İNEGÖL İCRA DAİRESİ

İnegöl/Çeltikçi'de 772 m2 arsa içinde avlulu ahşap ev, ahır ve samanlık icradan satılıktır (Çoklu satış)

İNEGÖL İCRA DAİRESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01045986
Şehir : Bursa / İnegöl
Semt-Mahalle : ÇELTİKÇİ MAH. / İNEGÖL
: 772
Yayınlandığı Gazeteler

OKUR 04.09.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/15361 ESAS
Muhammen Bedeli
:
245,660 TL
Birinci Satış Günü
:
05.11.2019 11:25
İkinci Satış Günü
:
06.12.2019 11:25
Satış Yeri
:
Mezat Salonu - Adalet Sarayı 1.Kat İNEGÖL / BURSA

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
İNEGÖL
İCRA DAİRESİ
2018/15361 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Bursa İl, İnegöl İlçe, 147 Ada, 27 Parsel, ÇELTİKÇİ Mahalle/Köy, Bilirkişi raporuna göre; Taşınmazın il bilgisinin Bursa, ilçesinin İnegöl, mahallesinin (köyü) Çeltikçi, mevkiisinin köy içi, ada numarasının 147,parsel numarasının 27,yüzölçümünün 772,88m2,ana taşınmaz niteliğinin Avlulu ahşap ev ahır ve samanlık, maliklerinin ise 1/4 (193,22) pay ile Gülşen Yeğen,1/4 (193,22m2)pay ile Mübeccel Yavuz,1/2 (386,44m2) ile Mustafa Şahin olduğu görülmüştür.Mahallinde yapılan incelemede taşınmazın tapu kaydına uygun olarak Bursa ili İnegöl ilçesi Çeltikçi mahallesi köy içi mevkiinde yer aldığı, kuzeyinde dava konusu diğer taşınmaz olan 29 parsel ile dava dışı 30 parsele , güneyinde 24,25 ve 26 parsellere,doğusunda ise 28 parsele bitişik vaziyette olan taşınmazın batısında ise yola yaklaşık 3mt cephesinin bulunduğu ve bu dar cephenin parsel içinde kadar uzanan dar bir yol şeklinde kullanıldığı ve yolla arasında demir bir kapının bulunduğu ilk anda görülen ve tespiti yapılan hususlar olarak not edilmiştir.Taşınmaz içinde yapılan incelemede üzerinde birbirine bitişik olarak inşa edilmiş her ikisi de tek katlı 2 adet evin bulunduğu mahallinde yapılan ölçümde biri 62 m2,diğeri 75 m2 olan evlerin dış cephelerinin sıvalı ve boyalı ve üzerinde çatılarının mevcut olduğu,halihazır içinde ikamet edildiği ,kuzeyinde bulunan diğer dava konusu taşınmazla arasındaki sınıra bitişik vaziyette olan evlerin giriş kısımlarının bahçe içinden verildiği görülmüştür.
Yine parselin doğu sınırı boyunca betonarme kolonlar üzerine oturtulmuş çatı makasları metal profilden imal edilmiş çatı kaplaması asbestli oluklu çatı kaplaması ile örtülü ,102,65m2 alana sahip sundurma tarzı yapı ile briket yığma olarak inşa edilmiş yapı ile 40m2 taban alanı olan depo amaçlı olarak kullanılan yapıların bulunduğu kalan parsel alanının ise bahçe olarak kullanıldığı tespitleri yapılmıştır.BORÇLU MUSTAFA ŞAHİN'E AİT 1/2 HİSSE SATILACAKTIR
Yüzölçümü : 772,88 m2İmar Durumu : Dosyasında
Kıymeti : 245.660,00 TL KDV Oranı : %18
1. Satış Günü : 05/11/2019 günü 11:25 - 11:30 arası 2. Satış Günü : 06/12/2019 günü 11:25 - 11:30 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu - Adalet Sarayı 1.Kat İNEGÖL / BURSA

2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Bursa İl, İnegöl İlçe, 147 Ada, 29 Parsel, ÇELTİKÇİ Mahalle/Köy, Bilirkişi raporuna göre;Taşınmazın ilbilgisinin Bursa,ilçesinin İnegöl,mahallesinin(köyü) Çeltikçi,ada numarasının 147,parsel numarasının 29,ana taşınmaz niteliğinin bahçe ,yüzölçümünün 1.450,59m2,maliklerinin ise 1/4hisse payı ile Gülşen Yeğen,1/4 hisse payı ile Müheccel Yavuz,1/2 hisse payı ile Mustafa Şahinolduğu görülmüştür.Bursa ili İnegöl ilçesi Çeltikçi mahallesi köy içi mevkiinde yer aldığı,kuzey bitişiğndetarım arazisi niteliğinde bulunan 37 parsele,güneyinde diğer dava konusu 27 parsel ile dava dışı 28 parsele, doğusunda 17 parsele,batısında ise 30 parsele bitişik olan taşınmazın yolla arasındaki bağlantının kuzeyinde bulunan 31 parselle arasındaki dar bir yoldan sağlandığı ve taşınmaz üzerindeyaklaşık 140 m2 taban alanı üzerine oturan 2 katlıhalihazırda kaba inşaatı tamamlanmış üzerinde çatısı bulunan ve kapısı üzerindeüzerinde adresini gösterir Çeltikçi mahallesi 5725.sokak No:06/1şeklinde adres plakası bulunan betonarme yapının mevcut olduğu kalan parsel alanının ise kısmen meyve bahçesi kısmende tarım alanı olarak kullanıldığıilk anda görülen ve tespiti yapılan hususlar olarak not edilmiştir. BORÇLU MUSTAFA ŞAHİN'E AİT 1/2 HİSSE SATILACAKTIR
Yüzölçümü : 1.450,59 m2
İmar Durumu : Var , İnşaat tarzıkırsal yerleşme alan sınırları içinde yer almaktadır.
Kıymeti : 454.880,00 TL KDV Oranı : %18
1. Satış Günü : 05/11/2019 günü 11:35 - 11:40 arası 2. Satış Günü : 06/12/2019 günü 11:35 - 11:40 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu - Adalet Sarayı 1.Kat İNEGÖL / BURSA

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.Mezat salonunda pey sürecek ihale katılımcıları minimum 1000,00 TL ve üzerinde arttırmak suretiyle teklif verebileceklerdir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin%20 olan pey akçesini müdürlüğümüze ait TR95 0001 5001 5800 7306 0172 80 nolu hesaba açıklama kısmına iştirak edecek kişinin T.C.kimlik nosu ve dosya numarası ile birlikte yatırarak ihale esnasında dekontu elinde bulundurması, Vakıfbank bankomat kartı bulunanlar müdürlüğümüzde bulunan Vakıfbank POS cihazından teminatı yatırabileceği veya milli bir bankanın (kesin ve süresiz) teminat mektubunu tevdi etmeleri, lazımdır. NAKİT PARA İLE TEMİNAT KABUL EDİLMEYECEKTİR. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, satış bedelinden ödenir. Satış bedelinin rüçhan alacakları karşılamaması halinde aynından doğan vergi borcunun 6183 S.Y. 21/2 maddesi uyarınca ihale bedelinden ödenmeyecektir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6-İİK'nun 127.md uyarınca iş bu ilan tapudaki ilgililerden adresi tespit edilemeyen ilgililere tebligat yerine geçer.

7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/15361 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.02/09/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR