BODRUM VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İhale usulüyle 57,5 m2 daire satılacaktır

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İşin Yapılacağı Yer
:
Bodrum İlçesi Akçaalan Mahallesi 493 Ada 3 Parsel 1.Kat 6 nolu Bağımsız Bölüm
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
21.06.2018 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Vergi Dairesi Müdürlüğünün makam odasında
İhale Usulü
:
6183 Sayılı AATUHK Usulünce Satış
İhale Türü
:
Satış

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun (85) (93). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

BODRUM VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

GAYRİMENKUL AÇIK ARTTIRMA İLANI

Muğla Vergi Dairesi Başkanlığı Bodrum Vergi Dairesi Müdürlüğüne ödeme müddeti içinde vergi borçlarını ödemeyen mükellefin sahibi bulunduğu Gayrimenkul 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanunun 94 üncü maddesi gereğince açık arttırma ile satışına karar verilmiştir.

Satışa çıkarılan gayrimenkulün evsaf ve özellikleri aşağıda açık olarak belirtilmiştir.
-------------------------------------------------------------------

SATIŞ ŞARTLARI

1- Satış 21/06/2018 Perşembe günü saat 14:00’dan 14:30’a kadar Vergi Dairesi Müdürlüğünün makam odasında açık arttırma suretiyle yapılacaktır. Bu arttırmada tahmin edilen kıymetin %75 ini bulmadığı ve arttırılan bedel, amme alacağına rüçhanı olan alacak miktarından fazla çıkmadığı ve yapılmış veya yapılacak masrafları karşılamadığı takdirde en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla satış ihalesi yedi (7) gün daha uzatılarak 28/06/2018 Perşembe günü aynı yer ve saatte yapılacaktır.

2- Artırmaya iştirak edenler tahmin edilen kıymetin %7,5 nispetinde 6183 sayılı yasanın 10. uncu maddesinin 1 ile 4 üncü bentlerinde gösterilen neviden teminat göstermesi lazımdır. Teminatın Bodrum Vergi Dairesi Müdürlüğünün veznesine artırma başlama saati olan 14:00'a kadar yatırılması ve yatırıldığına dair makbuzun artırma saatinden önce satış komisyonuna verilmesi gerekir. Satış peşin para iledir. %0.569 resmi ihale pulu, satıştan sonra ödenecek olan alıcı ve satıcıya ait Tapu Harçları ve %1 katma değer vergisi alıcıya aittir.

3- Satış bedeli aynı gün mesai saatleri içerisinde ödenmezse ihale fesih edilir. Ancak kendisine ihale yapılan kimse iki ihale arasındaki farktan ve diğer zararlardan mesul olup ihale farkı ve geçen günlerin faizi %5 üzerinden hesaplanarak teminattan mahsup edilir, bakiyesi tahsil dairesince tahsil olunur.

4- Gayrimenkule ait ayrıntılı satış şartnamesinin örneği isteklilerin aşağıda belirtilen yere müracaatları halinde kendilerine verilecektir. Ayrıca geniş bilgi almak isteyenler de aşağıda belirtilen yerden bilgi alabilirler

5- İş bu ilanın gayrimenkulün sicil kaydında adresi bulunmayan ilgililer ile gayrimenkulün sicil kaydında ad ve adresleri geçip de tebliğ edilemeyen ilgililere de tebliğ yerine geçer.

6- Söz konusu gayrimenkulün siteye, kooperatife ödenmemiş, su, aidat, katılım payı, elektrik ve diğer borçlarından müdürlüğümüz sorumlu bulunmamaktadır.


Bodrum Vergi Dairesi Müdürlüğü
Yeniköy Mahallesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi No:211
Göktepe Mevkii Bodrum/MUĞLA

Gayrimenkulün Bulunduğu Yer

Mevkii

Cinsi

Hissesi

Miktarı (m²)

Kıymeti (TL)

Bodrum İlçesi Akçaalan Mahallesi 493 Ada 3 Parsel 1.Kat
6 nolu Bağımsız Bölüm

Akçaalan

Mesken

Tam

525,88 m²
(57/521 Arsa Paylı 57,5 m²)

240.000,00 TL

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR