BAKIRKÖY 18. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İstanbul/Bağcılar'da 3+1 daire icradan satılıktır

BAKIRKÖY 18. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00979805
Şehir : İstanbul / Bağcılar
Semt-Mahalle : 15 TEMMUZ MAH. / GÜNEŞLİ
Oda Sayısı : 3+1
: 74
Bulunduğu Kat : 5
Isıtma : Merkezi Sistem
Yayınlandığı Gazeteler

HÜRRİYET 11.04.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/987 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
330,000 TL
Birinci Satış Günü
:
22.05.2019 15:50
İkinci Satış Günü
:
17.06.2019 15:50
Satış Yeri
:
Bakırköy Adalet Sarayı Satış Mezat Salonu

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.

BAKIRKÖY 18. İCRA DAİRESİ

2018/987 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı:İstanbul İli, Bağcılar İlçesi, 15 Temmuz Mah., 2278 Parsel Sayılı 7.465,00 m2 Yüzölçümlü Kargir Apartaman Nitelikli Ana Taşınmazda 10/2000 Arsa Paylı C-1 Blok 5. Kat 24 Nolu Bağımsız Bölüm Mesken Nitelikli Taşınmazın Tamamı Satışa Konudur.
Özellikleri: Satışa ilişkin dosyada mevcut 10/12/2018tarihli bilirkişi raporuna göre "Kıymet takdiri yapılan taşınmaz; İstanbul İli, Bağcılar İlçesi, 15 Temmuz Mahallesi tapuda, kat mülkiyetli, 2278 parsel sayılı, (7.465,00 m2-Parsel Alanı) “ kargir apartman” nitelikli ana taşınmazda, halihazırda ise Fevzi Çakmak Caddesi, 1397.Sokaktan 6 Dış Kapı Numaralı C-1/Blokta 10/2000 arsa paylı 5.normal kat, 24 bağımsız bölüm olan “ mesken’’ nitelikli taşınmazın tamamıdır.Yerinde ve Bağcılar Tapu Müdürlüğü arşivinde bulunan projesi üzerinde yapılan incelemede; söz konusu taşınmazın Çapa Sitesi içerisindeyer alıp,betonarme sistemle 2. Sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edildiği,takribi 20 yıllık ömre sahip 6 dış kapı numaralı C Bloğun, 1bodrum, zemin, 7 normal katlı olup,2 adet asansörü mevcut binada yer döşemesi seramik kaplama, dış kapısı çelik doğrama, bina girişinin 1. Bodrum katından sağlandığı ve her katta 4 adet bulunduğu anlaşılmıştır. 10/2000 arsa paylı 5.normal kat, 24 bağımsız bölüm olan “ mesken’’ nitelikli taşınmazın asansörün sağında ikinci daire olup 24 iç kapı numarası alıp, salon+3 yatak odası + mutfak+ banyo +wc +antre+2 balkon mekanlarından oluşup, takriben net alanı 74 m2, brüt alanı ise 82 m2 civarındadır.24 bağımsız bölümde, salon ve odanın yer döşemesi ahşap parke kaplı, duvarları sıvalı ve boyalı, mutfaktasabit mutfak tezgahı, tezgah altı ve üstü mutfak dolapları, banyo-wc’de klozet, lavabo, duş-a kabini mevcut olup, ıslak hacim zemin döşemesi seramik kaplama, pencereler pvc,iç kapıları panel kapı, dış kapı çelik,merkezi ısıtma sistemli, elektrik ve su tesisatı bulunmaktadır.Kıymet takdirine konu taşınmaz halihazırda mesken şeklinde kullanılıp, KDV Kanununda 01.01.2013 tarihinde yapılan değişiklik nedeniyle taşınmaza ilişkin lüks veya birinci sınıf inşaat olarak yapılıp yapı ruhsatını sonradan revize etmek suretiyle inşaat kalitesinin yükseltilmesi haline rastlanmadığı anlaşılmaktadır."denilmektedir.
İmar Durumu : Bağcılar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 14/11/2018 tarih E.1887568 sayılı yazısında,Bağcılar İlçesi, 15 Temmuz Mahallesi, 1397 Sokak, no:6 , 2278 parsel sayılı taşınmaz, 15/09/2008 Onanlı, 1/1000 ölçekli Bağcılar Uygulama İmar Planında (PİN:UİP-560); zemin katta Maks: TAKS: 0,50, zemin kattan sonra Ticaret Yapılanması durumunda TAKS:0,40, Konut Yapılanmasında ise Maks TAKS: 0,25 olmak üzere Maks KAKS: 2,00 Yapılaşma Koşullarında Kısmen TİM ( tali iş merkezi) alanında kalmakta olup, yola terki mevcut olduğunun anlaşıldığı, söz konusu taşınmazın B+Z+8 normal kat için 08/12/1997 tarih ve 3671 sayılı yapı ruhsatına sahip olduğu, belirtilmektedir.
Kıymeti : 330.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler : Beyan: Yönetim planı 26/06/1998
İrtifak Hakkı : (AT) A ile gösterilen kısımda 62,00 m2 85 parsel aleynine bu parsel lehine İmar yolu açılana kadar geçiş hakkı.
1. Satış Günü : 22/05/2019 günü 15:50 - 16:00 arası
2. Satış Günü : 17/06/2019 günü 15:50 - 16:00 arası
Satış Yeri : Bakırköy Adalet Sarayı Satış Mezat Salonu
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SATIŞ ŞARTLARI :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. İhaleye fiziken iştirak edecek veya teklifte bulunacak gerçek veya tüzel kişiler Teminat bedelini ihaleye katılımdan önce T.Vakıflar Bankası T.O.A. nezdindeki TR 51 0001 5001 5800 7300 5897 58 iban numaralı hesaba katılımcı tarafından TC Kimlik veya Vergi numaraları yazılı vaziyette yatırılmış olması ve banka dekontunun aslının ibraz edilmiş olması gerekmektedir. Banka hesabına yatırılan teminat bedellerinin iadesi yine banka hesabı üzerinden yatıran kişinin hesabına yapılacaktır. Ayrıca Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün 12/03/2013 tarihli 10594 sayılı yazısı uyarınca; ihaleye nakit olarak teminatını sunarak da katılabilecektir. Bu gayrimenkul üzerinde hakkı olan alacaklının iştiraki halinde alacağı mezkur nispet raddesinde ise İ.İ.K.nun 124/4. Madde gereğince ayrıca pey akçesi veya teminat aranmaz. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, tapu alım harcı ve tapu dairesince alınacak başkaca masraflarile teslim ve tahliye masrafları alıcıya aittir. Alıcıya yapılacak ihtarda verilen süre içerisin de ihaleden kaynaklanan Damga Vergisi , KDV ve tapu alım harcını yatırmadığı taktirde resen İİK nun 133. Maddesi uyarınca ihalenin iptaline karar verilecektir. İhaleden kaynaklanan Tellâliye resmi, tapu satımharcısatış bedelinden ödenir. Taşınmazın aynından doğan vergi borcu yönünden ise takibin ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile başlatılan takip olması halindeihale bedelinin dosya alacağını karşılamaması durumunda 7101 sayılı kanunla değişikliğe gidilen İ.İ.K 206. Madde ve 6183 sayılı AATUHK'nun 21/2 maddesi dikkate alınacaktır.
3- Tahliye işlemleri için "taşınmaz alıcıya ihale edilip bedeli alındıktan sonra alıcı namına tescil edilmesi için (134) üncü maddede yazılı müddete riayet edilerek tapuya müzekkere yazılır. Taşınmaz borçlu tarafından veya hacizden evvelki bir tarihte yapıldığı resmi bir belge ilebelgelenmiş bir akte dayanmayarak başkaları tarafından işgal edilmekteise onbeş gün içinde tahliyesi için borçluya veya işgal edene bir tahliye emri tebliğ edilir. Bu müddet içinde tahliye edilmezse zorla çıkarılıp taşınmaz alıcıya teslim olunur." hükmünü içeren İ.İ.K 135.Maddesiuygulanır.
4- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
5- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
6- İİK 'nun 127. maddesi uyarınca, ilanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.
7 - Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
8- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve şartnamenin içeriğini kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/987 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.18/03/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR