BAKIRKÖY 18. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İstanbul/Bağcılar'da 3+1 daire icradan satılıktır

BAKIRKÖY 18. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00925169
Şehir : İstanbul / Bağcılar
Semt-Mahalle : MERKEZ MAH. / BAĞCILAR
Oda Sayısı : 3+1
: 97
Bulunduğu Kat : 8
Binadaki Kat Sayısı : 10
Yayınlandığı Gazeteler

STAR 06.01.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2017/1058 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
550000 TL
Birinci Satış Günü
:
20.02.2019 15:50
İkinci Satış Günü
:
20.03.2019 15:50
Satış Yeri
:
Bakırköy Adalet Sarayı Satış Mezat Salonu

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. BAKIRKÖY 18. İCRA DAİRESİ

2017/1058 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı:İstanbul İli, Bağcılar İlçesi, Bağcılar Köyü, 718 Ada, 5 Parsel Sayılı 1.141,39 m2 Yüzölçümlü Bodrum+Zemin+8 Normal Katlı Betonarme Bina ve Arsası Nitelikli Ana Taşınmazda 28/800 Arsa Paylı 8. Kat 22 Nolu Bağımsız Bölüm Konut Nitelikli Taşınmazın Tamamı Satışa Konudur.
Özellikleri: Satışa ilişkin dosyada mevcut 02/01/2018 tarihli bilirkişi raporuna göre "Satışa konu taşınmaz : İstanbul ili, Bağcılar ilçesi,Bağcılar Mahallesi ,718 ada 5parsel nolu 1.141,39 m² yüzölçümlü, Bodrum+zemin+8 normal katlı betonarme bina ve arsası vasıflı taşınmazda kain 28/800arsa paylı 8.kat 22 nolu konut vasıflı taşınmazın tamamı niteliğindedir. Bağcılar İlçesi,Merkez Mahallesi, 692(4.sk).sokak, No:8 adresindeki Mas Corner isimli binada yer alan bağımsız bölümün bulunduğu ana taşınmaz tek bloktan ibaret olup, yapı betonarme karkas tarzda, bodrum + zemin + 8 normal katlı şekilde, akrilik esaslı boya malzeme dış cepheli, kiremit çatılı şekilde inşa edilmiştir.Bina dahilinde, 1.bodrum katta binaya ait ortak alanlar ve otopark; zemin katta 1 adet dükkan;Normal katların her birinde 3'er adet daire olmak üzere toplam 25 bağımsız bölüm bulunmaktadır. Bina girişi zemin kattan sağlanmaktadır. Güvenlikli ve sosyal donatı alanlarına sahip site dahilinde elektrik, sıhhi tesisat ve doğalgaz tesisatları ikmal edilmiştir. 22 nolu mesken, binanın 8. katında bina girişe göre sağ arka cephede konumludur. Taşınmaz antre, salon, bir tanesi ebeveyn banyolu 3 oda, mutfak, banyo, çamaşır odası olarak projelendirilmiş olup yaklaşık 97 m² net ,108 m² brüt kapalı alanlıdır.Mahallinde çamaşır odası banyo ile birleştirilmiştir.Dairede ıslak hacim zeminleri seramik, salon ve oda zeminleri laminat parke, duvarları sıvalı ve boyalı,banyo-WC duvarları fayans kaplı, banyosunda sıhhi tesisat armatürleri ile tamamlayıcı aksesuarları, mutfakta sabit tezgah ile mutfak dolapları bulunmaktadır. Daire pencereleri PVC ve ısıcamlı,çelik giriş kapılı, merkezi sistem kalorifer ısıtmalıdır. Satışa konu taşınmazlar bulunduğu konum itibariyle alt ve üst yapısı tamamlanmış, her türlü belediye ve sosyal imkanlardan istifade edecek konumda civarın talep gören ticaret+konut alanında yer almaktadır."denilmektedir.
İmar Durumu : Bağcılar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 22.11.2017 tarih, 1515864 sayılı yazısına göre;Bağcılar İlçesi, Merkez Mahallesi, 718 ada, 5 parsel sayılı taşınmaz 15.09.2008 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Bağcılar Uygulama İmar Planında (PİN;UİP-560) maksTAKS:0.25, maksKAKS:2.00 yapılaşma koşullarında Konut Alanında kalmakta olup, yola terki mevcuttur.Denilmiştir.
Kıymeti : 550.000,00 TL
KDV Oranı : %8 (31.03.2019 tarihine kadar uzatılan KDV indirimi sebebiyle)
Kaydındaki Şerhler : Beyan: .... KM' ne çevrilmiştir.
Beyan: Yönetim planı 01/11/2013
Eklenti: 3297279 Sistem nolu Kat Bahçesi
1. Satış Günü : 20/02/2019 günü 15:50 - 16:00 arası
2. Satış Günü : 20/03/2019 günü 15:50 - 16:00 arası
Satış Yeri : Bakırköy Adalet Sarayı Satış Mezat Salonu
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SATIŞ ŞARTLARI :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. İhaleye fiziken iştirak edecek veya teklifte bulunacak gerçek veya tüzel kişiler Teminat bedelini ihaleye katılımdan önce T.Vakıflar Bankası T.O.A. nezdindeki TR 51 0001 5001 5800 7300 5897 58 iban numaralı hesaba katılımcı tarafından TC Kimlik veya Vergi numaraları yazılı vaziyette yatırılmış olması ve banka dekontunun aslının ibraz edilmiş olması gerekmektedir. Banka hesabına yatırılan teminat bedellerinin iadesi yine banka hesabı üzerinden yatıran kişinin hesabına yapılacaktır. Ayrıca Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün 12/03/2013 tarihli 10594 sayılı yazısı uyarınca; ihaleye nakit olarak teminatını sunarak da katılabilecektir. Bu gayrimenkul üzerinde hakkı olan alacaklının iştiraki halinde alacağı mezkur nispet raddesinde ise İ.İ.K.nun 124/4. Madde gereğince ayrıca pey akçesi veya teminat aranmaz. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, tapu alım harcı ve tapu dairesince alınacak başkaca masraflarile teslim ve tahliye masrafları alıcıya aittir. Alıcıya yapılacak ihtarda verilen süre içerisin de ihaleden kaynaklanan Damga Vergisi , KDV ve tapu alım harcını yatırmadığı taktirde resen İİK nun 133. Maddesi uyarınca ihalenin iptaline karar verilecektir. İhaleden kaynaklanan Tellâliye resmi, tapu satımharcısatış bedelinden ödenir. Taşınmazın aynından doğan vergi borcu yönünden ise takibin ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile başlatılan takip olması halindeihale bedelinin dosya alacağını karşılamaması durumunda 7101 sayılı kanunla değişikliğe gidilen İ.İ.K 206. Madde ve 6183 sayılı AATUHK'nun 21/2 maddesi dikkate alınacaktır.
3- Tahliye işlemleri için "taşınmaz alıcıya ihale edilip bedeli alındıktan sonra alıcı namına tescil edilmesi için (134) üncü maddede yazılı müddete riayet edilerek tapuya müzekkere yazılır. Taşınmaz borçlu tarafından veya hacizden evvelki bir tarihte yapıldığı resmi bir belge ilebelgelenmiş bir akte dayanmayarak başkaları tarafından işgal edilmekteise onbeş gün içinde tahliyesi için borçluya veya işgal edene bir tahliye emri tebliğ edilir. Bu müddet içinde tahliye edilmezse zorla çıkarılıp taşınmaz alıcıya teslim olunur." hükmünü içeren İ.İ.K 135.Maddesiuygulanır.
4- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
5- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
6- İİK 'nun 127. maddesi uyarınca, ilanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.
7 - Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
8- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve şartnamenin içeriğini kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/1058 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.25/12/2018

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR