaz alıcıya ihale edilip bedeli alındıktan sonra alıcı namına tescil edilmesi için (134) üncü maddede yazılı müddete riayet edilerek tapuya müzekkere yazılır. Taşınmaz borçlu tarafından veya hacizden evvelki bir tarihte yapıldığı resmi bir belge ilebelgelenmiş bir akte dayanmayarak başkaları tarafından işgal edilmekteise onbeş gün içinde tahliyesi için borçluya veya işgal edene bir tahliye emri tebliğ edilir. Bu müddet içinde tahliye edilmezse zorla çıkarılıp taşınmaz alıcıya teslim olunur." hükmünü içeren İ.İ.K 135.Maddesiuygulanır.
4- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
5- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
6- İİK 'nun 127. maddesi uyarınca, ilanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.
7 - Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
8- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve şartnamenin içeriğini kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/1058 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.05/02/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR