İNEGÖL (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

İnegöl/Sungurpaşa'da avlulu ahşap ev ve müştemilatı mahkemeden satılıktır

İNEGÖL (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00925771
Şehir : Bursa / İnegöl
Semt-Mahalle : SUNGURPAŞA MAH. / İNEGÖL
: 898
Yayınlandığı Gazeteler

HABER YORUM 09.01.2019
Gazetenin Diğer Arşiv İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2017/30 SATIŞ
Muhammen Bedeli
:
49,550 TL
Birinci Satış Günü
:
18.02.2019 11:30
İkinci Satış Günü
:
26.03.2019 11:30
Satış Yeri
:
İNEGÖL SULH HUKUK MAHKEMESİ DURUŞMA SALONU

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
İNEGÖL (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2017/30 SATIŞ
TAŞINMAZI
N AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Satışa konu Bursa ili İnegöl ilçesi Sungurpaşa mahallesi 149 ada 28 parsel sayılı taşınmaz 898,44 m² yüzölçüme sahip olup, avlulu ahşap ev ve müştemilatı niteliğinde tapuya kayıtlıdır. Taşınmaz Sungurpaşa mahallesinin köyiçi mevkiinde olup, tapu kaydında bulunan ahşap ev ve müştemilatı parsel üzerinde aynen mevcuttur. tek katlı ve tamamı yerel malzemeden kerpiç olarak inşa edilmiş yaklaşık 50 m² taban alanlı ev kullanılmamaktadır, aynı parsel üzerinde yine kerpiçten yapılmış ve üzerinde çatısı bulunan 3 tarafı kapalı ön kısmı ise rabis tel çekili yaklaşık 25 m² taban alanlı tavuk kümesi olarak kullanıldığı anlaşılan yapı ile kerpiç fırın bulunmaktadır. Taşınmaz üzerindeki yapılar ve yapılardan arta kalan parsel alanı kullanılmamaktan kaynaklı bakımsız ve metruk vaziyettedir. Taşınmaz, üzerindeki "3083 Sayılı Yasanın 13. Maddesine göre kısıtlıdır." şerhiyle birlikte satılacaktır.
Adresi : Sungurpaşa Mahallesi Köyiçi No:Bila İnegöl / BURSA
Yüzölçümü : 898,44 m2
İmar Durumu : Bursa 2020 Yılı 1/100 000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı içerisindedir. Kırsal Yerleşme Alanı içerisindedir. Kadastral yola cephelidir. Emsal:1,00 Max:250 m² 2 kat (Yençok:6.50 mt) Konut inşaatı yapılabilir. Emsal:0,50 Max: 1000 m² Yençok:6,50 mt. Entegre tesis niteliğinde olmayan mandıra, kümes, ahır, ağıl, su ve yem deposu, ürün toplama merkezi, hububat depoları, gübre ve slaj çukuru, arıhane, balık üretim tesisi ve un değirmenleri inşaatı yapılabilir. Bursa 2020 Yılı 1/100 000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Plan Kararları ve Uygulama Hükümlerine uyulacaktır.
Kıymeti : 49.550,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : 3083 Sayılı Yasanın 13. Maddesine göre kısıtlıdır.
1. Satış Günü : 18/02/2019 günü 11:30 - 11:35 arası
2. Satış Günü : 26/03/2019 günü 11:30 - 11:35 arası
Satış Yeri : İNEGÖL SULH HUKUK MAHKEMESİ DURUŞMA SALONU
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/30 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.06/01/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR