İNEGÖL 3. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İcradan satılık müstakil ev hissesi

İNEGÖL 3. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00820489
Şehir : Bursa / İnegöl
Semt-Mahalle : CERRAH MAH. / İNEGÖL
Yayınlandığı Gazeteler

BURSA ŞEHİR 09.06.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/2990 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
37500 TL
Birinci Satış Günü
:
04.09.2018 11:00
İkinci Satış Günü
:
01.10.2018 11:00
Satış Yeri
:
Mezat Salonu - Adalet Sarayı 1.Kat İNEGÖL / BURSA

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
İNEGÖL İCRA DAİRESİ
2018/2990 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN
Tapu Bilgileri: Bursa İli, İnegöl İlçesi, Cerrah Mahallesi, Kalburt Mevkii, 166 Ada, 6 parsel sayılı, 199,98 yüzölçümlü, Ana Taşınmaz Niteliği Arsa olan taşınmaz.
Özellikleri: Taşınmazın 5 hissadarı bulunmakta olup 3/16 hissesinin borçlu Serkan Yalçın adına kayıtlı olduğu, Taşınmaz166 ada 6 parsel konut alanı lejandında yer almakta olup, yapılaşma şartalır bitişik nizam, 3 kata kadar izinli olarak bellirtildiği, taşınmaz 3283 parsel iken 166 ada, 6 parsel olarak değiştirildiği, taşınmaza özel mahalle otobüsleri ve özel araçlarla ulaşım sağlandığı,yakın mesafede Sultan MuratCamii, Çimen ve turgut Reis Caddesi ile Bursa-Eskişehir karayoluyer almakta olduğu, konu parsel arsa vasıflı olup üzerinde mevcut durumda zemin katı brüt122 m², 1. normal katı brüt 124 m² kullanım lanına sahip olmak üzere toplam 246 m² kullanım alanınasahip zemin+normal kat şeklinde betonarmekarkas tarzda inşa edilmiş buna bulunduğu, bina zemin katın kabainşaatı tamamlanmış %45 oranında tamamlandığı, binanın 1. normalkatında çercereleri pvc doğrama olup içeriden görülememiş ancak dışarıdan yapılan tespitegöre içerisitamamlanmış olup halihazırda mesken olarak kullanıldığı, bina giriş kapısı korkuluklu cam demir doğrama kapı olup dış cephesinde sıva ve boya işlemleri çatısı yapılmadığı,konu parsel diktörtgen geometrikşekilli olup düz bir topoğrafik yapıya sahip olduğu, parselin yakın çevresindekonut şeklinde yapılaşmalar mevcut olup altyapı çalışmalarının devam ettiği, taşınmazın değerinin 166 ada 6 Parselde bulunan toplamda 246 m² kullanım alanınasahip bina için 120.000 TL, 199,98 m² yüzölçümüne sahip arsa için 80.000 TLolarak değerlendirildiği,borçlunun hissine düşen 199,98 m² arsa için 15.000 TL, bina için 22.500 TL toplam borçlunun 3/16 hissesi için taşınmazın değerinin 37.500 TL olduğu bilirkişi tarafından rapor edilmiştir. Borçluya ait 3/16 hissesi satılacaktır.
Yüzölçümü : 199,98 m2 (3/16 hissesi satılacaktır)
İmar Durumu : Var
Kıymeti : 37.500,00 TL KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 04/09/2018 günü 11:00 - 11:05 arası
2. Satış Günü : 01/10/2018 günü 11:00 - 11:05 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu - Adalet Sarayı 1.Kat İNEGÖL / BURSA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.Mezat salonunda pey sürecek ihale katılımcıları minimum 500,00 TL katlarını tamamlayacak ve üzerinde olacak şekilde arttırmak suretiyle teklif verebileceklerdir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin%20 olan pey akçesini müdürlüğümüze ait TR95 0001 5001 5800 7306 0172 80 nolu hesaba açıklama kısmına iştirak edecek kişinin T.C.kimlik nosu ve dosya numarası ile birlikte yatırarak ihale esnasında dekontu elinde bulundurması, Vakıfbank bankomat kartı bulunanlar müdürlüğümüzde bulunan Vakıfbank POS cihazından teminatı yatırabileceği veya milli bir bankanın (kesin ve süresiz) teminat mektubunu tevdi etmeleri, lazımdır. NAKİT PARA İLE TEMİNAT KABUL EDİLMEYECEKTİR. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, satış bedelinden ödenir. Satış bedelinin rüçhan alacakları karşılamaması halinde aynından doğan vergi borcunun 6183 S.Y. 21/2 maddesi uyarınca ihale bedelinden ödenmeyecektir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6-İİK'nun 127.md uyarınca iş bu ilan tapudaki ilgililerden adresi tespit edilemeyen ilgililere tebligat yerine geçer.

7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/2990 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.06/06/2018

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR